4. KONFERENCIJA - Gospodarenje otpadom i zaštita okoliša

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: 1.249 kn + PDV

Naziv: Verlag Dashöfer

Kategorija: Tečajevi

Opis

EU propisuje stroge propise o gospodarenju otpadom da bi se u što većoj mjeri zaštitio okoliš i zdravlje građana. Kako poslovni i industrijski sektori spadaju među glavne generatore otpada, suočeni su s potrebom izmjene svoje poslovne prakse kako bi poštivali zakonske odredbe koje se odnose na upravljanje otpadom te povećali svijest o zaštiti okoliša. 

Gospodarenje otpadom obuhvaća cijeli niz aktivnosti od organizacije odvojenog prikupljanja otpada, obrade otpada do vođenja dokumentacije o otpadu, prijavu gospodarenja otpadom u Registar onečišćivanja okoliša. 

Na konferenciji će biti riječi i o težnji poslovnih subjekata da zadovolje ekološke aspekte proizvodnje koje intenzivno rastu. Na tržištu je stoga sve veći broj tvrtki koje se odlučuju za uvođenje nekog od sustava upravljanja okolišem (ISO 14001, EMAS i sl.) kao i proizvoda i usluga označenih nekim od ekoloških oznaka.

Tom poslovnom odlukom, tvrtke ne samo da mogu ostvariti uštedu u poslovanju putem smanjenja troškova za energente, vodu, materijale i gospodarenje otpadom, već poslovnim partnerima, kupcima te široj javnosti daju garanciju svoje ekološke izvrsnosti. S druge strane, olakšana je i komunikacija s tijelima državne uprave koji nadziru aspekte okoliša tvrtke.

Pozivamo Vas na izuzetno zanimljivu konferenciju na kojoj možete doznati sve "zelene" novosti kao i načine provedbe zakonskih odredbi.

Ciljna skupina

Konferencija je namijenjena svim gospodarskim subjektima koji generiraju otpad (tvrtke, obrti, ustanove i slično) te svim gospodarskim subjektima koji gospodare otpadom (skupljači, obrađivači, prijevoznici, trgovci otpadom).

Program konferencije osmišljen je na način da nije namijenjen isključivo profesionalcima koji su zaduženi za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom u svojim tvrtkama, već nudi znanje, praktična rješenja i smjernice onim zaposlenicima koji nisu specijalizirani za navedeno područje kako bi im pružili znanje potrebno za rad.

Namjena konferencije jest stjecanje i dopunjavanje znanja iz područja gospodarenja otpadom od zakonodavnog okvira do primjene propisa u svakodnevnoj poslovnoj praksi odnosno svakodnevnim poslovnima aktivnostima uključujući i obveze vođenja dokumentacije o otpadu i prijave podataka o načinu gospodarenja otpadom. Također, namjena je dodatno obrazovati i pomoći polaznicima u ispunjavanju obveza prema zakonskim obvezama o gospodarenju otpadom.

Posljednja konferencija:

   

Raspored konferencije

08:45 - 09:00

Registracija polaznika

09:00 - 10:30

Zakonodavni okvir i izazovi gospodarenja otpadom

Predavačica: mr. sc. Sanja Grabar, dipl.ing.kem.

 • Smjernice u gospodarenju otpadom
 • Kratki pregled zakonodavnog okvira
 • Načela i ciljevi gospodarenja otpadom
 • Planski dokumenti gospodarenja otpadom
 • Organiziranje i provođenje gospodarenja otpadom unutar gospodarskih sustava
 • Izazovi u gospodarenju otpadom
 • Primjena načela gospodarenja otpadom
 • Sprječavanje onečišćenja okoliša, recikliranje na mjestu nastanka otpada
 • Primjena propisa o deklasifikaciji otpada, nusproizvoda, ukidanje statusa otpada
 • Nadzor, obveze i odgovornosti u sustavima gospodarenja otpadom

10:30 - 11:00

Pauza za kavu

11:00 - 13:00

Obveze proizvođača i vođenje podataka o otpadu

Predavačica: Ksenija Papa dipl.ing.

 • Obveze sudionika u sustavu gospodarenja otpadom u provedbi ciljeva i mjera
 • Obveze i proširena odgovornosti proizvođača proizvoda
 • Obveze proizvođača i posjednika otpada
 • Vođenje podataka u gospodarenju otpadom s naglaskom na očevidnike ONTO i ONTO-P, Prateći list, Registar onečišćavanja okoliša, eONTO aplikaciju
 • Obrasci, upute za pripremu podataka, informacijski sustav gospodarenja otpadom

13:00 - 14:00

Pauza za ručak

14:00 - 15:00

Norme i sustavi upravljanja okolišem

Predavačica: mr.sc. Mira Zovko

 • Sustav normi i garancija izvrsnosti u području ekološkog marketinga
 • Sustav upravljana okolišem ISO 14001
 • Niz normi ISO 14020
 • EMAS I EU Eco- label
 • Primjena kružnog gospodarstva u poslovanju tvrtki

15:00 - 16:00

Alternativna goriva alternativni izvori energije

Predavač: Tomislav Grizelj

 • Pretvaranje otpada u energiju (Waste to Energy WtE) - energija iz otpada (Energy from Waste EfW) - nula otpada, (Zero Waste)
 • Procjedni mulj iz UPOV-a – energent u zaštiti okoliša i prirode
 • Energija kombinirana toplinom i hlađenjem - (Combined Heat and Cooling CHC)

Mjesto održavanja

Kongresni centar FORUM Zagreb
Radnička cesta 50 - centar Green Gold
10000 Zagreb

Vrijeme održavanja

26.09.2019.

Cijena

1.249,00 kn + PDV

Cijena uključuje

 • radne materijale u printanom i digitalnom obliku
 • pauza za kavu i zakusku
 • potvrda o prisustvu na konferenciji

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi