Dentalni asistent

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: Na upit

Naziv: Andragog, pučko otvoreno učilište

Kategorija: Tečajevi

Opis

S obzirom da u Republici Hrvatskoj postoji nekoliko tisuća ordinacija dentalne medicine pojavila se potreba za dentalnim asistentima. Dentalni asistent je relativno novo zanimanje u Hrvatskoj zbog čega se povećava šansa za zaposlenjem.

Dentalni asistent asistira doktoru dentalne medicine tijekom terapijskog postupka, priprema pacijenta, prostor, pribor, instrumente i opremu.

Važno je naglasiti da je program verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te se završetkom programa stječe zvanje koje se upisuje u e – radnu knjižicu.

dentalni_asis


Osim zajedničkih ciljeva u sustavu srednjeg školstva utvrđenih Zakonom, cilj je osposobiti polaznike i razviti znanja i vještine koje su potrebne za rad u području zdravstvenih ustanova koje traže spomenuti profil. Polaznicima je kroz stručne sadržaje omogućeno sjecanje znanja i vještina koje su nužne kako bi mogli profesionalno obavljati djelatnosti u području dentalne medicine.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

Cilj programa je osigurati da polaznici steknu osnove profesionalnog obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji razvoj u struci. Također osposobiti ih za samostalno obavljanje poslova u domeni zanimanja dentalnog asistenta/asistentice.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa su:

 • Planirati terapijske postupke u dogovoru s dentalnim timom te samostalno voditi liste pacijenata i terapijskih postupaka
 • Samostalno i po uputi doktora dentalne medicine redovito analizirati količinu i ispravnost zaliha materijala u skladištu te ispravnost prostora i opreme u ordinaciji dentalne medicine
 • Osigurati ugodno okruženje u čekaonici dentalne medicine te primjereni tiskani i drugi zdravstveno-odgojni materijal u dogovoru s dentalnim timom
 • Samostalno dezinficirati radno mjesto, radne površine, instrumente i ostali pribor za terapijske postupke
 • Samostalno sterilizirati instrumente i pribor za terapijske postupke te provesti kontrolu sterilizacije prema standardima i zakonskim propisima
 • Samostalno pripremiti instrumente i pribor te asistirati doktoru dentalne medicine tijekom terapijskog postupka prema uputi
 • Samostalno pripremiti pacijenta za terapijski postupak i zbrinuti ga nakon terapijskog postupka prema standardima i zakonskim propisima, poštujući njegovo dostojanstvo i pravo na različitost
 • Raditi u timu s doktorom dentalne medicine tijekom izvođenja dijagnostičko terapijskog postupka prema standardima
 • Samostalno prepoznati hitna medicinska stanja i sudjelovati u njihovom rješavanju
 • Upoznati korisnika dentalno – medicinskih usluga o osnovnim pravilima oralne higijene i prevencije te sudjelovati u procesu zdravstvenog odgoja zajednice
 • Upisati dentalni status pacijenta prema nalogu doktora dentalne medicine, arhivirati osobnu dentalnu i ostalu medicinsku dokumentaciju prema propisu te izraditi izvješća o izvršenim terapijskim postupcima
 • Primijeniti suvremenu informatičku tehnologiju u izradi i pohranjivanju medicinske, statističke i financijske dokumentacije. Samostalno naplatiti dentalnu uslugu prema cjeniku usluga
 • Samostalno kontrolirati rok valjanosti lijekova i dentalnih materijala, voditi izdatnice i primke za dentalni materijal te redovito naručivati nove materijale za terapijske postupke  dogovoru s doktorom dentalne medicine
 • Uputiti pacijenta o terapijskom postupku sukladno nadležnosti dentalne asistentice/asistenta te samostalno ili u timu riješiti komunikacijsku prepreku s pacijentom (djeca, starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom, osobe iz drugih govornih područja)
 • Komunicirati unutar i izvan dentalnog tima, (primjenjujući profesionalnu etiku, stručnu terminologiju te suvremenu informatičku tehnologiju)
 • Redovito se usavršavati te primjenjivati novostečena znanja i vještine u svakodnevnom radu
 • Samovrednovati rad u ordinaciji dentalne medicine te primjenjivati u svakodnevnom radu važeće zakonske propise, etički kodeks i protokol
 • Samostalno zbrinuti medicinski, kemijski i mehanički otpad prema važećim zakonskim propisima
 • Samostalno primijeniti mjere osobne zaštite te mjere zaštite pacijena
 • Samostalno izvesti higijensko-epidemiološke mjere u ordinaciji te mjere postekspozicijske profilakse po zakonskom standard (nakon ubodnog i ugriznog incidenta te nakon izloženosti sekretima – krv, slina, gnoj)

Uvjeti upisa i dokumenti potrebni za upis

U program izobrazbe za zanimanje dentalni asistent/asistentica mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova dentalnog asistenta/asistentice.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje dentalni asistent/asistentica polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova dentalnog asistenta/asistentice.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu  utvrdit će se:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati.

O dentalnoj medicini

Arheolozi su  istraživanjem kostiju i zubi prethistorijskih ljudi otkrili kavitete na zubima i tako došli do zaključka da ljudska vrsta ima problema sa zubima već tisućama godina.  Najraniji zapisi o zubobolji nastali su u Mezopotamiji prije pet tisuća godina gdje je postojalo vjerovanje da propadanje zubi uzrokuju demoni i zubni crvi, a kako bi se izliječili ljudi su se molili bogovima.

Svoj pravi procvat stomatologija je doživjela u 19. stoljeću u Sjevernoj Americi otvaranjem prve škole za dentalnu kirurgiju i protetiku u Baltimoreu. Uskoro zubni karijes postaje jedan od vodećih problema suvremene stomatologije te se počinje raditi na usavršavanju raznih metoda liječenja zuba. Dolazi do otkrića amalgama za plombiranje i prve ručne zubne bušilice koja je bila glomazna i neprikladna za uporabu u ustima. Uskoro dolazi do razvoja pneumatske bušilice i prve mašine za nožni pogon te se oprema počinje sterilizirati prije upotrebe na pacijentima. U primjenu ulazi lokalna anestezija umjesto opasnog kloroforma koji se koristio. Krajem 19. stoljeća pronalazak rendgenskih zraka postaje fundamentalan doprinos stomatološkoj dijagnostici, a dentalna medicina skoro ostaje posebna znanost.

Dentalna medicina predstavlja skup biomedicinskih znanosti koje se bave liječenjem pacijenata s bolestima usne šupljine te tehnologijom izrade raznih naprava i postavljanja umjetnih materijala kojima se nadoknađuju i nadograđuj izgubljeni zubi i okolna struktura.

Dentalna medicina se bavi sprječavanjem bolesti, dentalnim odgojem i savjetovanjem. Podrazumijeva preglede kojim se utvrđuju bolesti zuba i usne šupljine i nastala oštećenja. Uključuje procjenu stanja nakon pregleda pomoću stomatoloških-medicinskih dijagnostičkih sredstava te provedbu liječenje i rehabilitacije. Na temelju dijagnoze propisuju se lijekovi, medicinski proizvodi i pomagala te se izdaju liječnička uvjerenja, svjedodžbe, potvrde i mišljenja.

Dijeli se na sljedeće grane: dentalnu antropologiju i morfologiju zubi koje proučavaju značajke čeljusti i zubala, restaurativnu stomatologiju i endodonciju koje podrazumijevaju dijagnosticiranje i liječenje bolesti zubne pulpe, gnatologiju koja se bavi prostornim odnosima između gornje i donje čeljusti i kontaktima između zubnih lukova, dječju stomatologiju koja se bavi prevencijom dječje usne šupljine, oralnu higijenu i preventivnu stomatologiju koja podrazumijeva mjere za sprječavanje nastanka i ranog otkrivanja karijesa, ortodonciju koja se bavi ispravljanjem nepravilnog položaja čeljusti i zubi, parondontologiju koja se bavi liječenjem potpornih struktura zuba, oralnu kirurgiju koja obuhvaća različite kirurške zahvate u oralnoj šupljini, stomatološku protetiku kojom se nadomještaju izgubljeni zubi te se korigiraju postojeći i oralnu medicinu koja se bavi dijagnosticiranjem i liječenjem bolesti sluznice usne šupljine.

Koje osobine treba imati dentalni asistent?

Kako bi uspješno obavljao posao, važno je da dentalni asistent ima pozitivan stav prema cjeloživotnom učenju i da posjeduje vještine timskog rada.

Zbog potrebe profesionalne komunikacije s pacijentom i njegovom obitelji dentalni asistent mora imati izražene socijalne vještine i jednako tako sposobnost empatije prema pacijentu, pogotovo u radu s djecom. Dentalni asistent u komunikaciji s pacijentima mora poštovati ljudsko dostojanstvo, kulturološke, vjerske, dobne, spolne i ekonomske različitosti.

Kod dentalnog asistenta cijene se osobine strpljivosti, urednosti, preciznosti i točnosti u radu kao i vještina korištenja suvremene informatičko-komunikacijske tehnologije.

Gdje radi dentalni asistent?

Dentalni asistent radi u timu dentalne medicine s doktorom dentalne medicine te mu asistira tijekom terapijskog postupka. Može raditi u klinikama i bolnicama, domovima zdravlja i privatnim ordinacijama.

Koje poslove obavlja dentalni asistent?

Posao dentalnog asistenta uključuje asistenciju doktoru dentalne medicine prilikom obavljanja terapijskog postupka. Prije samog postupka, potrebno je pripremiti pacijenta i radno mjesto te osigurati dostupnost instrumenata i pribora za terapijski postupak. Dentalni asistent u opisu posla ima zbrinuti pacijenta nakon terapijskog postupka te voditi evidenciju i propisanu medicinsku dokumentaciju u skladu sa zakonskim propisima.

U svom radu dentalni asistent koristi suvremenu tehnologiju i zbog toga je važna informacijska pismenost.  Prije, tijekom i nakon terapijskog postupka, dentalni asistent komunicira s korisnikom dentalno-medicinskih usluga.

Dentalni asistent radi u timu dentalne medicine s doktorom dentalne medicine u skladu s prihvaćenim standardima, zakonskim propisima i profesionalnom etikom. Također sudjeluje u edukaciji korisnika o osnovama prevencije i oralne higijene.

U nastavku su navedeni i opisani poslovi koje obavlja dentalni asistent.

Analiza, planiranje i organizacija rada

Prvi posao koji obavlja dentalni asistent uključuje analizu, planiranje i organizaciju rada. Navedeno se odnosi na vođenje kalendara za raspored terapija pacijenata te planiranje i vođenje liste pacijenata za terapijske postupke. Provjera postojećeg stanja u ordinaciji dentalne medicine podrazumijeva analiziranje stanja u skladištu te provjera opreme i prostora. U opis posla spada i organiziranje čekaonice dentalne medicine što znači da treba osigurati ugodno okruženje za pacijenta i dovoljan broj zdravstveno-odgojnog tiskanog materijala.

Priprema radnog mjesta

Sljedeći posao koji obavlja dentalni asistent je priprema radnog mjesta. Prije terapijskog postupka potrebno je pripremiti, a nakon terapijskog postupka raspremiti radno mjesto. Također je potrebno dezinficirati radno mjesto, radne površine te instrumente i pribor. Važno je provesti sterilizaciju prema zakonskim propisima.

Operativni poslovi

Asistencija doktoru dentalne medicine tijekom obavljanja terapijskog postupka spada u operativne poslove. Potrebno je pripremiti instrumente za postupak. Zadaća asistenta je asistirati doktoru dentalne medicine tijekom postupka, zatim zbrinuti pacijenta nakon postupka i prepoznati hitna medicinska stanja te u sudjelovati u njihovom rješavanju. Dentalni asistent sudjeluje u educiranju pacijenata što znači da pacijente upoznaje s osnovama oralne higijene i prevencije. Također sudjeluje u procesu zdravstvenog odgoja zajednice.

Administrativni poslovi

U administrativne poslove spada arhiviranje medicinske dokumentacije. Navedeno podrazumijeva upisivanje dentalnog statusa pacijenta prema nalogu doktora dentalne medicine te arhiviranje osobne i medicinske dokumentacije prema propisima. Propisi uključuju bilježenje kartona, informiranog pristanka pacijenta, povijest bolesti i nalazi te rendgenske slike i fotografije pacijenta. Prilikom izrade medicinske dokumentacije primijenjuje se medicinska dokumentacija. Vodi se i statistička dokumentacija o izvršenim dentalno-medicinskim uslugama.

Komercijalni poslovi

Nakon obavljanja terapijskog postupka, potrebno je obaviti komercijalne poslove. Oni uključuju naplatu uslugu dentalne medicine i izdavanje računa pacijentu vodeći računa o postojanju ili ne postojanju participacije. Dentalni asistent vodi financijsku dokumentaciju i prati stanje skladišta. Važno je kontrolirati istek roka valjanosti lijekova i ostalih materijala potrebnih za obavljanje terapijskog postupka te naručivati novi materijal i pritom voditi primke i izdatnice za dentalni materijal.

Komunikacija i suradnja s drugima

Jedna od poželjnih osobina koju mora posjedovati dentalni asistent upravo je vještina komunikacije. Ona je potrebna zbog profila pacijenata s kojima se susreće dentalni asistent. Komunikacijom s pacijentima važna je zbog upoznavanja pacijenata s terapijskim postupkom te rješavanja prepreka s pacijentima ukoliko su pacijenti djeca, starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom ili osobe s drugih govornih područja. Osim komunikacije s pacijentima, važna je komunikacija s osobama u timu kao i izvan njega, a ona se odnosi na komunikaciju s dentalnim tehničarima, dobavljačima, računovođom, servisima i drugim suradnicima.

Osiguranje kvalitete

Zbog kvalitetnog obavljanja posla potrebno je pratiti stručnu literaturu i sudjelovati na stručnim i radnim tečajevima te primjeniti stečene vještine i znanja u svakodnevnom radu. važno je osigurati kvalitetu rada na način da se primijenjuju važeći zakonski propisi i poštuje etički kodeks i protokol.

Zaštita zdravlja i okoliša

Jedan od poslova dentalnog asistenta je zbrinuti medicinski otpad nakon obavljenog terapijskog postupka. Medicinski te kemijski i mehanički otpad treba zbrinuti u skladu s važećim zakonskim propisima. Također je važno primjeniti mjere osobne zaštite pacijenta i koristiti higijensko epidemiološke mjere u ordinaciji te nakon incidenta ili nakon izloženosti sekretima primjeniti mjere postekspozicijske profilakse.

Poslovi farmaceutskog tehničara u bolnici

Posao farmaceutskog tehničara u bolnici nosi dodatne veće odgovornosti. Prije pripreme lijeka koji su medicinske sestre pripremile za pacijenta, posao farmaceutskog tehničara je provjeriti karton pacijenta kako bi provjerio i potvrdio naziv i dozu lijeka. Također su odgovorni za nabavu i organizaciju lijekova za svakog pacijenta pojedinačno. Uloga farmaceutskog tehničara je pakirati i označiti svaku dozu lijeka odvojeno, bilo tu ručno ili strojno.

Radom u bolničkim ljekarnama, farmaceutski tehničari više su uključeni u pripremanje lijekova i njegovu distribuciju i uporabu u bolnici. U odnosima s liječnicima stječu se nove profesionalna i moralne odgovornosti kao što su savjetovanje pacijenata, zaštitu od neželjenih učinaka korištenja lijekova, praćenje djelovanja lijekova i kontroliranje doziranja te ocjenjivanje učinkovitosti novih lijekova uključenih u terapiju.

Koji su uvjeti rada koji obavlja dentalni asistent?

Tipičko radno okruženje obavljanja poslova dentalnog asistenta uključuje rad u timu za dentalnu medicinu te komunikaciju s osobama u timu i izvan njega. Osobe, odnosno zanimanja s kojima dentalni asistent često i blisko surađuje su doktor dentalne medicine, dentalni tehničar, medicinska sestra (medicinski tehničar) i prvostupnik radiologije.

Rad dentalnog asistenta uključuje povremen rad vikendom i rad u smjenama.

Posao nosi određene zdravstvene rizike. Zbog vrste posla koji obavlja dentalni asistent povećan je rizik od infekcija. Dugotrajno stajanje može uzrokovati probleme s cirkulacijom donjih ekstremiteta, a  moguće su bolesti i lokomotornog sustava. Razni profili pacijenata s kojima se susreće dentalni asistent može uzrokovati profesionalni stres.

Tijekom rada dentalni asistent ima mogućnost napredovanja, odnosno nastavka obrazovanja ili usavršavanja u struci zbog obnavljanja licence.

Dentalni asistent obvezno se učlanjuje  Hrvatsku komoru dentalne medicine te ima mogućnost uključivanja u strukovne Udruge i Sindikat zdravstvenih radnika.

Hvatsko komora dentalne medicine

Hrvatska komora dentalne medicine osnovana je 1995. godine u Zagrebu. Komora predstavlja samostalnu i neovisnu strukovnu organizaciju koja ima svojstvo pravne osobe s javnom ovlastima.

Hrvatska komora dentalne medicine obavlja sljedeće javne ovlasti:

 • Vođenje registra doktora dentalnih medicine u Republici Hrvatskoj
 • Vođenje registra dentalnih tehničara
 • Vođenje registra dentalnih asistenata
 • Davanje, obnavljanje i oduzimanje odobrena za samostalan rad doktora dentalne medicine
 • Davanje, obnavljanje i oduzimanje odobrenja za samostalni rad dentalnih tehničara i dozvola za rad dentalnih asistenata
 • Obavljanje stručnog nadzora nad radom doktora dentalne medicine (u dentalnim ordinacijama, grupnoj praksi, zdravstvenim ustanovama i drugim pravnim osobama koje obavljaju djelatnost dentalne medicine)
 • Obavljanje stručnog nadzora nad radom dentalnih tehničara i dentalnih asistenata
 • Određivanje najniže cijene rada doktora dentalne medicine izvan mreže javne zdravstvene službe
 • Određivanje najniže cijene dentalnog tehničara

Članovi komore se obavezno prijavljuju u komoru, a članovi su doktori dentalne medicine koji obavljaju djelatnost dentalne medicine, dentalni tehničari koji obavljaju djelatnost dentalne tehnike na području Republike Hrvatske i dentalni asistenti koji obavljaju djelatnost prema uputama i nadzoru doktora dentalne medicine. Dobrovoljno se učlaniti u Komoru mogu doktori dentalne medicine, dentalni tehničari i dentalni asistenti koji ne obavljaju neposredno svoju djelatnost koji obavljaju svoju djelatnost izvan Republike Hrvatske, koji su u mirovini i nezaposleni.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi