CERTIFICIRANI TEČAJ: stručnjak za obračun plaća

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 30 sat(i)
EduCentar cijena: 8.000 kn + PDV

Naziv: Verlag Dashöfer

Kategorija: Tečajevi

Opis

Porezna reforma donijela je potpuno novi Zakon i Pravilnik o porezu na dohodak te izmjene i dopune Zakona o doprinosima i novi Opći porezni zakona.

Novim i izmijenjenim poreznim propisima znatno su se izmijenila pravila u oporezivanju dohotka pa tako i pravila obračuna plaća kao jednog od najsloženijih područja oporezivanja dohotka. Između ostalog, izmijenila se visina osnovnog osobnog odbitka kao i osnovica i način utvrđivanja osobnih odbitaka za djecu i uzdržavane članove, porezni razredi i porezne stope, ali i način i visina neoporezivih naknada.

Edukacija "Stručnjak za obračun plaća" pruža Vam mogućnost da dobijete odgovore na pitanja iz ovog složenog područja ili da naučite kako se utvrđuju neoporezive naknade i obračunava plaća kao redovno primanje u punom i nepunom radnom vremenu, kako obračunati primanja u naravi, bonuse, bolovanja na teret HZZO-a, obvezne doprinose za članove uprave, volontere i radnije na stručnom usavršavanju, mlađe od 30 godina, kao i sastavljanje obveznih izvješća (JOPPD obrazac), kao se oporezuje inozemni dohodak, dohodak izaslanih radnika i onih koji su u radnom odnosu za poslodavca u inozemstvu. S našim iskusnim predavačima moći ćete porazgovarati 'jedan na jedan' i riješiti većinu dilema s kojima se susrećete u svakodnevnoj praksi.

Polaznici tečaja će dobiti certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju:

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashofer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema.
 2. Kao dobitnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje.
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka.
 4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu za "Stručnjak za obračun plaća" na hrvatskom i engleskom jeziku.
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, to znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja otvorenog i zatvorenog tipa.

Kotizacija uključuje: 
sudjelovanje na tečaju, 
potvrdu o usavršavanju, 
materijale s predavanja u pisanom i elektroničkom obliku, 
interaktivan razgovor s predavačem,
razmjenu iskustava s kolegama, 
osvježenja u pauzama i ručak.

Ciljna skupina

Tečaj je namijenjen osobama koje rade u računovodstvu i financijama te svima onima koji sudjeluju pri obračunu plaća, ostalih primitaka, dnevnica, drugog dohotka i izvještavanja putem JOPPD obrasca. Na ovom tečaju dobiti ćete odgovore i saznati načine praktičnih rješenja koja će Vam služiti kada se ukažu problemi u poslovnoj praksi.

Prijavite se na tečaj ''Stručnjak za obračun plaća''i iz prve ruke saznajte sve o:

 • novosti u poreznim propisima 
 • na što je sve poslodavac dužan paziti prilikom obračuna i isplate plaće u skladu s odredbama kolektivnog ugovora
 • kako voditi evidencije o radnicima i o radnom vremenu uz primjere iz prakse
 • kako popunjavati obrazac za isplatu i neisplatu plaće, izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja
 • isplata primitaka od nesamostalnog rada
 • isplata materijalnih prava radnika,
 • te brojne druge teme..
Datum Mjesto Cijena
17.6. – 15.7.2019 Zagreb 8000 Kn + PDV

Raspored seminara

1. MODUL: Obavezni doprinosi, oporezivanje plaće i prekovremeni rad 17.06.2019. 
predavač: dipl.oec. Iva Uljanić Škreblin - Viša savjetnica poreza na dohodak u Središnjem uredu Porezne uprave

08:45 - 09:00 Prijam i registracija polaznika
09:00-11:00
struktura plaće: obvezni doprinosi,
oporezivanje plaća,
evidencije plaća

11:00-11:30 Pauza za kavu
11:30 -13:00
obračuni plaća uz iskazivanje na JOPPD obrascu: za redovan rad (iz bruta, iz neta), za prekovremeni rad,
rad za vrijeme blagdana,
praznika, za vrijeme godišnjeg odmora,
za rad u nepunom radnom vremenu

13:00-14:00 pauza za ručak
14:00-16:00
obračuni plaća uz iskazivanje na JOPPD obrascu: za radnike koji se prvi puta zapošljavaju,
poduzetnička plaća,
za mjere poticanje zapošljavanja,
za plaću u naravi, minimalna plaća

2. MODUL: Obračun plaće, beneficirani radni staž i bolovanja  01.07.2019.
predavač: dipl.oec. Iva Uljanić Škreblin - Viša savjetnica poreza na dohodak u Središnjem uredu Porezne uprave

08:45 - 09:00 Prijam i registracija polaznika
09:00-11:00
obračun plaće: za nagrade i bonuse,
za beneficirani radni staž,
po sudskoj presudi

11:00-11:30 Pauza za kavu
11:30-13:00
rad umirovljenika u starosnoj mirovini,
plaće u slučaju stečaja i blokade poslodavca

13:00-14:00 Pauza za ručak
14:00-16:00
naknade plaće: za vrijeme bolovanja,
ozljeda na radu,
rodiljni dopust

3. MODUL: Video seminar - Obračun plaće u naravi za dopunsko zdravstveno osiguranje - Mr.sc.Silvija Pretnar Abičić ovl.rev i inter.rev.

4. MODUL: Zapošljavanje kod stranog poslodavca, izaslani radnici i otpremnine 08.07.2019.
predavač: dipl.oec. Iva Uljanić Škreblin - Viša savjetnica poreza na dohodak u Središnjem uredu Porezne uprave


08:45 - 09:00 Prijam i registracija polaznika
09:00-11:00
zapošljavanje kod stranog poslodavca
izaslani radnici u i iz Hrvatske - EU i treće države

11:00-11:30 pauza za kavu
11:30 -13:00
plaće u diplomatskim i konzularnim predstavništvima
materijalna prava radnika: otpremnine, božićnica i regres za GO, dar u naravi i dar djetetu, prijevoz na posao i s posla, jubilarne nagrade, potpore, troškovi službenog puta i rada na terenu, korištenje privatnog automobila

13:00-14:00 Pauza ua ručak
14:00-16:00
dopunski rad
naknada za neiskorišteni GO

5. MODUL: Ugovor o djelu i autorsko djelo,drugi dohodak i ovrha na plaći 15.07.2019.
predavač: dipl.oec. Iva Uljanić Škreblin - Viša savjetnica poreza na dohodak u Središnjem uredu Porezne uprave

08:45 - 09:00 Prijam i registracija polaznika
09:00-11:00
isplate bivšim radnicima
primici ostvareni izvan radnog odnosa: ugovor o djelu i autorsko djelo

11:00-11:30 Pauza za kavu
11:30 - 13:00
drugi dohodak: rezidenti, nerezidenti kad je/nije u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

13:00-14:00 Pauza za ručak
14:00 -16:00
neoporezive isplate osobama koje nisu u radnom odnosu
ovrha na plaći

6. MODUL: ON LINE POLAGANJE ISPITA ZNANJA- STJECANJE CERTIFIKATA ''STRUČNJAK ZA OBRAČUN PLAĆA''

Lokacija održavanja edukacije:
Verlag Dashofer
Draškovićeva ulica 49.
Zagreb

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi