CERTIFICIRANI TEČAJ: Stručnjak za radno pravo

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 30 sat(i)
EduCentar cijena: Od 8.000 kn

Naziv: Verlag Dashöfer

Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Radno pravo neiscrpan je izvor praktičnih i teoretskih pitanja. Krug onih na koje se primjenjuje, koji u praktičnom smislu moraju silom prilika ili žele ovladati njegovim instrumentima radi zaštite prava i interesa radnika i poslodavaca, izuzetno je velik. Najvažniji zakon radnog zakonodavstva svakako je Zakon o radu (Narodne novine br. 93/14). Osim njega radno pravo čine i mnogobrojni drugi propisi doneseni ne samo na temelju ovoga zakona, nego i od samih poslodavaca, sindikata, pa i radnika u pregovorima s poslodavcem, a na temelju zakonskih ovlasti. Zbog njihove brojnosti i čestih izmjena koje trpe, potrebno je poznavati ne samo pojedine izvore radnog prava koji se primjenjuju na konkretnu radnopravnu situaciju, nego i sustav donošenja i primjene tih izvora kao i pravila prema kojima taj sustav funkcionira. 

Kompleksnost navedenog sustava u cjelini razlog je zbog kojeg zna doći do poteškoća u svakodnevnom poslovanju malih i velikih poslodavaca i primjeni tog kompleksnog sustava na konkretnu situaciju, tim više jer su radni odnosi izuzetno dinamično područje na kojemu nije sve i do kraja riješeno zakonskim tekstom.

Upravo je zbog toga potrebno ovladati određenim znanjima ne samo iz zakonskog teksta i podzakonskih propisa, nego i sudske i druge prakse iz područja radnog prava kako bi primjena radnog zakonodavstva bila točna, ispravna i ujednačena. Najbolji primjer za to jest izvanredni otkaz. Sam Zakon o radu ne navodi nikakvih razloga zbog kojih ga se može uručiti drugoj ugovornoj strani u radnom odnosu i reguliran je s tek nekoliko kratkih odredbi; dok u isto vrijeme, upravo taj institut radnog zakonodavstva stvara nebrojene sudske sporove i ponekad različitu praksu.

Polaznici tečaja će kroz pet modula naučiti kako se određenim odredbama ugovora o radu osigurati od prekršajnih kazni, kako prepoznati koji vam je ugovor o radu zapravo potreban, koje su opasnosti primjene ugovora o radu na određeno vrijeme u baš svakom slučaju zapošljavanja i zašto za takvim izlaganjem prekršajnom progonu više nema nikakve potrebe.

Uz već navedene teme saznajte koje su posljedice radnikovog odbijanja primitka odluke o otkazu, računanju rokova, postavljanju tužbenog zahtjeva u određenim situacijama, pravima radnika i poslodavca kod svake vrste otkaza, načinu određivanja točnog broja dana godišnjeg odmora, odlukama o rasporedu radnog vremena, pravu na sudski raskid ugovora o radu i različitim pravnim režimima kada ga traži poslodavac i radnik, naknadi štete zbog nezakonite odluke o otkazu, vraćanju radnika na radno mjesto, ovrsi na plaći, najnovijim rješenjima iz Zakona o radu i drugim temama iz radnih odnosa.

Polaznici tečaja, koji obave sve predviđene zadatke i polože završni ispit, dobiti će certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju:

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashöfer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema,
 2. Kao dobitnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje,
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka,
 4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za radno pravo" na hrvatskom i engleskom jeziku,
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, to znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

Kotizacija uključuje: 

 • sudjelovanje na tečaju, 
 • potvrdu o usavršavanju, 
 • materijale s predavanja u pisanom i elektroničkom obliku, 
 • interaktivan razgovor s predavačem,
 • razmjenu iskustava s kolegama, 
 • osvježenja u pauzama i ručak.

Ciljna skupina

Tečaj je namijenjen radnicima u ljudskim potencijalima, direktorima, voditeljima odjela, računovodstvima, knjigovodstvima, poslovnim savjetnicima, agencijama za privremeno zapošljavanje, poduzetnicima koji imaju zaposlene radnike i svima drugima koje zanima radno pravo.

Datum Mjesto Cijena
13.9. – 27.9.2019 Zagreb 8000 Kn + PDV

 

Raspored seminara

1. MODUL: Interaktivna radionica - Osnove radnog prava i zapošljavanja 13.09.2019 
Predavač: Darko Graf, dipl. iur.

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Provjera znanja i uvodni komentari o svakoj planiranoj temi tečaja

 • Kratka provjera znanja polaznika o radnom pravu i zapošljavanju,
 • Komentari uz svako pitanje i odgovor,
 • Naznaka pitanja i problema koje će se obrađivati na seminaru,
 • Dogovor s polaznicima o detaljnijem prikazu nekih tema tijekom seminara.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Zasnivanje radnog odnosa i popratna pitanja

 • Natječaji za upražnjena radna mjesta,
 • Propisi koji reguliraju diskriminaciju,
 • Zabrana nejednakog postupanja i zabranjena pitanja kod zapošljavanja,
 • Vrste ugovora o radu (kakav mi ugovor o radu zapravo treba?),
 • Razlikovanje ugovora o radu od drugih ugovora građanskog prava,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Vrste ugovora o radu

 • Bitni elementi ugovora o radu,
 • Tko može biti radnik?,
 • Probni rad,
 • Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa,
 • Razlike između punog i nepunog radnog vremena te skraćenog radnog vremena,
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

 

2. MODUL: Obveze i prava tijekom radnog odnosa 20.9.2019. 
Predavač: Darko Graf, dipl. iur.

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Raspored radnog vremena i prekovremeni rad

 • Radno vrijeme,
 • Raspored radnog vremena,
 • Smjenski i noćni rad,
 • Rad za više poslodavaca,
 • Prekovremeni rad,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Stanke i odmori, plaća

 • Stanke, dnevni, tjedni i godišnji odmori,
 • Pretvaranje godišnjeg odmora u novčanu naknadu,
 • Plaćeni i neplaćeni dopust,
 • Načini vrednovanja rada i ugovaranja plaće,
 • Ovrha na plaći radnika,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Evidencije i zaštita dostojanstva

 • Vođenje evidencije o radnicima i njihovom radnom vremenu,
 • Obračuni plaće i njihov sadržaj,
 • Naknada štete iz radnog odnosa, ugovaranje paušalnog iznosa,
 • Zaštita dostojanstva radnika,
 • Obveze poslodavaca na imenovanje osoba na različite funkcije (zaštita na radu, zaštita dostojanstva, osobnih podataka itd.),
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

 

3. MODUL: Prestanak ugovora o radu 23.9.2019. 
Predavač: Darko Graf, dipl. iur.

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Prestanak ugovora o radu

 • Načini prestanka ugovora o radu s naglaskom na otkazivanje,
 • Kako odabrati kakvom odlukom otkazati ugovor o radu,
 • Razlike između pojedinih vrsta otkaza,
 • Otkazni rokovi i njihov tijek,
 • Izvanredni otkaz,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Otkazni rokovi i zastoj u njihovom tijeku

 • Zastoji u tijeku otkaznih rokova i kako utvrditi zadnji dan radnog odnosa?,
 • Koje pretpostavke mora ispunjavati svaka odluka o otkazu?,
 • Kako napisati dobru odluku o otkazu?,
 • Prava radnika u postupku otkazivanja,
 • Što je otkazni rok i koja su prava radnika i poslodavca dok on teče?,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Prava i obveze radnika i poslodavca u slučaju otkazivanja

 • Otpremnina i uvjeti za njezinu isplatu,
 • Naknada za neiskorištene dane godišnjeg odmora,
 • Radni sporovi,
 • Primjeri tužbenih zahtjeva za isplatu neisplaćenih plaća,
 • Primjeri tužbenog zahtjeva za naknadu štete koju je počinio radnik,
 • O sudskim postupcima i teretu dokazivanja,
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

 

4. MODUL: Zaštita kolektivnih interesa, inspekcijiski postupci i prekršaji te ponavljanje stečenog znanja 27.9.2019. 
Predavač: Darko Graf, dipl. iur.

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Zaštita kolektivnih interesa

 • Radnička vijeća i poslodavac,
 • Sindikati i njihova uloga u radnopravnim odnosima,
 • Kolektivni ugovori i njihova primjena,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Inspekcijski postupci i prekršaji

 • Inspekcija rada i njezin ustroj, ovlasti i način rada,
 • Katko o prekršajnim postupcima i upravnim mjerama,
 • Ponavljanje i pripreme za provjeru znanja,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Završna provjera znanja i konzultacije

 • Konzultacije s polaznicima,
 • Provjera znanja,
 • Završna diskusija i rasprava.

 

5. MODUL: Pismeni ispit u dogovoru s predavačima u prostorijama Verlag Dashöfera

Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za radno pravo" na hrvatskom i engleskom jeziku. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

*NAPOMENE: Organizator zadržava pravo izmjene termina održavanja i redoslijeda tema unutar programa zbog koordinacije s predavačima.

 

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi