Inspekcijski i kadrovski menadžment u pomorstvu

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 3 godina(e)
EduCentar cijena: 19.000 kn

Naziv: Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment

Kategorija: Fakulteti Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Postani stručni prvostupnik inženjer inspekcijskog i kadrovskog menadžmenta u pomorstvu

Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu osnovana je 2011. godine. Razlog osnutka bila je utvrđena deficitarnost stručnih kadrova u pomorskoj industriji Republike Hrvatske, ali i svjetskim okvirima u cjelini te potrebama za obrazovanim stručnjacima koji mogu kreativno odgovoriti na zahtjeve razvoja pomorstva i prometa.

Stručni studij Inspekcijskog i kadrovskog menadžmenta u pomorstvu traje tri godine, a težina studija je 180 ECTS bodova. Studijski je program reakreditiran od Ministarstva znanosti obrazovanja RH.

Tijekom studija se studenti obrazuju za temeljna teorijska i praktična znanja i stječu zvanje stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer inspekcijskog i kadrovskog menadžmenta u pomorstvu (bacc.ing.admin.nav.).

Studijski program omogućuje kvalitetnu praksu i stjecanje znanja i vještina iz područja: tehnike i tehnologija pomorskog prometa, menadžmenta rizika, primijenjene matematike i statistike, informatike, informacijskih sustava, ekonomike poduzeća, pomorskog prava i osiguranja, komunikologije, logistike, stranih jezika, te upravljanja brodovima i flotom.

Moguće su i PREKVALIFIKACIJE ZA OVO ZANIMANJE.

Priznajemo ECTS bodove prilikom prelaska s drugih fakulteta. Upis moguć i bez državne mature. Glavni uvjet za upis je intervju i završena trogodišnja i četverogodišnja srednja škola.

Moguće zapošljavanje u struci je u različitim pomorskim i prometnim ustanovama i tvrtkama čije su djelatnosti usko povezane s pomorstvom (lučke kapetanije, ministarstvo nadležno za pomorstvo, luke, lučke uprave, brodari, pomorske agencije, otpremnici, carina, transportne tvrtke i dr.). U zapošljavanju već postoje pozitivna iskustva.

Visoka škola je mala i posvećuje se svakom studentu, ali i dovoljno velika da osigura sve neophodne resurse i tehnologiju za formiranje budućih menadžera u pomorstvu. Upravo zato je pravo mjesto za stjecanje dobrog obrazovanja, bogatog iskustva i proširenje vaših vidika.

UPIS

Studij na Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu, upisuje se na temelju razredbenog postupka.

Razredbeni postupak za studente/ice sastoji se od bodovanja:

 • uspjeha postignutog u svakom razredu srednje škole,
 • uspjeha završnoga maturalnoga rada,
 • intervjua.

PRIJAVE ZA UPIS I RAZREDBENI POSTUPAK

Na natječaj se podnosi sljedeća dokumentacija:

 • rodni list (original ili ovjerena preslika), domovnica (original ili ovjerena preslika), svjedodžba (ili potvrda) o završenoj srednjoj školi (original ili ovjerena preslika), svjedodžbe (ili potvrde) svih razreda srednje škole (originali ili ovjerene preslike), preslika dokaza o eventualnomu posebnom statusu, kratki životopis, popunjena tiskanica za prijavu, koja se može naći na internetskoj stranici http://www.vsikmp.hr i u Studentskoj referadi, potvrda o uplati i za pokriće troškova razredbenog postupka na žiro-račun HR7324070001100432311,  Model: HR99.

Dokumenti potrebni za upis:

 • upisni list,
 • indeks,
 • dvije fotografije u boji, formata 6×4 cm, potvrda o plaćenim troškovima upisa (490,00 kuna na žiro-račun Škole), potvrda o plaćenoj školarini u cijelosti ili prva rata, ugovor o međusobnim pravima i obvezama (sklapa se između studenta/ice i Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu – solmizacija ugovora).

PLAĆANJE

Školarina za akademsku godinu 2017./2018. iznosi 19.000,00 kuna ukoliko se plaća u cijelosti. Plaćanjem na rate, iznos školarine uvećava se za 5% i iznosi 19.950,00 kuna. Studenti koji plaćaju školarinu na rate dužni su kod javnog bilježnika ovjeriti Ugovor o školovanju o svom trošku.

Način uplate troškova školovanja

Student može troškove školovanja uplatiti po svom izboru na jedan od sljedećih načina:

 • u cijelosti, prilikom upisa na studij, ili u više rata i to pri upisu 4.950,00 kuna, a ostalo u šest mjesečnih rata po 2.500,00 kuna – Krediti poslovnih banaka


Uplatom školarine student stječe pravo na:

 • pohađanje predavanja, seminara i vježbi,
 • konzultacije (osobno i elektroničkom poštom),
 • mentorstvo,
 • korištenje školske i sveučilišne knjižnice,
 • studentsku iskaznicu kojom se stječu sva studentska prava.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi