Instruktor bodybuildinga

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: 7.900 kn

Naziv: Body building i fitness učilište prof. Siser

Kategorija: Tečajevi Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Body building i fitness učilište prof Siser
USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

Na osnovu članka 33. Statuta donosi

ODLUKU O UPISU

u program osposobljavanja

ZA POSLOVE INSTRUKTORA/ICE BODYBUILDINGA

Body building i fitness učilište prof Siser“ organizirat će provedbu Programa osposobljavanja za poslove instruktora/ice bodybuildinga u periodu od listopada 2018 do veljače 2019.

PREDVIĐENA DINAMIKA REALIZACIJE PROGRAMA

Program će biti realiziran u tri dijela:

 • I. dio programa (opće programske osnove – 68 sati)
 • II. dio programa (specijalnost – 50 sati)
 • III. dio programa (specijalnost – 90 sati)
 • Praktična nastava (100 sati)

Upisi će se održati 15.09.2018 od 11.00 do 13.00 sati u Zagrebu, Ilica 412A.

Predviđeni početak predavanja je 29.09.2018.

Predavanja su svaki drugi vikend (subota i nedjelja), cjelodnevno.

OBLIK NASTAVE I TRAJANJE PROGRAMA

Redovita nastava / 308 sati.

NASTAVNE CJELINE PROGRAMA

1.            Osnove sistematske kineziologije

2.            Osnove kineziološke metodike

3.            Osnove funkcionalne anatomije i fiziologije

4.            Osnove psihologije sporta

5.            Osnove medicine sporta

6.            Osnove kineziološke statistike

7.            Osnove teorije treninga

8.            Zaštita na radu

9.            Kineziološka analiza bodybuildinga

10           Metodika podučavanja bodybuildinga

11           Osnove programiranja trenažnog procesa u bodybuildingu

12           Praktična nastava


UVJETI ZA UPIS U PROGRAM

U Program osposobljavanja za poslove instruktora/ice bodybuildinga može se upisati osoba koja ima:

 1. minimalno završenu srednju školu,
 2. navršenih 18 godina života,
 3. specifične vještine i znanja iz bodybuildinga i fitnessa kao sporta i rekreacije koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje i koja dokazuje kroz prijemni ispit.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

 1. prijavnica – upisnica za program obrazovanja
 2. domovnica ili osobna iskaznica, odnosno drugi odgovarajući dokument za strane državljane (preslika),
 3. rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih) (preslika),
 4. dokaz o prethodno završenoj srednjoj školi, višem ili visokom obrazovanju (preslika svjedodžbe ili diplome),
 5. potvrda kluba o aktivnom rekreativnom ili natjecateljskom bavljenju fitnessom i bodybuildingom,
 6. potvrda o uplati prve rate ili cjelokupne školarine.

PRIJEMNI ISPIT

Kandidati su dužni prije početka programa pokazati određenu razinu motoričkih vještina, te tehničkih znanja i pripremljenosti za praćenje programa.

provjeru elementarnog poznavanja sporta: osnovnu terminologiju, osnovne vježbe i poznavanje opreme – praktična znanja.

ODOBRENJE ZA RAD

Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o odobrenju izvođenja Programa osposobljavanja za poslove instruktora/ice bodybuildinga, KLASA: UP/I-602-07/17-03/00039, URBROJ: 533-25-17-0007 od 03.travnja 2017.

JAVNA ISPRAVA PO ZAVRŠENOM OBRAZOVANJU

Nakon završetka programa i uspješno položenog završnog ispita polaznik dobiva Uvjerenje o osposobljavanju za poslove instruktora/ice bodybuildinga koje se upisuje u e-radnu knjižicu. Polaznik dobiva i Diplomu učilišta.

ORGANIZACIJA NASTAVE I OPREMA

Program će realizirati verificirani predavači.  

CIJENA PROGRAMA

Cijena programa obrazovanja je 7900 kn plativo u 5 (pet) obroka.

Uplata se može izvršiti i u cijelosti prije upisa u program, prije početka I. dijela programa.

Prije upisa uplaćujete 1.ratu u iznosu od 1900 kn.

Dinamika plaćanja za ostale 4 rate (4 x 1500,00 kn), bit će definirana ugovorom.

Uplata troškova obrazovanja vrši se na poslovni račun Body building i fitness učilišta „prof Siser“ – ustanove za obrazovanje odraslih broj HR4723600001102582907.

U rubriku poziv na broj treba upisati OIB uplatitelja.

U opis plaćanja treba upisati broj rate koja se uplaćuje. Ukoliko je uplatitelj troškova obrazovanja za polaznika neka druga pravna osoba u opisu plaćanja treba navesti ime i prezime polaznika za kojeg se uplaćuje.

U cijenu programa obrazovanja uračunati su prijemni ispit, upis u program, nastava i vježbe, obrazovna dokumentacija, završna provjera (prvi put), osiguranje za vrijeme trajanja vježbi, uvjerenje i diploma o osposobljavanju.

 

 

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi