CERTIFICIRANI TEČAJ: STRUČNJAK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 20 dan(a)
EduCentar cijena: Od 8.000 kn + PDV

Naziv: Verlag Dashöfer

Kategorija: Tečajevi

Opis

Uvod

EU propisuje stroge propise o gospodarenju otpadom da bi se u što većoj mjeri zaštitio okoliš i zdravlje građana. Kako poslovni i industrijski sektor spadaju među glavne generatore otpada odnedavno su suočeni s potrebom izmjene svoje poslovne prakse da bi poštivali zakonske odredbe koje se odnose na upravljanje otpadom te povećali svijest o zaštiti okoliša.

Stjecanje i dopunjavanje znanja iz područja gospodarenja otpadom od zakonodavnog okvira do primjene propisa u svakodnevnoj poslovnoj praksi odnosno svakodnevnim poslovnima aktivnostima. Sve je veći broj i opseg obveza koji proizlaze iz RH legislative, uvode se novi IT, on-line postupci praćenja gospodarenja otpadom, potrebe izrade planova, izvješća, uvode se odgovornosti te novi pristupi u gospodarenju otpadom. Stjecanje i dopunjavanje znanja iz područja gospodarenja otpadom od zakonodavnog okvira do primjene propisa u svakodnevnoj poslovnoj praksi odnosno svakodnevnim poslovnima aktivnostima. Upoznavanje sa institucijama koje sudjeluju u sustavu gospodarenja otpadom – sa ciljem korištenja dostupnih informacija i resursa u razvoju vlastitih projekta gospodarenja otpadom.
Vrlo važno je i stjecanje praktičnog znanja u ispunjavanju prijave u bazu ROO te rada u e-ONTO aplikaciji kako bi operateri stekli znanja i vještine samostalnog ispunjavanja obveze koje proizlaze iz propisa.

Za Vas smo pripremili tečaj od 5. modula na kojemu ćete moći detaljno proći kroz sav sadržaj vezan uz zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom te naposljetku saznati odgovore na svoja pitanja.

Polaznici tečaja će dobiti certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju;

  1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashofer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema.
  2. Kao dobitnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje.
  3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka.
  4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu za "Stručnjaka za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom" na hrvatskom i engleskom jeziku.
  5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, to znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja otvorenog i zatvorenog tipa.

Ciljna skupina

Seminar je namjen svim proizvođačima/posjednicima otpada – povjerenicima/odgovornim osobana za gospodarenje otpadom, ovlaštene osobe za gospodarenje otpadom, jedinice lokalne uprave i samouprave, uprave te javna poduzeća. 

Datum Mjesto Cijena    
30.11. – 20.12.2017 Zagreb 8000 Kn + PDV Prijavite se  

Predavač

Tomislav Grizelj

 

Tomislav Grizel je ambasador alternativnih goriva. Ima preko 40 godina znanstvenog  i profesionalnog rada u implementaciji  projekata u tretmanu  komunalnog, medicinskog,  anatomsko-patološkog, animalnog i bio otpada, korištenje reciklanata i energije iz otpada,energetska učinkovitost, alternativna i obnovljiva  goriva i izvori energije uz primjenu

 

Vesna Šabanović dipl.ing.kem.

 

Zaštitom okoliša bavi se preko deset godina. U toku svoje karijere radila je na izradi zakonskih i podzakonskih akata, izradi izvješća sukladno zakonskim propisima, na projektima i idejnim rješenjima obrade otpada, izradi Planova gospodarenja otpadom, izradi elaborata. Bila je član radne skupine za poglavlje pregovora okoliš, član radne skupine za

 

Sanja Pokupec Lepanović dipl.oec.

 

Voditeljica Službe za obračun i naplatu naknada i posebne naknade u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Radno iskustvo stjecala je radom u Ministarstvu financija-Poreznoj upravi od 1998. godine počevši kao vježbenik te nakon položenog državnog stručnog ispita na poslovima

 

Žana Žarkov Trtanj dipl.oec.

 

vVditeljica Odjela za identifikaciju i obračun naknada u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 
Završila Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završenog fakulteta radno iskustvo stjecala je u bankarskom sektoru, a od 2008. godine radi u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U Fondu obavlja poslove radnog mjesta

 

mr.sc. Sanja Grabar dipl.ing.kem.

 

Magistrica znanosti u području kemije, zaštitom okoliša bavi se više od 20 godina. U svojoj karijeri radila je na uspostavi sustava za zbrinjavanje otpada u RH, surađivala je na izradi zakona iz zaštite okoliša u RH, koautor je Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske te je bila član državnih tijela iz područja zaštite okoliša kao što su

 

Raspored seminara

1. MODUL: Pravilnici načina gospodarenja otpadom - 30.11.2017.
predavač: Sanja Pokupec Lepanović,dipl.oec. i  Žana Žarkov Trtanj, dipl.oec.

08:45-09:00 prijam i registracija polaznika
09:00 -11:00
Pravilnik o gospodarenju električnom i elektroničkom opremom
objašnjenje osnovnih propisa
popunjavanje propisanog obrasca IU/PEEO kroz primjere
Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima
objašnjenje osnovnih propisa
popunjavanje propisanog obrasca OBA1 kroz primjere

11:00-11:30 pauza za kavu
11:30-13:00
Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
objašnjenje osnovnih propisa
popunjavanje propisanih obrasca AO10 i AO3 kroz primjere
Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
objašnjenje osnovnih propisa
popunjavanje propisanog obrasca IPG kroz primjere

13:00-14:00 pauza za ručak
14:00-16:00
Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
objašnjenje osnovnih propisa
popunjavanje propisanog obrasca OV1 kroz primjere
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
objašnjenje osnovnih propisa
popunjavanje propisanog obrasca IU/PSMUkroz primjere


2. MODUL: Zakonodavni okvir o gospodarenju otpadom - 6.12.2017.
predavač: mr.sc. Sanja Grabar dipl.ing.kem.

08:45-09:00 prijam i registracija polaznika
09:00-11:00
Zakonodavni okvir o gospodarenju otpadom
Osnove regulative Europske unije
Propisi RH iz područja gospodarenja otpadom
Nadležnosti u gospodarenju otpadom

11:00-11:30 pauza za kavu
11:30 -13:00
Uloga i obveze Hrvatske agencije za okoliš i prirodu
Uloga i obveze Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

13:00-14:00 pauza za ručak
14:00 -16:00
Zakon o održivom gospodarenju otpadom
obveze proizvođača proizvoda
obveze proizvođača otpada
novi izazovi u gospodarenju otpadom – cirkularna ekonomija


3. MODUL: Obveze Operatera u sustavu gospodarenja otpadom - 13.12.2017.
predavač: Vesna Šabanović, dip.ing.kem.

08:45 - 09:00 prijam i registracija polaznika
09:00-11:00
Obveze Operatera u sustavu gospodarenja otpadom
Plan gospodarenja otpadom
Očevidnik o nastanku i tijeku otpada
Prateći list
Prijava u bazu ROO
Očevidnik osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad

11:00-11:30 pauza za kavu
11:30-13:00
Kako ispuniti prijavu u bazu ROO kroz primjere
Otvaranje korisničko računa
Ispunjavanje PI-1 obrasca
Ispunjavanje PI-2 obrasca
Ispunjavanje PL-PPO obrasca
Zaključavanje podataka

13:00-14:00 pauza za ručak
14:00-16:00
e-ONTO aplikacija
Registracija korisnika za korištenje e-ONTO sustava
Otvaranje e-ONTO aplikacije i prijava u sustav
Pregled e-ONTO obrasca
Pregled i pretraživanje Pratećih listova

4. MODUL: Komunalni i građevinski otpad kao resurs - 20.12.2017.
predavač: Tomislav Grizelj

08:45 - 09:00 Prijam i registracija polaznika
09:00 - 11:00
komunalni otpad
primjer loše prakse
selekcija i revitalizacija otpada

11:00 - 11:30 Pauza za kavu
11:30 - 13:00
recikliranje
energenti
SRF

13:00 - 14:00 Pauza za ručak
14:00-16:00
građevinski otpad
primjeri loše prakse
selekcija i revitalizacija otpada

5. MODUL: VIDEO SEMINAR: Ekološki marketing - komparativna prednost tvrtki na tržištu

6. MODUL: Završetak postupka certificiranja kroz online ispit znanja, stjecanje naziva: "CERTIFICIRANI STRUČNJAK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM "

Lokacija održavanja tečaja:
Verlag Dashofer
Draškovićeva 49
10 000 Zagreb

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera