Menadžer nabave i logistike

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: Na upit

Naziv: Altius savjetovanje

Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Za što ćete biti osposobljeni i što ćete moći po završetku naobrazbe?

 • razlikovati strateške ciljeve poduzeća i oblikovati ciljeve nabave i logistike u skladu sa strateškim ciljevima poduzeća
 • ustanoviti i organizirati nabavu kao funkciju i proces, visoko rangirati njezin položaj i ulogu u organizaciji te utvrditi i vrjednovati njezin doprinos strateškim i operativnim ciljevima organizacije
 • upravljati nabavom i logistikom u poduzeću
 • planirati i voditi ljudske potencijale u nabavi i logistici, delegirati i valorizirati izvršenje zadataka
 • razviti i provoditi nove, poboljšane nabavne strategije kroz sve nabavne kanale; formulirati politike nabave
 • upravljati svim aspektima opskrbnog lanca, kritički prosuđivati efikasnost nabavnog ciklusa, donositi zaključke i prijedloge i pravodobno distribuirati informacije duž opskrbnog lanca
 • predvidjeti, prepoznati i upravljati rizicima u nabavi i logistici
 • podržati informatizaciju procesa nabave, izabrati i koristiti napredna programska rješenja u nabavi
 • planirati i upravljati projektima u nabavi
 • voditi kros-funkcionalne timove
 • analizirati potrošnju i primijeniti rezultate analize potrošnje
 • kreirati bazu dobavljača, stvoriti kriterije za njihovu analizu, analizirati dobavljače i identificirati preferirane, racionalizirati bazu dobavljača
 • ocjenjivati ponude po načelu ukupnog troška vlasništva i odabrati dobavljače
 • pripremiti i provesti postupke javne nabave
 • analizirati, kategorizirati i raščlaniti zalihe prema važnosti za poslovanje, upotrijebiti ABC i XYZ analizu, izračunati optimalnu razinu zaliha i stvoriti sustav upravljanja zalihama u poduzeću upotrebom EOQ i JIT modela
 • sastaviti prijedlog i provesti standardizaciju i normizaciju materijala i asortimana
 • stvoriti plan nabave u skladu s planom prodaje i proizvodnje
 • povezati i uskladiti novčani tijek nabave s novčanim tijekom prodaje
 • kontinuirano preispitivati ciljeve nabave i logistike i mjeriti ostvarenje ciljeva
 • podupirati aktivnosti kontrolinga u nabavi
 • izraditi izvješća i dijagrame vezane uz nabavne aktivnosti i donijeti zaključke

Kako podučavamo i kada počinjemo

 • predavači su renomirani stručnjaci iz prakse
 • predavači detaljno komentiraju i sugeriraju alternativna postupanja i rješenja
 • rad na računalima i studijima slučaja
 • konzultacije nakon predavanja
 • prije svakog sljedećeg modula odvojit ćemo vrijeme za rješavanje pitanja i dvojbi vezanih uz prethodno predavanje
 • predavanja jednom tjedno od 17 do 21 sat
 • predavanja počinju u ožujku

Rad na studijima slučaja koji se odnose na:

 • kreiranje strategije modela poduzeća
 • kreiranje strateške mape
 • kreiranje i prezentaciju BSC-a
 • analizu isplativosti vlastite proizvodnje
 • provedbu kalkulacije kao temelja odluke o outsourcingu
 • odabir zaposlenika, oblikovanje tima, identifikaciju motivacijskih čimbenika i vrjednovanje učinka
 • određivanje ciljeva i zadataka nabave
 • formuliranje politika nabave
 • kreiranje organizacijske strukture
 • upravljanje kros funkcionalnim timovima i projektom informatizacije nabave
 • kreiranje procesa u nabavi
 • provedbu analize i donošenje odluke o transportu
 • pripremu i provedbu postupka e-nabave i e-aukcije na softveru Promena
 • izradu Spend analize
 • odabir strategije nabave za pojedine kategorije
 • analizu zaliha modela poduzeća Alfa i Beta i izradu sustava upravljanja zalihama s obzirom na prošlu potrošnju i planirane potrebe
 • izradu izvješća u području kontrolinga nabave
 • izradu i uslađivanje novčanog tijeka nabave
 • izračun pokazatelja poslovanja

Predavanja 50%
Praktičan rad i interakcija 50%

 • interakcija i grupni rad (rješavanje studija slučajeva i zadataka uz prezentiranje) 20%
 • individualni rad i zaključivanje 30%
 • debate (sučeljavanje mišljenja unutar i izvan grupe) 25%
 • igranje uloga prema utvrđenom scenariju 25%
 • grupni rad – rješavanje problemskih zadataka

Nastavni program

 • Strateški i operativni menadžment (teorija: 6 sati, vježbe: 3 sati)
 • Strategija i nabava (teorija: 6 sati, vježbe: 4 sati)
 • Ljudski potencijali u nabavi i logistici (teorija: 6 sati, vježbe: 4 sati)
 • Ciljevi i zadaci nabave i logistike (teorija: 12 sati, vježbe: 6 sati)
 • Instrumenti i politike nabave i logistike (teorija: 5 sati, vježbe: 4 sati)
 • Organizacija nabave i logistike (teorija: 6 sati, vježbe: 4 sati)
 • Operativno poslovanje nabave i logistike (teorija: 4 sati, vježbe: 3 sati)
 • Transportna logistika i odluka o transport (teorija: 4 sati)
 • Metodologija nabave (teorija: 4 sati, vježbe: 4 sati)
 • Upravljanje projektima u nabavi i logistici (teorija: 6 sati, vježbe: 4 sati)
 • Jednostavna nabava (teorija: 6 sati, vježbe: 4 sati)
 • Osnove javne nabave (teorija: 4 sati, vježbe: 4 sati)
 • Upravljanje odnosima s dobavljačima (teorija: 15 sati, vježbe: 6 sati)
 • Planiranje nabave i logistike i upravljanje zalihama (teorija: 6 sati, vježbe: 6 sati)
 • Uvod u kontroling nabave i logistike (teorija: 4 sati, vježbe: 4 sati)
 • Pokazatelji poslovanja nabave i logistike (teorija: 5 sati)

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi