CERTIFICIRANI TEČAJ: Brza škola računovodstva

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: Od 8.000 kn + PDV

Naziv: Verlag Dashöfer

Kategorija: Tečajevi

Opis

Računovodstvo je u svojoj biti vještina opisivanja, mjerenja i tumačenja svih ekonomskih aktivnosti jedne tvrtke. Termini koji se upotrebljavaju u računovodstvu kao što su: aktiva, pasiva, prihod, rashod, primitak, izdatak, zalihe, dobitak i drugi su primjeri tehničkih računovodstvenih naziva koji se upotrebljavaju u svakodnevnom poslovanju poslovnog subjekta. Računovodstvo ne moraju poznavati samo računovođe. Svaki manager, investitor ili u širem smislu svaki donositelj odluka u poslovanju, da bi donio ispravnu odluku za svoju okolinu mora imati jasnu sliku o računovodstvenim terminima i konceptima. Danas se to nameće kao osnova financijske pismenost. Računovodstvo se ne smije doživljavati samo kao zakonska nužnost već je ono i koristan alat u poslovanju poduzetnika.

U brzoj školi računovodstva prenijeti ćemo Vam temeljna računovodstvena znanja i upozoriti Vas na što se mora pripaziti prilikom vođenja poslovnih knjiga i osnovnih poreznih evidencija. Pomoći ćemo Vam da iz knjigovodstvenih evidencija i financijskih izvještaja iščitate osnovne informacije koje su potrebne za donošenje dobrih poslovnih odluka.

Tečaj je zamišljen u obliku radionica te se održava u malim grupama do maksimalno 10 polaznika.

Polaznici tečaja će kroz pet modula naučiti osnovne knjigovodstvene kategorije (imovina, kapital, obveza, prihod, rashod i financijski rezultat) i osnovne knjigovodstvene transakcije prikazane kroz temeljne porezne evidencije. Shvatit će razliku između pojmova prihod i primitak, trošak i izdatak, uvidjet će razliku između dobiti ili gubitka utvrđenih prema računovodstvenim i poreznim propisima.

Kroz primjere iz prakse bit će prezentirana metodologija sastavljanja temeljnih financijskih izvještaja i čitanja osnovnih podataka iz njih. Uputit ćemo polaznike u porezno priznate i porezno nepriznate troškove kao i zlatna pravila poreza na dodanu vrijednost.

Polaznici tečaja, koji obave sve predviđene zadatke i polože završni ispit, dobiti će certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju:

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashöfer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema,
 2. Kao dobitnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje,
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka,
 4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za računovodstvo" na hrvatskom i engleskom jeziku,
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, to znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

Kotizacija uključuje: 

 • sudjelovanje na tečaju, 
 • potvrdu o usavršavanju, 
 • materijale s predavanja u pisanom i elektroničkom obliku, 
 • interaktivan razgovor s predavačem,
 • konzultantske usluge tokom trajanja tečaja,
 • razmjenu iskustava s kolegama, 
 • osvježenja u pauzama i ručak.

Ciljna skupina

Tečaj je namijenjen računovođama i knjigovođama početnicima te direktorima i vlasnicima tvrtki koji žele u kratkom roku dobiti kvalitetnu podlogu za praćenje, povezivanje i razumijevanje temeljnih računovodstvenih koncepata. Također tečaj je namijenjen svima koji žele proširiti svoja znanja i naučiti nešto novo.

Datum Mjesto Cijena
4.12. – 19.12.2019 Zagreb 8000 Kn + PDV

Raspored seminara

1. MODUL: Temeljni računovodstveni pojmovi i bilanca 04.12.2019.
Predavačica: Mira Ognjan, mag. oec.

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Uvod u temeljne računovodstvene pojmove

 • Pojam, cilj i zadatci računovodstva,
 • Prikaz knjigovodstvenih isprava,
 • Dvojno knjigovodstvo,
 • Pojam i sadržaj knjigovodstvenog konta,
 • Sastav i obilježja imovine,
 • Sastav i obilježja kapitala i obveza,
 • Prihodi i primici,
 • Rashodi, troškovi i izdaci,
 • Financijski rezultat,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Knjigovodstveni konto i temeljna pravila knjiženja

 • Pojam i sadržaj knjigovodstvenog konta,
 • “Duguje” - “Potražuje”,
 • Pravila evidencije na kontima imovine, kapitala i obveza,
 • Pravila evidencije na kontima prihoda i rashoda,
 • Knjiženje ulaznih računa,
 • Knjiženje izlaznih računa,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Radionica – razvrstavanje knjigovodstvenih kategorija i primjer knjiženja knjigovodstvenih transakcija

 • Praktična vježba razvrstavanja knjigovodstvenih kategorija,
 • Praktičan primjer knjiženja osnovnih knjigovodstvenih transakcija,
 • Završna diskusija i rasprava.

2. MODUL: Sastavljanje jednostavnih primjera financijskih izvještaja 05.12.2019.
Predavačica: Mira Ognjan, mag. oec.

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Bilanca kao temeljni financijski izvještaj

 • Pojam bilance,
 • Aktiva i pasiva bilance,
 • Bilančne pozicije,
 • Primjer sastavljanja bilance,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Račun dobiti i gubitka

 • Pojam računa dobiti i gubitka,
 • Sastavnice računa dobiti i gubitka,
 • Primjer sastavljanja računa dobiti i gubitka,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Radionica – sastavljanje računa dobiti i gubitka

 • Sastavljanje računa dobiti na integralnom primjeru poslovanja poduzetnika,
 • Sastavljanje računa gubitka na integralnom primjeru poslovanja poduzetnika,
 • Završna diskusija i rasprava.

3. MODUL: Računovodstvo i porezi 18.12.2019.
Predavačica: Mira Ognjan, mag. oec.

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Porez na dodanu vrijednost

 • Smisao i značaj PDV-a,
 • Zlatna pravila PDV-a,
 • Obveza za PDV i pretporez,
 • Temeljne isprave za knjigovodstveno praćenje PDV-a,
 • Primjer prijave poreza na dodanu vrijednost,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Prijava poreza na dobit

 • Dobit utvrđena prema poreznim i računovodstvenim propisima,
 • Prijava poreza na dobit i utvrđivanje porezne obveze,
 • Korekcija dobiti za nepriznatu reprezentaciju i nepriznate troškove osobnih automobila,
 • Primjer sastavljanja prijave poreza na dobit,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Radionica – porezne evidencije

 • Sastavljanje jednostavnijeg primjera PDV obrasca,
 • Sastavljanje jednostavnijeg primjera PD obrasca,
 • Završna diskusija i rasprava.

4. MODUL: Analitička knjigovodstva i obračun plaće 19.12.2019.
Predavačica: Mira Ognjan, mag. oec.

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Analitička knjigovodstva

 • Korelacija između analitičkih knjigovodstava i glavne knjige,
 • Analitičko knjigovodstvo kupaca,
 • Analitičko knjigovodstvo dobavljača,
 • Analitičko knjigovodstvo materijala,
 • Primjer vođenja analitike kupaca,
 • Kako čitati račun dobiti i gubitka između redova?,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Obračun plaće

 • Bruto i neto plaća,
 • Doprinosi iz plaće i na plaću,
 • Osobni odbitak,
 • Porezni razredi,
 • Obračuni plaća na konkretnim primjerima,
 • Osnovno o popunjavanju JOPPD obrasca,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Radionica – vođenje analitike kupaca i obračuni plaća

 • Praktični primjeri vođenja analitike kupaca,
 • Obračuni plaća na konkretnim primjerima,
 • Završna diskusija i rasprava.

5. MODUL: Pismeni ispit u dogovoru s predavačima u prostorijama Verlag Dashöfera

Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za računovodstvo" na hrvatskom i engleskom jeziku. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

*NAPOMENE: Organizator zadržava pravo izmjene termina održavanja i redoslijeda tema unutar programa zbog koordinacije s predavačima.

Lokacija održavanja seminara:
Verlag Dashöfer 
Draškovićeva ulica 49,
10 000 Zagreb

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi