CERTIFICIRANI TEČAJ: stručnjak za porez na dobit

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: Od 8.000 kn + PDV

Naziv: Verlag Dashöfer

Kategorija: Tečajevi

Opis

Porezna osnovica, porezni obveznik, porezna stopa i porezne olakšice su četiri temeljne karakteristike svakoga poreza na dobit. Ipak, pojmovi usko povezani s porezom na dobit stvaraju računovođama, koji se susreću s problematikom poreza na dobit, vrlo često nedoumice vezane uz ovu vrstu poreza. Kada se treba knjižiti odgođena porezna imovina i porezna obveza? Kada treba ukinuti privremenu razliku? Tko su povezane osobe? Treba li izraditi studiju transfernih cijena? Na ova i mnoga druga pitanja vezana uz porez na dobit dobiti ćete odgovore na našem certificiranom tečaju. Tečaj je osmišljen u sedam interaktivnih modula u kojem polaznici uz teoretski dio usavršavaju svoja znanja i na praktičnim primjerima. Poseban naglasak tečaja je na osposobljavanju polaznika za stručnjake iz poreza na dobit prolazeći kroz sve novine i aktualnosti te sve specifične situacije kod utvrđivanja osnovica.

Polaznici tečaja će kroz sedam modula naučiti na što posebno treba pripaziti kod utvrđivanja poslovnog rezultata, što uvećava poreznu osnovicu, što umanjuje poreznu osnovicu, na što treba pripaziti kod povezanih osoba te problematiku transfernih cijena.

Također biti će upoznati s najčešćim propustima poreznih obveznika koje su uočene u okviru poreznih nadzora.

Polaznici tečaja, koji obave sve predviđene zadatke i polože završni ispit, dobiti će certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju:

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashöfer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema,
 2. Kao dobitnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje,
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka,
 4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za porez na dobit" na hrvatskom i engleskom jeziku,
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, to znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

Kotizacija uključuje: 

 • sudjelovanje na tečaju, 
 • potvrdu o usavršavanju, 
 • materijale s predavanja u pisanom i elektroničkom obliku, 
 • interaktivan razgovor s predavačem,
 • konzultantske usluge tokom trajanja tečaja,
 • razmjenu iskustava s kolegama, 
 • osvježenja u pauzama i ručak.

Ciljna skupina

Tečaj je namijenjen šefovima računovodstva, zaposlenicima u računovodstvenim servisima, računovodstvenim managerima i revizorima. Također tečaj je namijenjen svima koji žele proširiti svoja znanja i naučiti nešto novo.

Datum Mjesto Cijena
6.11. – 27.11.2019 Zagreb 8000 Kn + PDV

Raspored seminara

1. MODUL: Temelji i pravila poreza na dobit 6.11.2019.
Predavačica: Dijana Ivanković, računovođa

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Pravna regulativa i oporezivanja poreza na dobit

 • Uvod u oporezivanja poreza na dobit,
 • Temeljna načela oporezivanja poreza na dobit,
 • HSFI i MSFI,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Porezni obveznici

 • Tko je porezni obveznik?,
 • Porezna osnovica,
 • Porezna stopa,
 • Obračunavanje i plaćanje poreza na dobit,
 • Porezni gubitak,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Utvrđivanje dobiti ili gubitka

 • Kako utvrditi dobit ili gubitak?,
 • Dobit ili gubitak utvrđen prema poreznim i računovodstvenim propisima,
 • Utvrđivanje dobiti prema novčanom načelu,
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

2. MODUL: Video – seminar: Primjena HSFI i MSFI u praksi
Predavačica: Ksenija Kramar, dipl. oec.

3. MODUL: Umanjenje porezne osnovice poreza na dobit 15.11.2019.
Predavačica: Dijana Ivanković, računovođa

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Umanjenje porezne osnovice

 • Prihodi dividendi i udjela od dobiti,
 • Prihodi neplaćenih otpisanih potraživanja prethodnih poreznih razdoblja,
 • Prihodi vrijednosnih usklađenja,
 • Smanjenje dobiti za ostale prihode,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Ostala umanjenja porezne osnovice

 • Državne potpore za obrazovanje i izobrazbu,
 • Državne potpore za istraživačko – razvojne projekte,
 • Amortizacija ranijih razdoblja,
 • Rashodi ranijih razdoblja,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Preneseni gubitak, utvrđivanje poreznog rezultata

 • Preneseni gubitak koji može umanjiti poreznu osnovicu,
 • Praktični primjeri iz prakse – utvrđivanje dobiti ili gubitka,
 • Završna diskusija i rasprava.

4. MODUL: Porezna osnovica poreza na dobit kroz primjere 22.11.2019.
Predavačica: Dijana Ivanković, računovođa

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Povećanje osnovice poreza na dobit – 1. dio

 • Povećanje osnovice poreza na dobit
 • Na što treba pripaziti prilikom uvećanja osnovice poreza na dobit?,
 • Amortizacija iznad propisanih stopa,
 • Troškovi reprezentacije,
 • Troškovi za osobni prijevoz,
 • Manjkovi na imovini,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Povećanje osnovice poreza na dobit – 2. dio

 • Troškovi prisilne naplate poreza i drugih javnih davanja,
 • Rashodi utvrđeni u postupku nadzora,
 • Troškovi za kazne i prekršaje,
 • Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi,
 • Rashodi darovanja iznad dopuštenih,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Povećanje osnovice poreza na dobit – 3. dio

 • Kamate između povezanih osoba,
 • Kamate na zajmove dioničara i članova društva,
 • Vrijednosno usklađenje zaliha,
 • Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja,
 • Povećanje porezne osnove za sve druge rashode,
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

5. MODUL: Video – seminar: Računovodstvo odgođenih poreza
Predavačica: Gordana Hruševar, dipl. oec.

6. MODUL: Računovodstvo povezanih osoba i transferne cijene 27.11.2019.
Predavačica: Dijana Ivanković, računovođa

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Transferne cijene

 • Što su transferne cijene?,
 • Metode određivanja transfernih cijena,
 • Tko su povezane osobe?,
 • Tko je osoba koja ima povoljniji porezni položaj?,
 • Koje transakcije zahtijevaju provjeru povezanih osoba?,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Problematika transfernih cijena

 • Načelo neovisnosti,
 • Financijski tokovi između povezanih osoba,
 • Dokazivanje vjerodostojnosti transfernih cijena kroz dokumentaciju,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Transferne cijene – faktori i analiza

 • Faktori oblikovanja transfernih cijena,
 • Analiza usporedivosti,
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

7. MODUL: Pismeni ispit u dogovoru s predavačima u prostorijama Verlag Dashöfera

Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za porez na dobit" na hrvatskom i engleskom jeziku. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

*NAPOMENE: Organizator zadržava pravo izmjene termina održavanja i redoslijeda tema unutar programa zbog koordinacije s predavačima.

Lokacija održavanja seminara:
Verlag Dashöfer
Draškovićeva ulica 49,
10 000 Zagreb

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi