Voditelj financija, računovodstva i poreza

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: Na upit

Naziv: Altius savjetovanje

Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Za što ćete biti osposobljeni i što ćete moći po završetku naobrazbe?

 • razumjeti važnost financija i računovodstva za poslovno upravljanje
 • sagledati ulogu poslovnih knjiga u praćenju poslovanja (zakonodavni i upravljački aspekt)
 • naučiti sve specifičnosti godišnjih financijskih izvješća
 • naučiti primijeniti odredbe MSFI/HSFI u sastavljanju financijskih izvješća
 • razumjeti važnost računovodstvenih politika i procjena u kreiranju poslovnog i poreznog rezultata
 • naučiti specifičnosti financijskog računovodstva i njegovu važnost za interne i eksterne korisnike financijskih izvješća
 • razumjeti ulogu i važnost troškovnog i upravljačkog računovodstva za upravljanje poduzećem
 • naučiti kako primijeniti forenzično računovodstvo u otkrivanju lažiranja u financijskim izvješćima
 • naučiti ulogu poreznog računovodstva i poreznog planiranja u planiranju novčanog tijeka
 • razumjeti specifičnosti konsolidacije financijskih izvješća i način sastavljanja radnih bilježaka za konsolidaciju
 • naučiti kako računovodstveno pratiti uspješnost investicijskih projekata te kreirati cost benefit analizu
 • naučiti kako sudjelovati u izradi poslovnog plana poduzeća i kako sastaviti planirana financijska izvješća
 • naučiti ulogu i značaj revizije u ocjenjivanju istinitosti i fer izvješćivanja
 • naučiti kako pomoću pokazatelja i sustava pokazatelja analizirati financijska izvješća i poslovanje poduzeća
 • naučiti kako sastavljati izvješća za upravu i nadzorni odbor
 • naučiti kako računovodstveno pratiti proizvodnju i kako provesti knjiženja specifična za proizvodnju
 • naučiti kako računovodstveno pratiti trgovinu (veleprodaja i maloprodaja) i kako provesti specifična knjiženja za trgovinu
 • naučiti kako računovodstveno pratiti uslužnu djelatnost i kako provesti specifična knjiženja za uslužne djelatnosti
 • razumjeti važnost komunikacije u stvaranju uspješnih odnosa unutar organizacije
 • naučiti kako prezentirati izvješća menadžmentu svih razina

Kako podučavamo i kada počinjemo

 • predavači su renomirani stručnjaci iz prakse
 • predavači detaljno komentiraju i sugeriraju alternativna postupanja i rješenja
 • rad na računalima i studijima slučaja
 • konzultacije nakon predavanja
 • prije svakog sljedećeg modula odvojit ćemo vrijeme za rješavanje pitanja i dvojbi vezanih uz prethodno predavanje
 • predavanja jednom tjedno od 17 do 21 sat
 • predavanja počinju u studenome

Rad na studijima slučaja koji se odnose na:

 • izgradnju odnosa između sektora financija i računovodstva s drugim sektorima u poduzeću
 • način evidentiranja poslovnih događaja na aktivnim i pasivnim kontima glavne knjige rad na primjeru jednog poduzeća: knjiženje svih poslovnih događaja i sastavljanje financijskih izvješća
 • tumačenje informacija koje se nalaze u financijskim i poslovnim izvješćima poduzeća primjer iz prakse
 • primjenu MSFI/HSFI-a u sastavljanju financijskih izvješća
 • prikaz utjecaja računovodstvenih politika i njihovog utjecaja na financijska izvješća studij slučaja
 • Benfordov zakon koji se temelji na analizi prirodnih skupova brojeva za određivanje anomalija u računovodstvu
 • Beneishev model procjene manipulacija u financijskim izvješćima
 • tehnike uspješnog smanjenja troškova
 • primjenu forenzičnog računovodstva u otkrivanju prijevara i lažiranja u financijskim izvješćima studij slučaja
 • specifičnosti iz područja poreza i sastavljanja poreznih prijava
 • sastavljanje konsolidiranih financijskih izvješća i praćenje poslovanja povezanih društava
 • mjerenje uspješnosti investicijskih projekata
 • sudjelovanje u planiranju poslovanja i postavljanju ciljeva uz primjenu Balanced Score Carda studij slučaja
 • sastavljanje planova po top down i bottom up pristupu
 • primjenu modela Rolling Forecasta u planiranju poslovanja
 • analizu financijskih izvješća pomoću modela (Du Pont, ADT i BEX) rad na primjeru iz prakse i na računalu
 • poslovnu komunikaciju igranje uloga, vježbe u paru i vježbe u grupi
 • tehnike i metode izrade uspješne prezentacije

Predavanja 50%
Praktičan rad i interakcija 50%

 • interakcija i grupni rad (rješavanje studija slučajeva i zadataka uz prezentiranje) 20%
 • individualni rad i zaključivanje 30%
 • debate (sučeljavanje mišljenja unutar i izvan grupe) 25%
 • igranje uloga prema utvrđenom scenariju 25%
 • grupni rad – rješavanje problemskih zadataka

Nastavni program

 1. Uvod u financije i računovodstvo: računovodstvo - jezik poslovanja (teorija: 5 sati)
 2. Poslovne knjige u sustavu dvojnog računovodstva (teorija: 5 sati)
 3. Godišnja financijska izvješća i poslovna izvješća (teorija: 5 sati, vježbe: 5 sati)
 4. Primjena MSFI/HSFI (teorija: 10 sati, vježbe: 5 sati)
 5. Računovodstvene politike i procjene (teorija: 5 sati, vježbe: 5 sati)
 6. Financijsko računovodstvo (teorija: 5 sati, vježbe: 5 sati)
 7. Troškovno i upravljačko računovodstvo (teorija: 10 sati, vježbe 5 sati)
 8. Forenzično računovodstvo (teorija: 5 sati, vježbe: 5 sati)
 9. Porezno računovodstvo (teorija: 10 sati, vježbe: 5 sati)
 10. Konsolidacija i računovodstvo povezanih društava (teorija: 10 sati, vježbe: 5 sati)
 11. Računovodstveno praćenje investicijskih projekata (teorija: 5 sati, vježbe: 5 sati)
 12. Poslovni plan s računovodstvenog aspekta (teorija: 5 sati, vježbe: 5 sati)
 13. Postupci i pravila interne i eksterne revizije (teorija 5 sati, vježbe: 5)
 14. Analiza financijskih izvješća (teorija: 5 sati, vježbe: 5 sati)
 15. Izvješćivanje menadžmenta i nadzornih odbora (teorija: 5 sati, vježbe: 5 sati)
 16. Računovodstveno praćenje proizvodnje (teorija: 5 sati, vježbe: 5 sati)
 17. Računovodstveno praćenje trgovine (teorija: 5 sati, vježbe: 5 sati)
 18. Računovodstveno praćenje uslužnih djelatnosti (teorija: 5 sati, vježbe: 5 sati)
 19. Komunikacijske i prezentacijske vještine (teorija 2 sata, vježbe: 3 sata)

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi