Prikaz novih podzakonskih propisa te izrada plana nabave

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: 1.350 kn + PDV

Naziv: Hrvatski institut za financije

Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Specijalistički seminar iz područja javne nabave sa naglaskom na pravilnike vezane uz ZJN 2016 te izradu plana nabave.

1.350,00 kn + PDV (ukupno 1.687,50kn)

CILJEVI SEMINARA

U Narodnim novinama br. 101/17 donesena su dva nova pravilnika na temelju Zakona o javnoj nabavi – Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi te Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi. Novim pravilnicima se detaljnije razrađuju sadržaj plana nabave, objava plana nabave, izmjene i dopune plana nabave, sadržaj registra ugovora, analiza tržišta te uvode stanovite obveze za sudionike u sustavu.

Dio radionice će biti posvećen izradi plana nabave čime će se dati konkretni odgovori na pitanje kako pripremiti plan nabave za 2018. godinu sukladno ZJN-u 2016 te koji se najčešći propusti naručitelja u procesu planiranja i kako ih izbjeći. U posljednjem dijelu seminara se daje detaljan prikaz Pravilnika o elektroničkoj žalbi u sustavu javne nabave, povezivanja sustava DKOM-a i EOJN-a. Također će se proći kroz Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (sadržaj i način izrade dokumentacije o nabavi, ažurirani dokumenti, zapisnici i odluke naručitelja, postupanje u slučaju nedostupnosti EOJN).


SYLLABUS

 1. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
 • predmet pravilnika i stupanje na snagu
 • sadržaj plana nabave
 • gdje se i u kojim rokovima objavljuje plan nabave
 • izmjene i dopune plana nabave
 • sadržaj registra ugovora te njegovo ustrojavanje i ažuriranje
 • gdje se i u kojim rokovima objavljuje registar ugovora
 • prethodno savjetovanje – sadržaj i objava izvješća
 • analiza tržišta prema novom Pravilniku
 1. Izrada plana nabave 
 • što je planiranje
 • pripremne radnje kod planiranja
 • kako izraditi plan nabave
 • primjer plana nabave
 1. Pravilnik o e-žalbi u postupcima javne nabave
 • predmet pravilnika i stupanje na snagu
 • povezivanje sustava DKOM-a i EOJN-a
 • žalba kao podnesak u elektroničkom obliku
 1. Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
 • predmet pravilnika i stupanje na snagu
 • sadržaj i način izrade dokumentacije o nabavi
 • količine predmeta nabave
 1. Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
 • novine kod ponude
 • ažurirani dokumenti te starost dokaza
 • zapisnici i odluke naručitelja
 • postupanje u slučaju nedostupnosti EOJN RH

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Seminar je namijenjen stručnjacima javne nabave odnosno osobama koje provode postupke javne nabave; osobama koje prate realizaciju ugovora o javnoj nabavi; osobama koje rade na tajničkim poslovima i poslovima financijsko materijalnog poslovanja proračuna, proračunskog korisnika i javnog trgovačkog društva; državnim, županijskim, gradskim i općinskim dužnosnicima i zaposlenicima; direktorima velikih, srednjih i malih kompanija; ravnateljima, upraviteljima, pročelnicima; revizorima; predstavnicima privatnog sektora koji dostavljaju ponude; osobama koje su zainteresirane za poticanje ekonomskog razvoja hrvatskog gospodarstva.

SUDJELOVANJEM NA SEMINARU OSTVARUJU SE BODOVI TJ. SATI POTREBNI ZA OBNOVU CERTIFIKATA. (Hrvatski institut za financije ima evidencijski broj 65 u Registru nositelja programa javne nabave). Seminar PRIKAZ NOVIH PODZAKONSKIH PROPISA TE IZRADA PLANA NABAVE ima evidencijski broj 2017-0346 te donosi 8 bodova za obnovu certifikata.


ADRESA

Prostor Veleučilišta Vern, Iblerov trg 10, Zagreb

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera