Stručni studij kadrovskog menadžmenta u pomorstvu

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 3 godina(e)
EduCentar cijena: Na upit

Naziv: Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment

Kategorija: Fakulteti

Opis

Detaljnim istraživanjem programa obrazovanja na srodnim Visokim učilištima pokazali su se u praksi nedostatnim da bi mogli omogućiti brzi napredak mladog i perspektivnog kadra u vrlo atraktivno zvanje kao inspektor i/ili kadrovik broda.

Tokom kompleksnog istraživanju obrazovnih studija i potreba prakse, konstatirano je sve veći nedostatak stručnjaka koji bi morali imati potencijal za učinkovito upravljanje interdisciplinarnim zadacima i projektima u pomorskom poslovanju. Takav stručnjak, koji bi bio integrator odnosno rješavač problema imao bi stručni naziv pomorski inspektor, odnosno kadrovski menadžer u pomorstvu. Kao što se i prema nazivu može pretpostaviti radi se o stručnjaku, čije obrazovanje je usmjereno na kolegije iz interdisciplinarnih znanosti i prakse iz menadžmenta, pomorstva, tehnike, informatike, ekonomije i stranih jezika.

KADROVSKI MENADŽER (HR Human Resources):

 • Obavlja poslove kadrovske operative,
 • Surađuje sa Fondom MIORH, Fondom zdravstva, ambulantama, domom zdravlja i drugim subjektima po pitanju socijalne i zdravstvene zaštite pomoraca te ostalih zaposlenika,
 • Izrađuje planove kadrova, potrebnih izvješća, evidencije rada, različitih analiza i sl.,
 • Vodi politiku pravilnog raspoređivanja i planiranja kadrova,
 • Kontrolira valjanost i rokove trajanja: svjedodžbi, uvjerenja, ovlaštenja,
 • Organizira obuku pomoraca,
 • Izrađuje planove unapređenja i nagrada,
 • Izrađuje polugodišnji i godišnji plan smjena,
 • Planira organizaciju zamjene posada na brodovima,
 • Analizira i obavlja sve poslove oko nabave zaliha potrebnih zaposlenicima,
 • Organizira tehničke poslove oko prijema novih zaposlenika,
 • Nadzire i prati aktivnost zaposlenika, njihovo ponašanje i zalaganje na radu,
 • Ažurira račune i procjene u odgovarajućim kompjuterskim programima,
 • Organizira timski rad rada u kadrovskoj operativi,
 • Obavlja poslove obračuna vrednovanja rada,
 • Kontrolira troškove u djelokrug rada sukladno dijagramu toka te liniji financijske odgovornosti,
 • Vrši pripremu za redovite prosudbe na brodovima i tvrtkama u cilju provjere i održavanja sustava ISO 9001:2008(9001:2015), ISM Code, ISPS Code, te ISO 14001:2004.
 • Sudjeluje u internim i vanjskim prosudbama implementiranih sustava,
 • Sudjeluje u radu kriznog tima u kritičnim situacijama,
 • Priprema i predlaže Voditeljima flota cirkularne poruke, advisory poruke i servisne poruke,
 • Analizira zahtjeve, primjedbe na brodovima, te predlaže metode unapređenja rada.

RED PREDAVANJA ZA 2017./ 2018. AKADEMSKU GODINU

I. semestar

Redni broj

Oznaka

Kolegiji

predavanja

 

 

vježbe

 

 

ECTS

1

111

Informatika

2

 

2

 

5

2

112

Matematika I

2

 

2

 

5

3

113

Grafičko komuniciranje i dokumentacija

2

 

2

 

4

4

114

Ekonomika poduzeća

2

 

1

 

4

5

115

Sredstva pomorskog prometa

3

 

2

 

5

6

116

Engleski jezik I

0

 

4

 

3

7

117

Osnove menadžmenta

2

 

1

 

4

Ukupno:

13

 

14

 

30

 

II. semestar

 

Redni broj

Oznaka

Kolegiji

predavanja

 

vježbe

ECTS

 

1

121

Komunikologija

2

 

1

 

4

 

2

122

Matematika II

2

 

2

 

5

 

3

123

Tehnički sustavi na brodu

2

 

2

 

5

 

4

124

Psihologija

2

 

1

 

4

 

5

125

Sustavi kakvoće i okoliša

2

 

2

 

5

 

6

126

Engleski jezik II

0

 

4

 

3

 

7

127

Uredsko poslovanje i komunikacije

2

 

2

 

4

 

 

Ukupno:

 

 

12

 

14

 

30

 

 

III. semestar

Redni broj

Oznaka

Kolegiji

predavanja

 

vježbe

 

ECTS

 

1

231

Informacijski sustavi

2

 

2

 

5

 

2

232

Menadžment usluga

2

 

2

 

5

 

3

233

Statistika

2

 

2

 

5

 

4

234

Financijsko poslovanje

2

 

2

 

4

 

5

235

Pomorsko pravo i osiguranje

2

 

2

 

5

 

6

236

Engleski jezik III

0

 

4

 

3

 

7

237

*Njemački jezik I

0

 

4

 

3

 

8

238

*Talijanski jezik I

 

0

 

 

4

3

 

 

Ukupno:

 

 

10

 

18

 

30

 
 

IV. semestar

Redni broj

Oznaka

Kolegiji

predavanja

 

vježbe

 

ECTS

1

241

Analiza poslovanja

2

 

2

 

5

2

242

Inspekcija pomorskih brodova

2

 

2

 

5

3

243

Tehničko upravljanje brodovima i flotom I

2

2

 

5

4

244

Teorija sustava

2

 

2

 

4

5

245

Logistika

2

 

2

 

5

6

246

Engleski jezik IV

0

 

4

 

3

7

247

*Njemački jezik II

0

 

4

 

3

8

248

*Talijanski jezik II

0

4

3

Ukupno:

10

 

18

 

30

 

V. semestar

Redni broj

Oznaka

Kolegiji

predavanja

 

 

vježbe

 

 

ECTS

1

351

Menadžment ljudskih potencijala

2

 

2

 

5

2

352

Tehničko upravljanje brodovima i flotom II

2

 

2

 

5

3

353

Elektronsko poslovanje

2

 

2

 

5

4

354

Menadžment rizika

2

 

2

 

5

5

355

Računovodstvo i revizija poslovanja

2

 

2

 

4

6

356

Engleski jezik V

0

 

4

 

3

7

357

*Njemački jezik III

0

 

4

 

3

8

358

*Talijanski jezik III

0

4

3

Ukupno:

10

 

18

 

30

 

VI. semestar

Redni broj

Oznaka

Kolegiji

predavanja

 

 

vježbe

 

 

ECTS

1

3605

Kadrologija

2

 

2

 

5

2

3606

Osnove radnog i socijalnog prava

2

 

2

 

5

3

363

Završni rad

2

 

2

 

5

4

364

Teorija odlučivanja

2

 

2

 

5

5

365

Organizacijsko ponašanje

2

 

2

 

4

6

366

Engleski jezik VI

0

 

4

 

3

7

367

*Njemački jezik IV

0

 

4

 

3

8

368

*Talijanski jezik IV

0

 

4

 

3

Ukupno:

10

 

18

 

30

 

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi