CERTIFICIRANI TEČAJ: stručnjak za radno pravo

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 30 sat(i)
EduCentar cijena: 8.000 kn 8.000 kn - 0.00kn popusta

Naziv: Verlag Dashöfer

Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Radno pravo neiscrpan je izvor praktičnih i teoretskih pitanja. Krug onih na koje se primjenjuje, koji u praktičnom smislu moraju silom prilika ili žele ovladati njegovim instrumentima radi zaštite prava i interesa radnika i poslodavaca, izuzetno je velik. Najvažniji zakon radnog zakonodavstva svakako je Zakon o radu (Narodne novine br. 93/14). Osim njega radno pravo čine i mnogobrojni drugi propisi doneseni ne samo na temelju ovoga zakona, nego i od samih poslodavaca, sindikata, pa i radnika u pregovorima s poslodavcem, a na temelju zakonskih ovlasti. Zbog njihove brojnosti i čestih izmjena koje trpe, potrebno je poznavati ne samo pojedine izvore radnog prava koji se primjenjuju na konkretnu radnopravnu situaciju, nego i sustav donošenja i primjene tih izvora kao i pravila prema kojima taj sustav funkcionira. 

Kompleksnost navedenog sustava u cjelini razlog je zbog kojeg zna doći do poteškoća u svakodnevnom poslovanju malih i velikih poslodavaca i primjeni tog kompleksnog sustava na konkretnu situaciju, tim više jer su radni odnosi izuzetno dinamično područje na kojemu nije sve i do kraja riješeno zakonskim tekstom.

Upravo je zbog toga potrebno ovladati određenim znanjima ne samo iz zakonskog teksta i podzakonskih propisa, nego i sudske i druge prakse iz područja radnog prava kako bi primjena radnog zakonodavstva bila točna, ispravna i ujednačena. Najbolji primjer za to jest izvanredni otkaz. Sam Zakon o radu ne navodi nikakvih razloga zbog kojih ga se može uručiti drugoj ugovornoj strani u radnom odnosu i reguliran je s tek nekoliko kratkih odredbi; dok u isto vrijeme, upravo taj institut radnog zakonodavstva stvara nebrojene sudske sporove i ponekad različitu praksu.

Na tečaju naučite:

 • kako se određenim odredbama ugovora o radu osigurati od prekršajnih kazni,
 • kako prepoznati koji vam je ugovor o radu zapravo potreban,
 • koje su opasnosti primjene ugovora o radu na određeno vrijeme u baš svakom slučaju zapošljavanja i zašto za takvim izlaganjem prekršajnom progonu više nema nikakve potrebe,
 • kroz stvarne praktične primjere doznajte sve o postupcima zaštite prava iz radnih odnosa,
 • saznajte više o odabiru određenih odluka i načina njihove dostave (pa i onih o otkazu).

Uz već navedene teme saznajte koje su posljedice radnikovog odbijanja primitka odluke o otkazu, računanju rokova, postavljanju tužbenog zahtjeva u određenim situacijama, pravima radnika i poslodavca kod svake vrste otkaza, načinu određivanja točnog broja dana godišnjeg odmora, odlukama o rasporedu godišnjeg odmora, odlukama o rasporedu radnog vremena, pravu na sudski raskid ugovora o radu i različitim pravnim režimima kada ga traži poslodavac i radnik, naknadi štete zbog nezakonite odluke o otkazu, vraćanju radnika na radno mjesto, ovrsi na plaći, najnovijim rješenjima iz Zakona o radu i drugim temama iz radnih odnosa.

Polaznici tečaja, koji obave sve predviđene zadatke i polože završni ispit, dobiti će certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju;

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashöfer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema.
 2. Kao dobitnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje.
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka.
 4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu za "Stručnjak za radno pravo" na hrvatskom i engleskom jeziku.
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, to znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja otvorenog i zatvorenog tipa.

Kotizacija uključuje: 
sudjelovanje na tečaju, 
potvrdu o usavršavanju, 
materijale s predavanja u pisanom i elektroničkom obliku, 
interaktivan razgovor s predavačem,
razmjenu iskustava s kolegama, 
osvježenja u pauzama i ručak.

Ciljna skupina

Tečaj je namijenjen radnicima u ljudskim potencijalima, direktorima, voditeljima odjela, računovodstvima, knjigovodstvima, poslovnim savjetnicima, agencijama za privremeno zapošljavanje, poduzetnicima koji imaju zaposlene radnike i svima drugim koje zanima radno pravo.

Datum Mjesto Cijena
9.9. – 30.9.2019 Zagreb 8000 Kn + PDV

Raspored seminara

1. MODUL: Interaktivna radionica - OSNOVE RADNOG PRAVA I ZAPOŠLJAVANJA - 09.09.2019
Predavač: dipl. iur. Darko Graf

08:45-09:00 Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00 

 • Kratka provjera znanja polaznika o radnom pravu i zapošljavanju
 • Natječaji za upražnjena radna mjesta
 • Propisi koji reguliraju diskriminaciju

11:00-11:30 Pauza za kavu

11:30-13:00

 • Zabrana nejednakog postupanja i zabranjena pitanja kod zapošljavanja
 • Provjera sposobnosti kandidata za radno mjesto
 • Zasnivanje radnog odnosa
 • Vrste ugovora o radu (kakav mi ugovor o radu zapravo treba?)
 • Razlikovanje ugovora o radu od drugih ugovora građanskog prava
 • Pisani i nepisani ugovori o radu

13:00-14:00 Pauza za ručak

14:00-16:00

 • Bitni elementi ugovora o radu
 • Tko sve može biti radnik?
 • Privremeno zapošljavanje i rad agencija
 • Probni rad
 • Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • Razlike između punog i nepunog radnog vremena te skraćenog radnog vremena
 • Završna diskusija i rasprava

2. MODUL: Interaktivna radionica – OBVEZE I PRAVA TIJEKOM RADNOG ODNOSA 16.9.2019
Predavač: dipl. iur. Darko Graf

08:45-09:00 Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

 • Radno vrijeme radnika
 • Raspored radnog vremena
 • Smjenski i noćni rad
 • Rad za više poslodavaca
 • Prekovremeni rad

11:00-11:30 Pauza za kavu

11:30-13:00

 • Razlika između preraspodjele i odluke o nejednakom rasporedu radnog vremena
 • Stanke (pauze), dnevni, tjedni i godišnji odmori
 • Pretvaranje godišnjeg odmora u novčanu naknadu
 • Plaćeni i neplaćeni dopust
 • Načini vrednovanja rada i ugovaranja plaće

13:00-14:00 Pauza za ručak

14:00-16:00

 • Ovrha na plaći radnika
 • Vođenje evidencije o radnicima i njihovom radnom vremenu
 • Obračuni plaće i njihov sadržaj
 • Naknada štete iz radnog odnosa, ugovaranje paušalnog iznosa
 • Zaštita dostojanstva radnika
 • Obveze poslodavaca na imenovanje osoba na različite funkcije (zaštita na radu, zaštita dostojanstva osobnih podataka itd.)
 • Završna diskusija i rasprava

3. MODUL: Interaktivna radionica – PRESTANAK UGOVORA O RADU - 20.9.2019. 
Predavač. dipl. iur. Darko Graf

08:45-09:00 Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

 • Načini prestanka ugovora o radu s naglaskom na otkazivanje ugovora o radu
 • Odabir odluke o otkazu ugovora o radu
 • Razlike između pojedinih vrsta otkaza
 • Otkazni rokovi i njihov tijek
 • Zastoji u tijeku otkaznih rokova i kako utvrditi zadnji dan radnog odnosa

11:00-11:30 Pauza za kavu

11:30-13:00

 • Koje pretpostavke mora ispunjavati svaka odluka o otkazu?
 • Kako napisati dobru odluku o otkazu?
 • Prava radnika u postupku otkazivanja
 • Prava radnika i poslodavca u otkaznom roku
 • Sudski raskid ugovora o radu i kada do njega dolazi?
 • Otpremnina i uvjeti za njezinu isplatu

13:00-14:00 Pauza za ručak

14:00-16:00

 • Naknada za neiskorištene dane godišnjeg odmora
 • Radni sporovi
 • Primjeri tužbenih zahtjeva za isplatu neisplaćenih plaća
 • Primjeri tužbenog zahtjeva za naknadu štete koju je počinio radnik
 • Sudski postupci i teret dokazivanja
 • Završna diskusija i rasprava

4. MODUL: Interaktivna radionica – PONAVLJANJE STEČENOG ZNANJA, KONZULTACIJE I PROVJERA - 23.9.2018.
Predavač: dipl. iur. Darko Graf

08:45-09:00 Prijem i registracija polaznika


09:00-11:00

 • Radnička vijeća i poslodavac
 • Sindikati i njihova uloga u radnopravnim odnosima
 • Kolektivni ugovori i njihova primjena
 • Inspekcija rada i njezin ustroj, ovlasti i način rada

11:00-11:30 Pauza za kavu

11:30-13:00

 • Kratko o prekršajnim postupcima i upravnim mjerama
 • Ponavljanje i pripreme za provjeru znanja

13:00-14:00 Pauza za ručak

14:00-16:00

 • Konzultacije s polaznicima
 • Završna diskusija i rasprava

5. MODUL: Pismeni ispit u dogovoru s predavačima u prostorijama Verlag Dashöfer

*NAPOMENE: Organizator zadržava pravo izmjene termina održavanja i redoslijeda tema unutar programa zbog koordinacije s predavačima.

Lokacija održavanja tečaja:
Verlag Dashofer
Draškovićeva ulica 49
10 000 Zagreb

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi