CERTIFICIRANI TEČAJ: stručnjak za izradu financijskih izvještaja

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 37 sat(i)
EduCentar cijena: Od 8.000 kn + PDV

Naziv: Verlag Dashöfer

Kategorija: Tečajevi

Opis

Žurba i nedostatak vremena najveći su neprijatelj svakom računovodstvu prilikom izrade završnog računa. Već sada imate "grč u želucu" na spomen riječi ZAVRŠNI RAČUN. Niste posve sigurni jeste li percipirali sve izmjene Zakona o računovodstvu te porezne propise relevantne za 2018. godinu? Niste sigurni da li ima novih obrazaca ili promjena u starim?...

Mi Vam nudimo cjelovitu pripremu za velik posao koji Vas očekuje. Za Vas smo prikupili sve novine koje se sukladno računovodstvenim i poreznim propisima moraju implementirati u financijska izvješća za izvještajno razdoblje koje započinje s 1.1.2018. Uputiti ćemo Vas na obrasce godišnjih financijskih izvještaja i pokazati ćemo Vam kako ih na konkretnim primjerima popuniti. Upoznat ćemo Vas sa svim poreznim aktualnostima i mogućim poreznim uštedama. Posebno ćemo se osvrnuti na izradu konsolidiranih izvješća za 2018. godinu.

Uz Verlag Dashofer počnite s pripremama već sada, kako biste mogli smireno i sigurno izraditi završni račun za 2018.

Polaznici tečaja će dobiti certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju;

  1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashofer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema.
  2. Kao dobitnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje.
  3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka.
  4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu za "Stručnjaka za izradu financijskih izvještaja" na hrvatskom i engleskom jeziku
  5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, to znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja otvorenog i zatvorenog tipa.

Ciljna skupina

Kome je tečaj namjenjen?

  • Svima onima koji su spremni stjecati nova  znanja i sistematizirati postojeća znanja vezana uz izradu godišnjih financijskih izvještaja,
  • šefovima računovodstva, 
  • zaposlenicima u računovodstvenim servisima, 
  • računovodstvenim managerima, 
  • revizorima te svima onima koji  žele sistematizirati i povećati svoje znanje.

Tečaj, koji se održava u 6. modula zamišljenih kao jednodnevne radionice, nudi konkurentnu prednost na tržištu rada i veći renome kod Vašeg poslodavca. Po završetku tečaja dobiva se certifikat i znanje koje ćete moći primjeniti pri izradi godišnjih financijskih izvještaja.

Datum Mjesto Cijena
26.2. – 26.3.2019 Zagreb 8000 Kn + PDV

Raspored seminara

MODUL 1.- PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2018.  04.12.2018.
predavač: Mira Ognjan mag.oec. - Stalni je sudski vještak za računovodstvo i financije pri Trgovačkom sudu u Zagrebu

08:45-09:00 prijam i registracija polaznika
09:00 -11:00
Fer prezentacija financijskih izvještaja i njihova usklađenost s MSFI i HSFI
Osvrt na izmijenjene i dopunjene HSFI-je koji se primjenjuju za izvještajna razdoblja koja započinju s 01.01.2017.
Novi Zakon o računovodstvu
Opća načela koja se odnose na prezentaciju financijskih izvještaja
Struktura izmijenjenih financijskih izvještaja za razdoblje koje započinje 1. siječnja 2017.

11:00-11:30 pauza za kavu
11:30-13:00
Pripremne radnje prije sastavljanja financijskih izvještaja
Promjene računovodstvenih politika i računovodstvenih procjena
Ispravljanje pogrešaka prethodnih razdoblja
Inventura

13:00-14:00 pauza za ručak
14:00-16:00
Zakonsko uređenje popisa imovine i obveza
Faze inventure
Specifičnosti popisa potraživanja i obveza
Elaborat o popisu
Ispravan porezni i računovodstveni tretman popisnih razlika
Rokovi

MODUL 2. BILANCA I RAČUN DOBITI NA KONKRETNIM PRIMJERIMA I NOVIM OBRASCIMA - 05.12.2018.
predavač: mr.sc. Silvija P. Abičić dipl.oec. - ovlašteni i interni revizor

08:45-09:00 prijam i registracija polaznika
09:00 -11:00
Osnovna logika blagajničkog i obračunskog računovodstva
Bilanca

11:00-11:30 pauza za kavu
11:30 -13:00
Račun dobiti i gubitka

13:00-14:00 pauza za ručak
14:00-16:00
Bilanca i račun dobiti i gubitka nastavak
Čitanje stvarnih financijskih izvještaja

MODUL 3. SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA O NOVČANOM TIJEKU, IZVJEŠTAJA O PROMJENAMA KAPITALA, BILJEŽAKA UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA TE OSTALIH PROPISANIH IZVJEŠTAJA - 14.12.2018.
predavač: mr.sc. Silvija P. Abičić dipl.oec. - ovlašteni i interni revizor

08:45-09:00 prijam i registracija polaznika
09:00-11:00
Temeljne odrednice i svrha novčanog toka
Zakonska regulativa sastavljanja izvještaja o novčanom toku;
Elementi izvještaja o novčanom toku
Direktna i indirektna metoda sastavljanja izvještaja novčanog tijeka
Analiza poslovanja na temelju izvještaja o novčanom toku

11:00-11:30 pauza za kavu
11:30 -13:00
Izvještaj o promjenama kapitala
Tko mora sastaviti izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti?
Primjer sastavljanja izvještaja o promjenama kapitala

13:00-14:00 pauza za ručak
14:00 -16:00
Kako sastavite temeljite i profesionalne bilješke uz financijske izvještaje
Revizija godišnjih financijskih izvještaja za 2017.
Izvješće posovodstva

MODUL 4. SASTAVLJANJE PRIJAVE POREZA NA DOBIT TE PRATEĆE DOKUMENTACIJE NA KONKRETNIM PRIMJERIMA- 21.12.2018.
predavač: Mira Ognjan mag.oec. - Stalni je sudski vještak za računovodstvo i financije pri Trgovačkom sudu u Zagrebu

08:45 - 09:00 prijam i registracija polaznika
09:00-11:00
Što uvećava osnovicu poreza na dobit?
Što smanjuje osnovicu poreza na dobit?
Porezne olakšice, oslobođenja i poticaji

11:00-11:30 pauza za kavu
11:30-13:00
Trajne i privremene porezne razlike

13:00-14:00 pauza za ručak
14:00-16:00
Odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze
Kada ih evidentirati?
Kako ih evidentirati kod početnog priznavanja?
Kako evidentirati smanjivanje ili ukidanje?
Utjecaj privremenih razlika na financijska izvješća

MODUL 5. VIDEOSEMINAR KONSOLIDACIJA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 
predavač: mr.sc. Silvija P. Abičić dipl.oec. - ovlašteni i interni revizor

MODUL 6. Završetak postupka certificiranja kroz online ispit znanja, stjecanje naziva: "CERTIFICIRANI STRUČNJAK ZA IZRADU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA "

Lokacija održavanja tečaja:
Verlag Dashofer
Draškovićeva 49
10 000 Zagreb

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi