KONFERENCIJA - Završni račun za 2019.

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: Od 999 kn + PDV

Naziv: Verlag Dashöfer

Kategorija: Poslovna edukacija Kategorija: Tečajevi

Opis

Uvod

Krajem svake poslovne godine započinje zahtjevno razdoblje za računovodstvene i porezne stručnjake kojima je najvažnije utvrditi jesu li dobro optimizirali porezne i računovodstvene obveze. Ako se utvrdi da su se napravile neke pogreške tijekom godine, zadnji je čas da se to ispravi. Vrlo je važno provesti i kontrolne postupke, te napraviti kvalitetne financijske izvještaje. 

Završni račun je neizostavna stavka koju svaki poslodavac mora imati na kraju godine. Iz njega se vidi koliko je uspješno ili neuspješno poslovala određena tvrtka u navedenoj godini. Završni račun čini dokumentacija pod koju se najčešće smatraju zajedno: bilanca, račun dobiti i gubitka, porezna prijava. Potrebno je priložiti i bilješke koje sadržavaju dodatne i dopunske informacije koje nisu prikazane u bilanci i računu dobiti i gubitka. One pružaju dodatne informacije potrebne za pravilno razumijevanje izvještaja. Poduzeće je, sukladno zakonskim odredbama, poslovne knjige tijekom godine dužno voditi sukladno donesenim računovodstvenim politikama poduzeća.

Veliki i srednje veliki poduzetnici dužni su osim toga, predati i izvještaj o novčanom tijeku, kao i izvještaj o promjenama kapitala.

Ciljna skupina

Konferencija je namijenjena menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje, te svim razinama menadžmenta koji sudjeluju u kreiranju poslovne i porezne politike društva. Također, namijenjena je svima koji svakodnevno rade na poslovima računovodstva i financija te kontrolinga, te svima koji rade na operativnim poslovima, a željeli bi znati više.

Završni račun predstavlja financijski odraz poslovanja poduzeća te je iz tog razloga vrlo važno izraditi ga na ispravan način. Naši stručnjači provest će polaznike konferencije kroz sve korake u pripremi završnog računa, na što treba obratiti pozornost, koji su rokovi, s čime se trebaju usuglasiti. Namjena konefrencije jest izbjeći dodatni stres pravovremenom pripremom za ovakavu preciznu radnju.

Raspored konferencije

08:45 - 09:00

Registracija polaznika

09:00 - 11:00

Kratki pregled zakonodavnih propisa, optimizacija računovodstvene dobiti

Predavačica: mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

 • Kratki pregled zakonodavnih propisa (Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na dobit, Zakon o računovodstvu, Zakon o PDV-u)
 • Zakon i Pravilnik o porezu na dobit i njihov utjecaj na poreznu osnovicu
 • Kontrolni postupci
 • Provedba popisa
 • Računovodstveni i porezni aspekt manjkova
 • Optimizacija računovodstvene dobiti
 • Zalihe, rezerviranja, potraživanja, ugovori, dugotrajna imovina
 • Amortizacija

11:00 - 11:30

Pauza za kavu

11:30 - 12:30

Evidencija te posebnosti oporezivanja PDV-om

Predavačica: Mateja Maljković mag.oec.

 • Kako kod zadnjeg obračuna plaće ispraviti nepravilnosti obračuna plaća tijekom godine
 • Evidencija o radnom vremenu i radnicima
 • Kako uskladiti evidencije poreza na dodanu vrijednost te ispravno sastaviti PDV-K
 • Posebnosti oporezivanja PDV-om - na što obratiti pozornost

12:30 - 13:30

Posebnosti određenih prihoda i rashoda, sastavljanje bilance računa dobiti i gubitka te PD obrasca

Predavačica: Mira Ognjan mag.oec.

 • Posebnosti određenih prihoda i rashoda i njihov utjecaj na uvećanje i umanjenje porezne osnovice poreza na dobit
 • Latentni porezi - računovodstveni i porezni rezultat poslovanja
 • Rokovi, obrasci i obvezna davanja za 2019. godinu
 • Sastavljanje bilance i računa dobiti i gubitka
 • Sastavljanje PD obrasca (Povećanje porezne osnovice)

13:00 - 14:00

Pitanja polaznika

Mjesto održavanja

Zagreb, TRINOM, Strojarska 24

Vrijeme održavanja

28.11.2019

Cijena

999,00 KN + PDV

Cijena uključuje

 • radne materijale u printanom i digitalnom obliku
 • pauza za kavu i zakuska
 • certifikat o odslušanom predavanju

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi