CERTIFICIRANI TEČAJ: stručnjak za osiguranje i naplatu potraživanja

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: 8.000 kn + PDV

Naziv: Verlag Dashöfer

Kategorija: Tečajevi

Opis

Uvod

Osiguranje i naplata potraživanja izuzetno je važan element svake poslovne aktivnosti i oduvijek zanimljiva tema širokom krugu ljudi, budući da se svatko može naći i u poziciji vjerovnika i u poziciji dužnika. U našem dinamičnom zakonodavstvu, česte izmjene dovode do nesigurnosti poduzetnika oko nadležnosti, procedura, troškova i drugih bitnih činjenica o kojima ovisi odluka o pokretanju ili nepokretanju postupka naplate nekog potraživanja odnosno zahtijevanja ili nezahtijevanja određenog instrumenta osiguranja.

Najvažniji propis koji regulira osiguranje i naplatu potraživanja je Ovršni zakon koji je posljednje izmjene pretrpio 1.9.2014. godine, ako ne računamo Odluku Ustavnog suda br. U-I-2881/2014 i dr. od 1. lipnja 2016. kojom je ukinut suviše strogi formalitet kod pokretanja ovršnog postupka, iako je sam postupak u svojoj biti ostao suviše tegotan za vjerovnike zbog svoje pretjerane formalnosti. Ovršni zakon uveo je određene novine kod ovrhe na temelju ovršnih isprava, sadržaja računa kao vjerodostojnih isprava, formalnosti oko izdavanja i naplate zadužnica i bjanko zadužnica, te je u postupak uveo Financijsku agenciju (FINA-u) kao tijelo koje provodi ovrhu, ne samo na novčanim sredstvima dužnika, već ona sudjeluje i u postupku prodaje nekretnina.

Kompleksnost navedenog ovršnog sustava i sustava osiguranja u cjelini razlog je zbog kojeg zna doći do poteškoća u svakodnevnom poslovanju malih i velikih poslodavaca i primjeni tog kompleksnog sustava na konkretnu situaciju, tim više jer je postupak osiguranja i naplate potraživanja izuzetno dinamično područje na kojemu nije dovoljno reagirati ispravno, već je dodatno potrebna i brzina u odlučivanju.
Upravo je zbog toga potrebno ovladati određenim znanjima ne samo iz zakonskog teksta i podzakonskih propisa, nego i sudske i druge prakse iz područja osiguranja i naplate potraživanja kako bi primjena zakonskih instituta i donošenje odluka bilo ispravno i dosljedno, a potraživanje u konačnici i naplaćeno.

Na tečaju naučite kako nastaju i prestaju tražbine, kako izabrati odgovarajući instrument osiguranja naplate potraživanja, koje je značenje opomena i priznanja duga, na koji način pokrenuti postupak naplate potraživanja na temelju vjerodostojnih i ovršnih isprava i u čemu se ti postupci razlikuju, u čemu je privlačnost zadužnice i kakva je njezina pravna narav, može li se išta učiniti u smjeru naplate potraživanja ako nemamo niti jedan instrument osiguranja, koje je razgraničenje u nadležnosti sudova i javnih bilježnika u ovršnim postupcima, što kao poslodavci moramo činiti povodom ovršnih isprava koje nam stižu na naplatu, kako voditi prednosni red osnova za plaćanje, što je predmet a što sredstvo ovrhe, koji su zastarni rokovi za potraživanja, zatezne kamate, suglasnost o zapljeni plaće, izravna i sudska ovrha, detalji postupka izravne naplate putem Financijske agencije, istraživanje imovine dužnika itd.

Kroz stvarne, praktične, primjere doznajte sve o postupcima osiguranja i naplate potraživanja i učinite interne procedure osiguranja i naplate učinkovitijima.

Polaznici tečaja će dobiti certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju;

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashofer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema.
 2. Kao dobitnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje.
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka.
 4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu o stjecanju svojstva "Stručnjaka za osiguranje i naplatu potraživanja" na hrvatskom i engleskom jeziku
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, to znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja otvorenog i zatvorenog tipa.

Ciljna skupina

Kome je tečaj namjenjen?

 • radnicima,
 • članovima uprava (direktorima) društava, 
 • voditeljima odjela 

ili drugih organizacijskih oblika poslodavaca koji se u svome svakodnevnom radu služe navedenim propisima odnosno na bilo koji način dolaze u doticaj s problematikom naplate ili osiguranja naplate potraživanja.

Tečaj ima višestruku namjenu:

 • upoznati polaznike sa sustavom osiguranja i naplate potraživanja i njegovim osnovnim praktičnim zakonitostima i pravilima, kako bi im ta znanja olakšala snalaženje u poslovnoj praksi,
 • provjeriti postupaju li polaznici u svome radu u skladu sa zakonskim odredbama, te ih po potrebi ispraviti i uputiti u propise kojima je regulirano određeno pitanje kojim se u praksi bave,
 • u interakciji s predavačima i drugim sudionicima edukacije moći ćete riješiti nedoumice koje Vas muče,
 • po završetku edukacije dobit ćete certifikat kojim ćete zasigurno poboljšati svoju zapošljivost na tržištu rada.
Datum Mjesto Cijena
6.7. – 20.7.2018 Zagreb 8000 Kn + PDV

Raspored seminara

1. Interaktivna radionica: NASTANAK I PRESTANAK POTRAŽIVANJA 6.7.2018.

08:45-09:00 Prijem i registracija polaznika
09:00-09:30

 • Kratka provjera znanja polaznika o osiguranju i naplati potraživanja
 • što je tražbina i kako nastaje

09:30-11:00

 • Formalnosti kod nastanka tražbina, oblik ugovora;
 • Što su solemnizacija i ovjera potpisa i kako ih koristiti;
 • Zašto jačati pravni učinak ugovora (ovršne klauzule);

11:00-11:30 Pauza za kavu
11:30-13:00

 • Koji sve načini prestanka tražbina postoje
 • prijeboj (kompenzacija), red uračunavanja;

13:00-14:00 Pauza za ručak
14:00-16:00

 • Propisi koji reguliraju nastanak i prestanak tražbina;
 • Što je zastara potraživanja;
 • zastarni rokovi;
 • Kamate i zatezne kamate, troškovi postupka naplate potraživanja;
 • Koja su sredstva osiguranja tražbina i kako ih pravilno odabrati;

2. Interaktivna radionica: OSIGURANJE POTRAŽIVANJA 13.7.2018.

08:45-09:00 Prijem i registracija polaznika
09:00-09:30

 • Što je založno pravo
 • fiducija,

09:30-11:00

 • Zadužnica kao sredstvo osiguranja i naplate potraživanja;
 • Bjanko zadužnica;
 • Suglasnost o zapljeni plaće;

11:00-11:30 Pauza za kavu
11:30-13:00

 • Što sa starim zadužnicama (registracija-neregistracija);
 • Što je osnova za plaćanje i kakva mora biti da bi FINA po njoj postupala;
 • mjenica i ček;
 • prethodna ovrha, prethodne i privremene mjere kao sudski instrumenti osiguranja tražbina;
 • javni registri (Upisnik FINE, zemljišne knjige, katastar, evidencija vozila);

13:00-14:00 Pauza za ručak
14:00-16:00

 • Vjerodostojna i ovršna isprava
 • Sadržaj računa kao vjerodostojne isprave od 1.9.2014.;
 • Kada je obračun neisplaćene plaće ovršna isprava i što to znači;

3. Interaktivna radionica: NAPLATA POTRAŽIVANJA 20.7.2018.

08:45-09:00 Prijem i registracija polaznika
09:00-11:00

 • Sadržaj prijedloga za ovrhu i rješenja o ovrsi (nastali i predvidivi troškovi);
 • kako po važećim propisima teče postupak ovrhe na temelju računa poduzetnika, a kako na temelju ovršne isprave (npr. sudske presude);
 • kako odabrati stvarno i mjesno nadležno tijelo za vođenje postupka ovrhe i što je s ulogom javnih bilježnika u ovršnom postupku;
 • kako funkcionira ovrha na novčanim sredstvima putem FINA-e;

11:00-11:30 Pauza za kavu
11:30-13:00

 • Koji su troškovi ovršnog postupka pred Financijskom agencijom, javnim bilježnikom i sudom;
 • ovršna prodaja nekretnina – dražba ili prikupljanje ponuda putem FINE?
 • osnovno o stečaju i predstečaju i mogućnosti naplate u tim postupcima;
 • koje su promjene u prisilnoj naplati tražbina radnika u odnosu na poslodavce;
 • kako provoditi ovrhu na plaći radnika;
 • koje je sve osnove za plaćanje poslodavac dužan provoditi;
 • koji su štićeni dijelovi plaće i kako ih izračunati;

13:00-14:00 Pauza za ručak
14:00-16:00

 • zašto je bitno znati radi čega se ovrha vodi;
 • naplata potraživanja posredstvom agencija za naplatu potraživanja
 • koje su promjene u prisilnoj naplati tražbina radnika u odnosu na poslodavce;
 • kako provoditi ovrhu na plaći radnika;
 • koje je sve osnove za plaćanje poslodavac dužan provoditi;

4. Interaktivna radionica: PONAVLJANJE STEČENOG ZNANJA, KONZULTACIJE I PROVJERA 

08:45-09:00 Prijem i registracija polaznika
09:00-11:00

 • Pregled najvažnijih pravila iz prethodnih radionica;

11:00-11:30 Pauza za kavu
11:30-13:00

 • Utvrđivanje izloženog gradiva
 • provjera znanja

13:00-14:00 Pauza za ručak
14:00-16:00

 • Konzultacije s polaznicima

Lokacija održavanja seminara:
Verlag Dashofer
Draškovićeva ulica 49
10 000 Zagreb

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi