Top Excel Poslovna Akademija

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: Od 3.990 kn + PDV

Naziv: Hrvatski institut za financije

Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Praktična primjena Excela u računovodstvu i financijama na konkretnim  primjerima  

MODUL.1   (poludnevna radionica)  

Predavači: Josipa Matošević, Benita Rabuzin

PRIMJENA POSLOVNOG EXCELA

MODUL.2   (1-dnevna radionica)  

Predavači: Josipa Matošević, Benita Rabuzin

EXCEL U RAČUNOVODSTVU

MODUL.3    (1-dnevna radionica)

Predavač: mr.sc. Edin Hadžavdić, CFA

NAPREDNI EXCEL U FINANCIJAMA

MODUL 1: PRIMJENA POSLOVNOG EXCELA

Veliki broj poslova zahtjeva osnovno znanje excela. Bez obzira u kojoj djelatnosti radite Excel u svakodnevnom poslovanju vam može pomoći u svladavanju dnevnih zadataka kao što su pravilno organiziranje podataka,  izradu tablica, izračuna, jednostavnih prikaza i izvještaja.

Cilj seminara je na jednostavan način savladati osnovne funkcionalnosti programa koje će biti izvrstan temelj za napredne mogućnosti excela.

SYLLABUS

 1. Osnovni pojmovi u Excelu
 2. Rad sa ćelijama
 • Unos podataka u ćeliju
 • Brisanje i premještanje ćelija
 • Pronalaženje i zamjena sadržaja ćelija
 • Kopiranje sadržaja ćelije
 1. Rad sa radnim listovima
 • Umetanje i uklanjanje radnog lista
 • Imenovanje radnog lista
 • Premještanje radnog lista
 • Zamrzavanje i odmrzavanje stupca ili reda
 • Razdvajanje radnog lista
 • Rad sa stupcima i retcima
 • Ispis radnih listova
 1. Oblikovanje podataka
 • Oblikovanje podataka u ćelijama
 • Spajanje teksta
 • Prelamanje teksta
 • Dodavanje zaglavlja i podnožja
 • Umetanje komentara
 • Prebacivanje teksta u stupce
 • Uklanjanje duplih vrijednosti
 • Uvjetno oblikovanje podataka
 1. Osnovne formule i funkcije
 • 4 matematička operatora (+,-,*,/)
 • SUM
 • AVERAGE
 • MIN i MAX
 • COUNT i COUNTA
 • IF
 • ROUND
 • LEN, LEFT, RIGHT
 1. Korištenje filtera i subtotala za organizaciju podataka
 2. Izrada jednostavnih tablica
 3. Izrada jednostavnih grafikona
 4. Brzo kretanje pomoću tipkovnice (shortcuts)

MODUL 2: EXCEL U RAČUNOVODSTVU

Excel je pouzdan pomagač u svakom poduzeću te odličan analitički alat za poslovanje.  Pomoću formula i funkcija naučite kako planirati poslovanje, izraditi i povezati financijske izvještaje te pronaći ključne informacije u velikoj količini podataka.

Cilj seminara je na praktičnim modelima i primjerima pomoći računovođama u samostalnom radu te pronalasku funkcija koje će im biti potrebne u poslovanju. Za radionicu je potrebno osnovno znanje excela. Naučena znanja na radionici možete koristiti i za praćenje svojih osobnih financija te kontrolu kućnog budžeta.

Radionica je namijenjena osobama koje rade u računovodstvu i financijama te žele pomoću korisnih i najčešće korištenih funkcija i trikova olakšati svakodnevni rad.

SYLLABUS

 1. Mogućnosti excela
 • Tekstualne i datumske funkcije
 • Kreiranje padajućih izbornika
 • Zaštita ćelija i radnih listova
 • Zamjena redaka i stupaca
 1. Povezivanje financijskih izvještaja
 • Mapiranje i korištenje funkcije VLOOKUP
 • Izrada PD obrasca direktnom vezom sa bilancom
 • Izrada GFI obrasca
 1. Povezivanje Excela i Worda
 • Bilješke
 1. Excel modeli za svakodnevno korištenje u računovodstvu
 • Model obračuna plaće
 • Model putnog naloga
 • Model izlaznog računa
 • Osnovni pokazatelji poslovanja
 1. Praćenje poslovanja poduzeća
 • Praćenje učinkovitosti naplate korištenjem naprednog uvjetnog oblikovanja
 • Analiza ročnosti korištenjem naprednih funkcija SUMIFS, COUNTIFS
 1. Izrada simulacije mogućih scenarija (SCENARIO funkcija)
 2. Korištenje PIVOT (zaokretnih, stožerskih) tablica
 3. Izrada grafikona u poslovanju
 4. Korisni savjeti i trikovi u korištenju excela

MODUL 3: NAPREDNI EXCEL U FINANCIJAMA (s naglaskom na modeliranje financijskih izvješća, projektno financiranje i analizu investicijskih projekata)

 

Na seminaru će biti prikazan (pojednostavljeni) postupak izrade financijskog modela za analizu investicijskog projekta (priprema financijskih izvješća projekta za primjerice – pripremu poslovnog plana /investicijske studije).

Seminar (radionica) predviđa praktičan rad na računalima – polaznici će kroz desetak koraka odnosno zadataka izraditi svoj pojednostavljeni financijski model u Excelu. Svaki korak/zadatak predviđa ograničeno vrijeme (individualan rad ili u parovima, uz naputke i pomoć voditelja radionice). Nakon svakog koraka svi polaznici dobivaju riješen zadatak (Excel predložak s odrađenim korakom) kako bi svi polaznici na početku svakog koraka/zadatka imali istu početnu poziciju.

GLAVNA TEMA (modeliranje financijskih izvješća)

Kroz izradu modela, polaznici će se upoznati sa sljedećim konceptima:

 • Dobra praksa rada u Excelu (pet „zlatnih“ pravila / pravila urednosti rada u Excel-u: separacija podataka, vertikalna i horizontalna konzistentnost itd.).
 • Primjeri jednostavnih, ali čestih izračuna kao primjerice: diskontiranje novčanih tokova, korištenje funkcija NPV/XNPV, IRR/XIRR , izračun inflacije, izračun „CAGR“ rasta i sl.
 • Korisne strukture / „algoritmi“ u modeliranju financijskih izvješća za analizu investicijskog projekta (za izradu poslovnog plana): “cik-cak strukture” za izračun otplate kredita, izračun vrijednosti zaliha, amortizacije, vrijednosti imovine na bilanci, izračun potraživanja i obveza za kupce i dobavljače, primjer ugradnje analize scenarija (bez korištenja ugrađenih Excel alata) itd.

DODATNE TEME (manipulacija podacima)

Osim gore spomenutih tema, na radionici ćemo se osvrnuti i na probleme vezane za pripremu i manipulaciju podacima („priprema / čišćenje“ podataka za korištenje u izračunima) te priprema izvješća (pivot tablice, izrada grafova i sl.).

PRIPREMA (DOMAĆA ZADAĆA)

Polaznicima će također (nekoliko dana prije početka seminara) biti ponuđen Excel predložak sa jednostavnim zadacima koji će poslužiti kao priprema odnosno kao kratak podsjetnik na osnovna pravila rada u Excelu. Od polaznika se očekuje određena razina predznanja koja uključuje: unos osnovnih računskih operacija na podacima u ćelijama (korištenje referenciranja ), kopiranje podataka („copy/paste“ funkcije), umetanje i dodavanje redaka i stupaca, oblikovanje polja/redaka/stupaca i sl.

(Prvih tridesetak minuta seminara predviđeno je za pitanja / probleme vezane uz „domaću zadaću“)

MOLIMO POLAZNIKE PONESU PRIJENOSNA RAČUNALO SA PRIPADAJUĆIM PUNJAČEM.

UKOLIKO NEMATE RAČUNALO, OBAVIJESTITE NAS KAKO BISMO VAM GA OSIGURALI.

Kotizacija

Redovna kotizacija TOP EXCEL POSLOVNE AKADEMIJE

3.990kn+PDV

Prijava do  10.02.2018.

2.990kn+PDV

 

 

Sudjelovanje dvoje ili više polaznika iz iste institucije (cijena po polazniku) (popust 20%)

 

Moguće plaćanje kotizacije u ratama

2.990kn+PDV

Fizičke osobe

Poseban popust na upit

Plaćanje kotizacija samo za pojedine module

Kotizacija na upit

Napomene

Dnevni program seminara počinje u 8.30, a završava u 16.00. (osim prvog modula koji završava u 13:30)

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze.

Polaznici će dobiti i materijale sa seminara te CERTIFIKAT.

Polaznicima je osiguran besplatan parking u garaži Importanne Gallerije uz prethodnu najavu.

 
 

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera