CERTIFICIRANI TEČAJ: stručnjak za porez na dobit

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: Od 8.000 kn + PDV

Naziv: Verlag Dashöfer

Kategorija: Tečajevi

Opis

Računovođe koje se susreću s problematikom poreza na dobit vrlo često imaju nedoumice vezane uz ovu vrstu poreza.
Navodimo samo neka od najčešćih pitanja koja su nam upućivali naši klijenti:

 • Trebamo li i kada trebamo knjižiti odgođenu poreznu imovinu? 
 • Trebamo li i kada trebamo knjižiti odgođenu poreznu obvezu? 
 • Kada trebamo ukinuti privremenu razliku? 
 • Trebamo li i kada trebamo provesti revalorizaciju imovine? 
 • Tko su naše povezane osobe? 
 • U kojim transakcijama moramo paziti na povezane osobe? 
 • Trebamo li izraditi studiju transfernih cijena? 
 • Je li reinvestirana dobit ušteda ili ludost?   
 • Treba li strana tvrtka otvoriti podružnicu Republici Hrvatskoj? 
 • Kada, kome i po kojoj stopi  obračunati porez po odbitku? 

Na ova i mnoga druga pitanja te Vaša otvorena pitanja vezana uz porez na dobit, dobit ćete  odgovore u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi našeg certificiranog tečaja. U okruženju u kojem možete postavljati pitanja  bez ustručavanja pripremite se bez pritisaka i rokova za izradu završnih računa. Predavači na seminaru su renomirani porezni stručnjaci praktičari koji su izuzetno pristupačni i nastoje bez previše teoretiziranja razraditi na jednostavan način problematiku poreza na dobit. Tečaj se odvija kroz 6 modula (4 modula  + 2 modula kroz video seminar)  te pruža temeljitu pripremu za ispit koji se održava po završetku tečaja. Unutar modula osmišljeno je više radionica gdje polaznici na praktičnim primjerima i originalnim obrascima usavršavaju svoja znanja. Polaznike tečaja nastojimo upoznati s najčešćim propustima poreznih obveznika koje su  uočene u okviru poreznih nadzora.  Posebnu pažnju obraćamo na sve aktualnosti i novine koje polaznici moraju akceptirati.

Polaznici tečaja će dobiti certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju;

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashofer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema.
 2. Kao dobitnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje.
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka.
 4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu za "Stručnjaka za porez na dobit" na hrvatskom i engleskom jeziku.
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, to znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja otvorenog i zatvorenog tipa.

Ciljna skupina

Kome je namijenjen tečaj?

 • svima onima koji su spremni stjecati nova  znanja i sistematizirati postojeća znanja s područja oporezivanja porezom na dobit,
 • namijenjen je za šefove računovodstva, 
 • zaposlenicima u računovodstvenim servisima, 
 • računovodstvenim managerima, 
 • revizorima, 
 • svima onima koji  žele sistematizirati i povećati svoje znanje na području oporezivanja porezom na dobit. 

Tečaj, koji se održava u 6. modula zamišljenih kao jednodnevne radionice, nudi konkurentnu prednost na tržištu rada i veći renome kod Vašeg poslodavca. Po završetku tečaja dobiva se certifikat koji je dokaz o poznavanju svih značajnijih aspekata oporezivanja porezom na dobit.

Datum Mjesto Cijena
2.10. – 23.10.2018 Zagreb 8000 Kn + PDV

Raspored seminara

1. MODUL: Interaktivna radionica- TEMELJI I ZLATNA PRAVILA POREZA NA DOBIT  2.10.2018.
Predavač: Mira Ognjan, mag. oec, stalni sudski vještak za financije i računovodstvo

08:45-09:00 prijem i registracija polaznika
09:00 -11:00

Pravna regulativa
HSFI i MSFI
Zanimljive presude hrvatskih upravnih sudova vezanih uz porez na dobit
Temeljna načela oporezivanja porezom na dobit

11:00-11:30

Porezni obveznici (rezidenti i nerezidenti)
Kada nerezident mora otvoriti poslovnu jedinicu u Republici Hrvatskoj?

11:30-13:00
Porezna osnovica

13:00-14:00 pauza za ručak
14:00-16:00

Dobit utvrđena prema prema poreznim i računovodstvenim propisima
Računovodstvene politike i njihov utjecaj na poreznu osnovicu

2.MODUL: Video seminar -PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI (s naglaskom na izmjene od 1.1.2016.) 
Predavač: Ksenija Kramar, ovlašteni revizor, ovlašteni računovođa i ovlašteni porezni savjetnik

3. MODUL: ŠTO UMANJUJE OSNOVICU POREZA NA DOBIT? (konkretni primjeri i izračuni) - 11.10.2018.
Predavač: Ksenija Kramar, ovlašteni revizor, ovlašteni računovođa i ovlašteni porezni savjetnik

08:45-09:00 prijem i registracija polaznika
09:00 -11:00

Prihodi od dividendi i udjela u dobiti
Reinvestirana dobit 
Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja
Nerealizirani dobici i ostali rashodi ranijih razdoblja

11:00-11:30

Smanjenje dobiti za ostale prihode 
Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice 

11:30-13:00

Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat 
Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu 

13:00-14:00 pauza za ručak
14:00-16:00

Državna potpora za istraživačko razvojne projekte 
Preneseni gubitak koji može umanjiti poreznu osnovicu
Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja
Olakšice i oslobođenja za porezne obveznike u slobodnim zonama
Olakšice prema Zakonu o poticanju ulaganja

4. MODUL: RAČUNOVODSTVO POVEZANIH OSOBA I TRANSFERNE CIJENE -16.10.2018.
Predavač: Ksenija Kramar, ovlašteni revizor, ovlašteni računovođa i ovlašteni porezni savjetnik

08:45-09:00 prijem i registracija polaznika
09:00 -11:00

Definicija transfernih cijena – definicija povezanih osoba – tko je osoba koja ima povoljniji porezni položaj – porezna osnovica - metode određivanja transfernih cijena
U kojim transakcijama moramo provjeravati radi li se o povezanoj osobi

11:00-11:30 pauza za kavu

11:30-13:00

Problematika transfernih cijena – načelo neovisnosti - analiza usporedivosti – financijski tokovi između povezanih osoba – faktori oblikovanja transfernih cijena – dokumentacija vezana uz dokazivanje vjerodostojnosti transfernih cijena i specifičnosti određenih transakcija
Praktični primjeri (skraćeni) izrade studije o transfernim cijenama uz prezentaciju izrade „benchmarking“ analize pomoću baze podataka Amadeus – diskusija – dodatna pitanja polaznika edukacije

13:00-14:00 pauza za ručak
14:00-16:00

Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama

5. MODUL: Rekapitulacija gradiva kroz video seminar- Računovodstvo odgođenih poreza 
Predavač : Gordana Hruševar, dipl. oec., porezni savjetnik

6. MODUL: Interaktivna radionica- ŠTO UVEĆAVA OSNOVICU POREZA NA DOBIT? (TRAJNE I PRIVREMENE RAZLIKE s primjerima knjiženja, konkretnim izračunima te povezivanjem s PD obrascem)  - 23.10.2018.
Predavač: Mira Ognjan, mag. oec, stalni sudski vještak za financije i računovodstvo

08:45-09:00 prijem i registracija polaznika
09:00 -11:00

Porezni tretman amortizacije
Amortizacija iznad propisanih stopa
Porezni tretman reprezentacije 

11:00-11:30 pauza za kavu
11:30-13:00

Porezni tretman troškova za osobni prijevoz
Porezni tretman manjkova 
Rashodi utvrđeni u postupku nadzora
Troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja 
Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe
Zatezne kamate između povezanih osoba 
Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi
Rashodi darovanja iznad propisanih svota 

13:00-14:00 pauza za ručak
14:00-16:00

Kamate na zajmove dioničara i članova društva 
Kamate između povezanih osoba 
Rashodi od nerealiziranih gubitaka 
Povećanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice
Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja 
Vrijednosno usklađenje zaliha 
Vrijednosno usklađenje financijske imovine 
Troškovi rezerviranja 
Povećanja porezne osnovice za sve druge rashode i ostala povećanja 
Povećanja dobiti za ostale prihode i druga povećanja dobiti

7. MODUL: Završetak postupka certificiranja kroz ispit u pisanom obliku za stjecanje naziva: "CERTIFICIRANI STRUČNJAK ZA POREZ NA DOBIT".


Lokacija održavanja tečaja:
Verlag Dashofer
Draškovićeva ulica 49
10 000 Zagreb

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi