CERTIFICIRANI TEČAJ: stručnjak za radno pravo

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 30 sat(i)
EduCentar cijena: Od 8.000 kn

Naziv: Verlag Dashöfer

Kategorija: Tečajevi

Opis

Radno pravo je neiscrpan izvor praktičnih i teoretskih pitanja, a krug onih na koje se primjenjuje i koji u praktičnom smislu moraju silom prilika ili žele ovladati njegovim instrumentima radi zaštite prava i interesa radnika i poslodavaca, izuzetno je velik. Najvažniji zakon radnog zakonodavstva svakako je Zakon o radu (Narodne novine br. 93/14), ali radno pravo čine i mnogobrojni drugi propisi doneseni ne samo na temelju ovoga zakona, nego i od samih poslodavaca, sindikata, pa i radnika u pregovorima s poslodavcem, a na temelju zakonskih ovlasti. Zbog njihove brojnosti i čestih izmjena koje trpe, potrebno je poznavati ne samo pojedine izvore radnog prava koji se primjenjuju na konkretnu radnopravnu situaciju, nego i sustav donošenja i primjene tih izvora kao i pravila prema kojima taj sustav funkcionira. 

Kompleksnost navedenog sustava u cjelini razlog je zbog kojeg zna doći do poteškoća u svakodnevnom poslovanju malih i velikih poslodavaca i primjeni tog kompleksnog sustava na konkretnu situaciju, tim više jer su radni odnosi izuzetno dinamično područje na kojemu nije sve i do kraja riješeno zakonskim tekstom.

Upravo je zbog toga potrebno ovladati određenim znanjima ne samo iz zakonskog teksta i podzakonskih propisa, nego i sudske i druge prakse iz područja radnog prava kako bi primjena radnog zakonodavstva bila točna, ispravna i ujednačena. Najbolji primjer za to jest izvanredni otkaz, za koji sam Zakon o radu ne navodi nikakvih razloga zbog kojih ga se može uručiti drugoj ugovornoj strani u radnom odnosu i reguliran je s tek nekoliko kratkih odredbi, dok u isto vrijeme upravo taj institut radnog zakonodavstva stvara nebrojene sudske sporove i ponekad različitu praksu.

Na tečaju naučite:

 • kako se određenim odredbama ugovora o radu osigurati od prekršajnih kazni,
 • kako prepoznati koji vam je ugovor o radu zapravo potreban,
 • koje su opasnosti primjene ugovora o radu na određeno vrijeme u baš svakom slučaju zapošljavanja i zašto za takvim izlaganjem prekršajnom progonu više nema nikakve potrebe
 • kroz stvarne praktične primjere doznajte sve o postupcima zaštite prava iz radnih odnosa,
 •  saznajte više o odabiru određenih odluka i načina njihove dostave (pa i onih o otkazu).

Uz već navedene teme saznajte koje su posljedice radnikovog odbijanja primitka odluke o otkazu, računanju rokova, postavljanju tužbenog zahtjeva u određenim situacijama, pravima radnika i poslodavca kod svake vrste otkaza, načinu određivanja točnog broja dana godišnjeg odmora, odlukama o rasporedu godišnjeg odmora, odlukama o rasporedu radnog vremena, pravu na sudski raskid ugovora o radu i različitim pravnim režimima kada ga traži poslodavac i radnik, naknadi štete zbog nezakonite odluke o otkazu, vraćanju radnika na radno mjesto, ovrsi na plaći, najnovijim rješenjima iz Zakona o radu i drugim temama iz radnih odnosa.

Polaznici tečaja će dobiti certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju;

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashofer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema.
 2. Kao dobitnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje.
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka.
 4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu o stjecanju svojstva "Certificirani stručnjaka za radno pravo" na hrvatskom i engleskom jeziku.
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, to znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja otvorenog i zatvorenog tipa.

Ciljna skupina

Kome je namjenjen tečaj?

 • Voditelji i članovi pravnih službi,
 • kadrovskih (“human resources” – HR) službi, 
 • financijskih i drugih službi različitih poslodavaca koji u praksi primjenjuju Zakon o radu i podzakonske propise donesene na temelju toga zakona, 
 • obrtnicima, 
 • fizičkim osobama koje obavljaju s radnim zakonodavstvom povezane samostalne djelatnosti (npr. knjigovodstva, računovodstva), 
 • radnici i drugi.

Ovaj tečaj ima višestruku namjenu:

 • upoznati polaznike sa sustavom radnog prava i njegovim osnovnim praktičnim zakonitostima i pravilima, kako bi im ta znanja olakšala snalaženje u poslovnoj praksi;
 • provjeriti postupaju li polaznici u svome radu u skladu sa zakonskim odredbama, te ih po potrebi ispraviti i uputiti u propise kojima je regulirano određeno pitanje kojim se u praksi bave;
 • u interakciji s predavačima i drugim sudionicima edukacije moći ćete riješiti nedoumice koje Vas muče

Po završetku edukacije dobit ćete certifikat kojim ćete zasigurno poboljšati svoju zapošljivost na tržištu rada.

Datum Mjesto Cijena
6.5. – 27.5.2019 Zagreb 8000 Kn + PDV

Raspored seminara

1. MODUL: Interaktivna radionica- OSNOVE RADNOG PRAVA I ZAPOŠLJAVANJA - 06.5.2019
predavač: dipl.iur. Darko Graf

08:45-09:00 prijem i registracija polaznika
09:00-11:00

kratka provjera znanja polaznika o radnom pravu i zapošljavanju
natječaji za upražnjena radna mjesta
propisi koji reguliraju diskriminaciju

11:00-11:30

zabrana nejednakog postupanja i zabranjena pitanja kod zapošljavanja
provjera sposobnosti kandidata za radno mjesto
zasnivanje radnog odnosa

11:30-13:00

vrste ugovora o radu (kakav mi ugovor o radu zapravo treba?)
razlikovanje ugovora o radu od drugih ugovora građanskog prava
pisani i nepisani ugovori o radu

13:00-14:00 pauza za ručak
14:00-16:00

bitni elementi ugovora o rad
tko može biti radnik
privremeno zapošljavanje i rad agencija
probni rad
stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
puno i nepuno radno vrijeme, skraćeno radno vrijeme – razlike

2. MODUL: Interaktivna radionica – OBVEZE I PRAVA TIJEKOM RADNOG ODNOSA 13.5.2019
 predavač: dipl.iur. Darko Graf

08:45-09:00 prijem i registracija polaznika
09:00-11:00

radno vrijeme
raspored radnog vremena
smjenski i noćni rad
rad za više poslodavaca
prekovremeni rad

11:00-11:30 pauza za kavu
11:30 -13:00

koja je razlika između preraspodjele i odluke o nejednakom rasporedu radnog vremena
stanke, dnevni, tjedni i godišnji odmori
pretvaranje godišnjeg odmora u novčanu naknad
plaćeni i neplaćeni dopust
načini vrednovanja rada i ugovaranja plaće

13:00-14:00 pauza za ručak
14:00-16:00

ovrha na plaći radnika
vođenje evidencije o radnicima i njihovom radnom vremenu
obračuni plaće i njihov sadržaj
naknada štete iz radnog odnosa, ugovaranje paušalnog iznosa
zaštita dostojanstva radnika
koje su sve obveze poslodavaca na imenovanje osoba na različite funkcije (zaštita na radu, zaštita dostanstva, osobnih podataka itd.)

3. MODUL: Interaktivna radionica – PRESTANAK UGOVORA O RADU 20.5.2019.

predavač. dipl.iur. Darko Graf

08:45-09:00 prijem i registracija polaznika
09:00-11:00

načini prestanka ugovora o radu, s naglaskom na otkazivanju
kako odabrati kakvom odlukom otkazati ugovor o radu
razlike između pojedinih vrsta otkaza
otkazni rokovi i njihov tijek
zastoji u tijeku otkaznih rokova i kako utvrditi zadnji dan radnog odnosa;

11:00-11:30

koje preptpostavke mora ispunjavati svaka odluka o otkazu;
kako napisati dobru odluku o otkazu;
prava radnika u postupku otkazivanja;

11:30-13:00

što je otkazni rok i koja su prava radnika i poslovca dok on teče
što je sudski raskid ugovora o radu i kada do njega dolazi;
otpremnina i uvjeti za njezinu isplatu;

13:00-14:00 pauza za ručak
14:00-16:00

naknada za neiskorištene dane godišnjeg odmora;
radni sporovi
primjeri tužbenih zahtjeva za isplatu neisplaćenih plaća
primjeri tužbenog zahtjeva za naknadu štete koju je počinio radnik
o sudskim postupcima i teretu dokazivanja

4. MODUL: Interaktivna radionica – PONAVLJANJE STEČENOG ZNANJA, KONZULTACIJE I PROVJERA 27.5.2018.
predavač: dipl.iur. Darko Graf

08:45-09:00 prijem i registracija polaznika
09:00-11:00

radnička vijeća i poslodavac
sindikati i njihova uloga u radnopravnim odnosima;

11:00-11:30

kolektivni ugovori i njihova primjena
inspekcija rada i njezin ustroj, ovlasti i način rada

11:30-13:00

kratko o prekršajnim postupcima i upravnim mjerama
ponavljanje i pripreme za provjeru znanja

13:00-14:00 pauza za ručak
14:00-16:00

konzultacije s polaznicima
provjera znanja

Lokacija održavanja tečaja:
Verlag Dashofer
Draškovićeva ulica 49
10 000 Zagreb

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi