Project Management Akademija

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: Na upit

Naziv: Hrvatski institut za financije

Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Teme modula Project Management Akademije

Predavač: Petra Gracin PMP

 • PROJEKT I UPRAVLJANJE PROJEKTOM, PMBOK
 • UPRAVLJANJE VREMENOM I OPSEGOM PROJEKTA
 • UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA I KVALITETOM PROJEKTA
 • UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA, KOMUNIKACIJOM  
 • UPRAVLJANJE PROJEKTNIM RIZICIMA I NABAVOM

1.   opcija – TERMINI ODRŽAVANJA MODULA 06.02.2018. U JUTARNJIM TERMINIMA OD 8.30-17.30

Teme izlaganja gost predavača (gosti predavači su eminentni stručnjaci iz domaće i inozemne prakse)

(30-60 minutna izlaganja raspoređena tijekom trajanja Programa)

Nakon završetka programa ponuđena je opcija polaganja ispita u svrhu dobivanja stjecanja PMP (PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL) CERTIFIKATA. Također, pohađanjem tečaja polaznici će steći kvotu potrebnih PDU bodova za izlazak na PMP certifikacijski ispit.

OPIS PROGRAMA

Project Management Akademija predstavlja tečaj znanja i vještina koje pomažu u pripremi certifikacijskog ispita u svrhu stjecanja PMP (Project Management Professional) certifikata. PMP certifikat je prepoznat kao univerzalni standard izvrsnosti u Upravljanju projektima te danas sve više organizacija zahtjeva od svojih voditelja projekata ovaj certifikat.

Tečaj je organiziran kroz module. Svaki modul sadrži specifična znanja i vještine. Kroz predavanja i praktične vježbe polaznici će se detaljno upoznati  s Vodičem kroz znanje u upravljanju projektima – PMBOK i PMI (Project Management Institute) metodologijom te se pripremiti za PMP certifikacijski ispit.

Nakon svakog predavanja prolaze se primjeri ispitnih pitanja kako bi polaznici dobili uvid u format i sadržaj certifikacijskog ispita.

Project Management Akademija pružiti će vam znanja i discipline za razumijevanje i pravilno korištenje PM procesa. Akademija se ne ograničava na određenu granu industrije i/ili djelatnosti, veličinu i način organizacije tvrtke. Project Management Akademija donosi praktične tehnike odmah primjenjive u praksi.

Akademija je zamišljena tako da polaznici steknu nove tehnike te znaju strukturirati i unaprijediti postojeće vještine i iskustvo u upravljanju projektima u domeni definiranja opsega projekta, izradi plana projekta, izvođenja, nadzora i zatvaranja projekata. Program se nudi u 2 opcije pohađanja – 1. opcija se odnosi na 4 jednodnevna modula od 8.30-17.30 sati i to u terminima radnih dana – 28.09., 03.10., 24.10., 07.11. Druga opcija pohađanja je poslijepodnevnim terminima nakon radnog vremena od 15.00-21.00 i to u dva trodnevna termina  – od 09.10.-11.10.2017. te od 16.10.-18.10.2017. Fond sati nastave je u obje opcije jednak, odnosno 36 sati predavanja čime stječete minimalno potrebne sate pripreme za međunarodni ispit PMP certifikat.

U nastavku su dane teme predavanja i gradiva koje su jednake u oba načina pohađanja Project Management Akademije.

PROJEKT I UPRAVLJANJE PROJEKTOM, PMBOK

CILJ SEMINARA

Polaznici se  u ovom dijelu upoznaju s definicijom projekta, projektima u kontekstu strateškog upravljanja tvrtkom te strateškog planiranja. Definirat će se međuljudske vještine potrebne za upravljanje projektima, organizacija ureda za upravljanje projektima, upravljanje programima i portfeljima, dionici u projektu, životni ciklus projekta, struktura projekta (WBS metoda). Pobliže će se pojasniti Vodič kroz znanje o upravljanju projektima (MBOK) te koncept PMI metodologije.

Cilj ovog dijela  je upoznati polaznike s osnovnim pojmovima i konceptom PMI metodologije, te s pojmom upravljanja projektom, kao i specifičnostima organizacijskog okruženja unutar kojeg se ono odvija.

Nakon predavanja prolaze se primjeri ispitnih pitanja iz predmetnog područja kako bi polaznici dobili uvid u format i sadržaj certifikacijskog ispita

SYLLABUS

 • Projekt i upravljanje projektom, PMBOK – osnovni pojmovi
 • Osnovno o PMP certifikaciji
 • Procesne grupe upravljanja projektom
 • Područja znanja upravljanja projektom
 • Upravljanje integracijom projekta

UPRAVLJANJE VREMENOM I OPSEGOM PROJEKTA

CILJ SEMINARA

U ovom dijelu Project management Akademije definiraju se procesi kao što su plan upravljanja opsegom projekta, plan upravljanja zahtjevima, definiranje opsega projekta, izrada WBS-a, potvrđivanje i kontrola opsega, plan upravljanja vremenskim rasporedom, definiranje aktivnosti, određivanje slijeda aktivnosti – PDM metoda, procjena resursa aktivnosti, procjena trajanja aktivnosti, metoda kritičnog puta – izrada vremenskog rasporeda i kontrola vremenskog rasporeda.

Cilj ovog modula je upoznati polaznike sa specifičnim područjima znanja vezanim uz upravljanje opsegom i vremenom projekta te konkretnim procesima koji su sastavni dio tih područja.

SYLLABUS

 • Upravljanje opsegom projekta
 • Upravljanje vremenom

UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA I KVALITETOM PROJEKTA

CILJ SEMINARA

Cilj ovog dijela je upoznavanje polaznika s procesima izrade plana upravljanja troškovima, procjenom troškova, određivanjem budžeta, kontrolom troškova te metodom EV analize (upravljanje ostvarenom vrijednosti), zatim s procesima vezanim uz upravljanje kvalitetom (planiranje, osiguranje i kontrola kvalitete) te osnovnim alatima za planiranje i kontrolu kvalitete na projektima.

Tijekom ovog dijela Project Management Akademije polaznike će se upoznati sa specifičnim područjima znanja vezanim uz upravljanje troškovima i kvalitetom projekta te konkretnim procesima koji su sastavni dio tih područja uz primjere ispitnih pitanja iz predmetnog područja kako bi polaznici dobili uvid u format i sadržaj certifikacijskog ispita.

SYLLABUS

 • Upravljanje troškovima projekta
 • Upravljanje kvalitetom projekta

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA, KOMUNIKACIJOM I DIONICIMA PROJEKTA

CILJ SEMINARA

Tijekom navedenog dijela predavanja polaznicima će se približiti procesi vezani uz upravljanje ljudskim resursima, upravljanje dionicima te upravljanje komunikacijom. Navedeni procesi su vezani uz planiranje,  formiranje i razvoj projektnog tima, vođenje tima, principe vodstva, upravljanje sukobima, teorije motivacije, planiranja, upravljanje te kontrolu komunikacijama na projektu. Također će se definirati procesi  identifikacije dionika te planiranje, upravljanje i kontrola dionicima.

Polaznike će se upoznati sa specifičnim područjima znanja vezanim uz upravljanje ljudskim resursima, komunikacijama i dionicima na projektu te konkretnim procesima koji su sastavni dio tih područja. Na kraju seminara proći će se kroz ispitna pitanja iz predmetnog područja.

SYLLABUS

 • Upravljanje ljudskim resursima na projektu
 • Upravljanje komunikacijama na projektu
 • Upravljanje dionicima projekta

UPRAVLJANJE PROJEKTNIM RIZICIMA I NABAVOM

CILJ SEMINARA

Kroz posljednji dio Project Management Akademije naglasak je na procesima vezanim uz upravljanje rizicima, kvalitativnom i kvantitativnom analizom rizika, matricom vjerojatnosti i utjecaja, analizom očekivane novčane vrijednosti te strategijom odgovora na rizike, zatim procesima upravljanja nabavom na projektu, planiranjem nabave, provođenjem i kontrolom nabave.

Polaznici izrađuju samostalno matricu vjerojatnosti i utjecaja rizika te analizu očekivane novčane vrijednosti i izvještaje.

SYLLABUS

 • Upravljanje rizicima projekta
 • Upravljanje nabavom na projektu
 • Postupak PMP certifikacije
 • Pregled sadržaja – PMP ispit

CILJNA SKUPINA POLAZNIKA

Tečaj je namijenjen svima koji se vođenjem projekata bave u praksi ili se žele baviti u budućnosti te imaju za cilj dostići razinu izvrsnosti dobivanjem Project Management Professional certifikata, kao i za kandidate koji posjeduju certifikat, a radi njegovog zadržavanja moraju obnoviti znanje i prikupiti dovoljan broj novih PDU bodova.

Nakon pohađanja tečaja polaznici dobivaju potvrdu o odslušanoj edukaciji i stjecanju ukupno mogućih 35 PDU bodova.

Napomena

Dnevni program seminara počinje u 8.30, a završava u 17.30. (Kod poslijepodnevnih seminara, program započinje u 15.00, a završava u 21.00).

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze.

Polaznici će dobiti i materijale sa seminara te CERTIFIKAT.

Polaznicima je osiguran besplatan parking u garaži Importanne Gallerije uz prethodnu najavu.

Točni termini izlaganja gost predavača bit će određeni neposredno prije početka Programa.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi