Pomoćnik u nastavi u radu s učenicima s teškoćama

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: Od 6.700 kn

Naziv: Zdravstveno učilište Medical

Kategorija: Tečajevi

Opis

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža pomoć prema individualnim potrebama djeteta ili učenika s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju. Pomoćnik u nastavi pružit će pomoć u mjeri u kojoj je to djetetu ili učeniku potrebno, a ovisno o sposobnostima učenika. Pri pružanju pomoći mora se voditi briga o budućnosti djeteta i zbog toga se potiče osamostaljivanje u okviru mogućnosti djeteta ili učenika s posebnim potrebama. Pomoćnik u nastavi pruža tehničku pomoć, roditelj ukazuje na posebnosti, a stručni tim škole određuje nivo i količinu podrške koju pomoćnik u nastavi pruža pojedinom djetetu ili učeniku. Posao pomoćnika u nastavi u školi nije biti stručnjak edukacijsko rehabilitacijskog profila, radni terapeut, njegovatelj, učitelj ili sl.

Temeljem  Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008. i 90/2010.) propisano je da škola može osigurati pomoćnika u nastavi, prevoditelja znakovnog jezika i osobnog pomoćnika učenicima kojima je prema rješenju o primjerenom obliku obrazovanja potrebna pomoć u učenju, kretanju te obavljanju školskih aktivnosti i zadataka. Učilište Medical svojim polaznicima programa osposobljavanja pruža mogućnost pohađanja praktične nastave u partnerskim Osnovnim Školama.

 • Oš. Ivana Benkovića
 • Oš. Bedekovčina
 • Oš. Stjepana Radić
 • Oš. Eugen Kvaternik
 • Oš. Rugvica
 • OŠ. Prečko
 • Centar za autizam

Uvjeti upisa:

Završena četverogodišnja škola i navršenih 18 godina

Trajanje programa:

Program osposobljavanja realizirat će se redovitom nastavom, u trajanju od 218 sati, od čega je planirano 90 sati teorijske nastave, 24 sata vježbi i 104 sata praktične nastave.

Ukupno je planirano pet obveznih nastavnih cjelina sa satnicom teorijske nastave od 74 sata. Od ponuđena četiri izborna predmeta polaznik obavezno bira dva u trajanju od 16 sati teorijske nastave, što iznosi 90 sati teorijske nastave. Nastava se izvodi u prostorima ustanove s kojom Učilište ima sklopljen ugovor temeljem kojeg se koristi prostor.

Vježbe u ukupnom trajanju od 24 sata realiziraju se u vježbaonici škole s kojom Učilište ima sklopljen ugovor o suradnji.

Praktični dio programa iznosi 104 sata, a izvodi se u školi – vježbaonici, pod nadzorom mentora.

Vježbaonica Učilišta može biti škola koja ima stručni tim u sastavu: pedagog, psiholog i edukacijski rehabilitator, uspostavljenu suradnju s mobilnim stručnim timom za ostale stručnjake (logoped, socijalni pedagog…). Vježbaonica mora imati iskustvo u radu s pomoćnicima u nastavi minimalno tri godine.

Mentori mogu biti edukacijski rehabilitatori i psiholozi s najmanje tri do pet godina iskustva u edukacijskoj inkluziji, od čega jedna godina pod supervizijom.

Ciljevi:

Kompentencije koje polaznik stječe po završetku programa:

 • Razlikovati i primijeniti osnovne principe odgoja i obrazovanja u inkluzivnim uvjetima.
 • Provoditi i pružati podršku učenicima s teškoćama, u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina, uz nadzor stručnjaka.
 • Osiguravati inkluzivno okruženje za učenika s teškoćama u suradnji s učiteljem/nastavnikom i stručnim timom škole.
 • Komunicirati na primjeren način s učenicima, učiteljima/nastavnicima, stručnim timom i roditeljima.
 • Koristiti podršku mobilnog stručnog tima.
 • Primijeniti mjere sigurnosti i pružati prvu pomoć.

Nastavni plan:

Odgojno obrazovno uključivanje  

 • Učenici s teškoćama i odgojno obrazovno uključivanje
 • Osnove politike socijalne inkluzije
 • Oblici inkluzivne potpore u hrvatskom školstvu
 • Osnove potpore pomoćnika učenicima i učiteljima/ nastavnicima

Školska organizacija, sustavi i procedure

 • Zakonski okviri
 • Organizacijske procedure
 • Sigurnost i prva pomoć

Osnove razvoja djeteta i učenja

 • Tjelesni razvoj djeteta
 • Intelektualni razvoj djeteta
 • Emocionalni razvoj djeteta
 • Socijalni, kulturni i duhovni razvoj djeteta
 • Osnove učenja

Komunikacija u školi

 • Komunikacija u školi
 • Općenito o komunikaciji
 • Vrste komunikacije
 • Komuniciranje s djecom s teškoćama, roditeljima, učiteljima/ nastavnicima i suradnicima

Podrška u učenju

 • Nastavni plan i program, metode, oblici i sredstva u nastavi
 • Osnove individualiziranog odgojno obrazovnog programa (IOOP-a) i suradnje s učiteljem u njegovoj provedbi
 • Strategije poučavanja
 • Timski rad

Cjenik:

Redovna cijena programa:

Upisnina 700 kn + školarina 6.000 kn

Promo cijena programa (popust 30 % na jutarnji termin):

Upisnina 700 kn + školarina 4.200 kn

Početak predavanja: od 22.03.2019. (petkom od 17.30-20:30 i subotom od 14.30-17.30)

Svim polaznicima osigurana je praksa!!

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi