Održivo gospodarenje otpadom i ispunjavanje e-ONTO obrasca

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: Od 1.499 kn + PDV

Naziv: Verlag Dashöfer

Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

Namjena seminara

Zbog stupanja na snagu  Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15) i primjene viših pragova mnogi poslovni subjekti RH više ne podliježu prijavi u ROO. No poslovni subjekti koji podliježu obvezi prijave u ROO, podatake moraju prijaviti na novim obrascima koji su definirani   Pravilnikom o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15). 

Stjecanje i dopunjavanje znanja iz područja gospodarenja otpadom od zakonodavnog okvira do primjene propisa u svakodnevnoj poslovnoj praksi odnosno svakodnevnim poslovnima aktivnostima. Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (Narodne novine 87/15) u punu primjenu je stupio na snagu  01. siječnja 2017. godine, odnosno prijava podataka u Registar onečiščavanja okoliša treba se raditi na novim obrascima, danim u Pravilniku. 

Namjena je dodatno obrazovati i pomoći polaznicima u ispunjavanju obveza prema zakonskim obvezama i Pravilniku te ih upoznati sa sustavom e-ONTO.

 1. Zakonodavni okvir u RH - Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) definicije, obveze, odgovornosti gospodarskih subjekta koji generiraju otpad
 2. Gospodarenje otpadom - što obuhvaća, kako pratiti sustav gospodarenja otpadom u svojoj radnoj sredini
 3. Obveze operatera u sustavu gospodarenja otpadom - Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, NN 51/14; 121/15, 132/15) i nova dokumentacija koja prati gospodarenje otpadom: prateći list, ONTO obrazac, način prijave NOVI OBRASCI prijave u Registar onečišćavanja okoliša 

Program seminara:

 • Uvod, zakonodavni okvir, gospodarenje otpadom
 • Obveze operatera u sustavu gospodarenje otpadom
 • Kako ispuniti prijavu u ROO
 • Praktični prikaz e-ONTO

U cijenu su uključeni:

 • materijali
 • kava
 • ručak
 • certifikat o prisustvu na seminaru

Ciljna skupina

Seminar je namjen svim proizvođačima/posjednicima otpada – povjerenicima/odgovornim osobana za gospodarenje otpadom, ovlaštene osobe za gospodarenje otpadom, jedinice lokalne uprave i samouprave, uprave te javna poduzeća. 

Raspored seminara

08:45 - 09:00 - Prijem i registracija sudionika

09:00 - 11:00

 • predavanje

11:00-11:30 - Pauza za kavu

11:30-13:00

 • predavanje

13:0-14:00- Pauza za ručak

14:00-16:00

 • predavanje

Lokacija održavanja seminara:

Verlag Dashofer 
Draškovićeva ulica 49
10 000 Zagreb

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi