Ovlašteni procjenitelj - pripremni tečaj

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: Od 4.490 kn + PDV

Naziv: Hrvatski institut za financije

Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Jedinstveni praktični program za pripremu ispita za ovlaštenog procjenitelja u organizaciji Hrvatskog društva procjenitelja

Teme modula pripremnog tečaja za Ovlaštenog procjenitelja

Predavači: renomirani stručnjaci

  • MODUL.1   (seminar/radionica)  13. svibanj 2019. - FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENE OSNOVE ZA PROCJENU
  • MODUL.2   (seminar/radionica)  14. svibanj 2019. - STATIČNA PROCJENA PODUZEĆA, UKLJUČUJUĆI PROCJENU IMOVINE I NEKRETNINA PODUZEĆA
  • MODUL 3. (seminar/radionica)   15. svibanj 2019. - PROCJENA INVESTICIJSKIH PROJEKATA – PLANIRANJE NOVČANIH TOKOVA, POSLOVNI PLAN, KONKRETNI PRIMJERI, PROBLEMI I DVOJBE U PRAKSI
  • MODUL.4   (seminar/radionica)   16. svibanj 2019. - DINAMIČNA PROCJENA PODUZEĆA – PLANIRANJE NOVČANIH TOKOVA, POSLOVNI PLAN, ANALIZA MAKROEKONOMSKE SITUACIJE I SEKTORSKE ANALIZE PODUZEĆA; KONKRETNI PRIMJERI, PROBLEMI I DVOJBE U PRAKSI
  • MODUL.5   (seminar/radionica)   17. svibanj 2019. - KONKRETAN PRIMJER VREDNOVANJA PODUZEĆA NA PRAKTIČNOM MODELU

Kome je namijenjena edukacija / certificiranje i što se postiže certificiranjem?

Certifikat ovlaštenog procjenitelja omogućava certificiranim osobama samostalno izvođenje procjene vrijednosti udjela i dionica, nematerijalne imovine (brendovi, know-how, softver i sl.), kao i strojeva i pokretnina.

Kao takav, namijenjen je svim financijskim djelatnicima koji u okviru svoga poslovanja imaju potrebu za izvođenjem procjena vrijednosti (za eksterne potrebe), ali i financijskim djelatnicima koji se učestalo bave strateškim planiranjem, analizom ulaganja, budžetiranjem kapitala, izradama projekcija i poslovnih planova i diskontiranjem, cost  – benefit analizama projekata i sl.

S obzirom da je je edukacijski program usklađen sa ispitom za stjecanje certifikata za ovlaštenog procjenitelja, edukacijski program je posebno namijenjen svim osobama koje žele pristupiti ispitu za stjecanje titule ovlaštenog procjenitelja.

Ispit za stjecanje certifikata za ovlaštenog procjenitelja održat će se u lipnju 2018. godine prema uputama dobivenim na pripremnom tečaju.

Pripremni tečaj održava Hrvatsko društvo procjenitelja uz potporu Hrvatskog instituta za financije na bazi pet četverosatnih seminara / radionica koji se održavaju od 21. do 25. svibnja 2018. od 17.00-21.00 u Importanne  Galleriji.

Hrvatsko društvo procjenitelja je neovisna udruga ovlaštenih eksperata za ekonomsko procjenjivanje pravnih osoba, imovine, obveza i kapitala. Društvo samostalno djeluje zadnjih 20 godina, a u kojem periodu je bilo važan faktor procesa procjenjivanja u Republici Hrvatskoj.

Trajni cilj Društva je stalno podizanje stručne razine i ugleda ovlaštenih procjenitelja kako bi se povećao doprinos i utjecaj struke na gospodarskom i društvenom napretku Republike Hrvatske. U narednom periodu, strateški fokus je dodatno povećanje broja članova kako bi Društvo postalo što bitniji dionik na tržištu Republike Hrvatske, uz istodobno prenošenje najnovijih znanja iz područja procjeniteljske prakse.

Članstvo u Društvu je dragovoljno. Potencijalni član Društva treba položiti stručni ispit, dobiti diplomu ovlaštenog procjenitelja, prihvatiti Statut Društva, Kodeks etike Društva i upisati se u Registar ovlaštenih procjenitelja.

Hrvatski institut za financije (HIF) je neprofitni institut koji okuplja stručnjake iz područja financija. Hrvatski institut za financije predstavlja izvrsnost edukacije i istraživanja u području financija. Nastojimo biti benchmark za cijelu financijsku industriju gradeći edukaciju baziranu na visokoj kvaliteti, karakteru i kreativnosti te pružamo potporu svim relevantnim znanstvenim i poslovnim subjektima u području edukacije i stručne ekspertize.

MODUL 1: FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENE OSNOVE ZA PROCJENU (13.05.2019.)

Uvodni modul pripremnog tečaja za ovlaštenog procjenitelja govori o osnovnoj koncepciji procjene poduzeća te o strateškom upravljanju i razvoju poduzeća. Obrađuje se dokumentacijska osnovica i organizacija rada na procjeni kao i analiza strukture financiranja te analiza profitabilnosti i efikasnosti.

SAT 1.

Uvod u procjenu, što je procjena, koncepcija strateškog upravljanja i razvoja poduzeća

SAT 2.

Provjera imovinsko-pravnog statusa, dokumentacijska osnovica i organizacija rada na procjeni, neproknjižene obveze i imovina – pitanja i problemi u praksi, skrivene pričuve, problemi i dvojbe u praksi

SAT 3.

Analiza strukture financiranja – primjeri iz prakse, povijesna analiza kao priprema za planiranje budućnosti

SAT 4.

Analiza profitabilnosti, 4 točke pokrića, analiza efikasnosti, koeficijenti i obrtaji upravljanja imovinom, povijesna analiza kao priprema za planiranje budućnosti

MODUL 2: STATIČNA PROCJENA PODUZEĆA, UKLJUČUJUĆI PROCJENU IMOVINE I NEKRETNINA PODUZEĆA (14.05.2019.)

Drugi modul pripremnog tečaja obrađuje tematiku procjenjivanja vrijednosti imovine poduzeća te postrojenja i opreme poduzeća. Prilikom procjene vrijednosti imovine i nekretnina nastojat će se dati pregled metodologije koja se koristi u praksi procjenjivanje imovine poduzeća.

SAT 1.

Postrojenja i oprema, primjeri iz prakse

SAT 2.

Procjena vrijednosti nekretnina, prihodovna metoda, primjeri iz prakse

SAT 3.

Procjena vrijednosti nekretnina, ostale metode, primjeri iz prakse

SAT 4.

Procjena vrijednosti nekretnina, primjeri iz prakse

MODUL 3: PROCJENA VRIJEDNOSTI INVESTICIJA – PLANIRANJE NOVČANIH TOKOVA, POSLOVNI PLAN, KONKRETNI PRIMJERI, PROBLEMI I DVOJBE U PRAKSI (15.05.2019.)

Treći dio pripremnog tečaja govori o procjeni vrijednosti investicijskih projekata sa definiranjem svih ključnih elemenata (inputa) dinamične procjene kao što su WACC, FCF, CAPM, beta i ključne formule procjene.

SAT 1.

Razvijanje računa dobiti i gubitka za procjenu,

SAT 2.

Razvijanje računa dobiti i gubitka za procjenu, bilance i izvještaja o novčanom toku

SAT 3.

Dinamična procjena vrijednosti investicijskih projekata, WACC, FCF, CAPM, beta i unlevereged beta, korištenje informacija na webu

SAT 4.

Dinamična procjena vrijednosti investicijskih projekata

MODUL 4: DINAMIČNA PROCJENA PODUZEĆA – PLANIRANJE NOVČANIH TOKOVA, POSLOVNI PLAN, ANALIZA MAKROEKONOMSKE SITUACIJE I SEKTORSKE ANALIZE PODUZEĆA; KONKRETNI PRIMJERI, PROBLEMI I DVOJBE U PRAKSI (16.5.2019.)

Četvrti dio pripremnog tečaja govori o dinamičnoj procjeni vrijednosti sa definiranjem modaliteta diskontiranja novčanih tokova, EBITDA kao i metodama procjene vrijednosnica kompanija.

SAT 1.

Slobodni novčani tokovi, pojam i izračun, EBITDA, diskontiranje novčanih tokovi, normalizacija EBITDA

SAT 2.

Slobodni novčani tokovi, pojam i izračun, EBITDA, diskontiranje novčanih tokovi, normalizacija EBITDA

SAT 3.

Dinamična procjena vrijednosti poduzeća, WACC, FCF, CAPM, beta i unlevereged beta, Gordonova formula, korištenje informacija na webu, metoda multipli i dvojbe u praksi kad različite metode pokazuju različite vrijednosti

SAT 4.

Procjena vrijednosnica

MODUL 5: KONKRETAN PRIMJER VREDNOVANJA PODUZEĆA NA PRAKTIČNOM MODELU   (17.05.2019.)

Završni dio pripremnog tečaja prikazuje konkretan primjer procjene vrijednosti poduzeća metodom slobodnih novčanih tokova (DCF) na modelu.

SAT 1.

Konkretan primjer iz prakse procjene poduzeća metodom slobodnih novčanih tokova (DCF) na modelu

SAT 2.

Konkretan primjer iz prakse procjene poduzeća metodom slobodnih novčanih tokova (DCF) na modelu

SAT 3.

Konkretan primjer iz prakse procjene poduzeća metodom slobodnih novčanih tokova (DCF) na modelu

SAT 4.

Konkretan primjer iz prakse procjene poduzeća metodom slobodnih novčanih tokova (DCF) na modelu

Kotizacija

Redovna kotizacija pripremnog tečaja za Ovlaštenog procjenitelja (pravne osobe)

4.990kn+PDV

Redovna kotizacija pripremnog tečaja za Ovlaštenog procjenitelja (fizičke osobe)

4.490kn

Sudjelovanje dvoje ili više polaznika iz iste institucije (cijena po polazniku) ILI prijava do 10.05.2018.

 

Sudjelovanje troje ili više polaznika iz iste institucije (cijena po polazniku) ILI prijava do 20.042017.

 

Moguće plaćanje kotizacije u ratama.

4.490kn+PDV

 

3.990kn+PDV

Popust prilikom plaćanja ispita za ovl. procjenitelja  u iznosu od 50% za polaznike seminara.

 

SVAKI POLAZNIK DOBIVA UPOTREBLJIV MODEL PROCJENE U EXCELU!

 

 

 

Napomena

Dnevni program seminara počinje u 17:00, a završava u 21:00.

Pripremni tečaj se održava u Importanne Galleriji (Iblerov trg 10, Zagreb), na 2. katu, dvorana 12 (prostor veleučilišta Vern).

Polaznici će dobiti materijale sa seminara i CERTIFIKAT te konkretne upute korisne za polaganje ispita za OVLAŠTENOG PROCJENITELJA koji će se održati u svibnju/lipnju.

Polaznicima je osiguran besplatan parking u garaži Importanne Gallerije uz prethodnu najavu.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi