Praktikum: zakon o radu i radni sporovi u praksi

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: Od 1.499 kn + PDV

Naziv: Verlag Dashöfer

Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

Namjena seminara

O pravima radnika se puno govori, za razliku od  "prava"  poslodavaca da koristi zakonite alate u slučaju neprihvatljivog ponašanja zaposlenih. Gotovo da nema edukacija koje bi dale odgovor na pitanja kako postupati kad radni učinak i ponašanje radnika odstupaju od ugovorenih prava i obveza te negativno utječu na radnu klimu. Zakon o radu ne definira skrivljeno ponašanje radnika, samo propisuje obveze. Istodobno, pogrešno vođen postupak može rezultirati i otkazom koji nosi niz rizika, neplaniranih troškova i štetnih posljedica za sve strane.

Edukacija daje odgovore na pitanja: kako ispravno reagirati na kršenje radnih obveza, voditi postupak i kreirati dokumentaciju, te kako na konstruktivan način postavljati standarde poslovnog ponašanja koje doprinosi radnoj disciplini i povećanju učinkovitosti.

Edukacija će omogućiti polaznicima da bez rizika vode postupak, upoznaju se s metodologijom, zakonskim odredbama i kroz praktične primjere nauče kako komunicirati s radnicima kad prekrše radne obveze.

Program seminara:

 • reguliranje prava i obveza zaposlenih
 • važnost komunikacije sa zaposlenima
 • zakonske odredbe kao temelj za provedbu postupka
 • koje se ponašanje u radnoj sredini  može okarakterizirati kao kršenje radnih obveza
 • što nije opravdano smatrati skrivljenim ponašanjem
 • teže i lakše povrede radnih obveza
 • načini prestanka ugovora o radu
 • postupak kod skivljenog ponašanja kao preduvjet otkaza
 • utjecaj povrede radne obveze na odluku o redovitom ili izvanrednom otkazu
 • dokumentiranje postupka
 • radnikova obrana
 • pisano upozorenje - forma, uručivanje, postupak kod odbijanja primitka
 • komparativni pregled starih i novih rješenja iz Zakona o rad
 • koje su mjere/sankcije na raspolaganju poslodavcima
 • sudska praksa
 • kada se zahtjevi za zaštitu dostojanstva mogu kvalificirati kao kršenje radnih obveza
 • kako izbjeći rizike, optužbe za mobbing i neprimjerene reakcije
 • transparentno uređenje pravila poslovnog ponašanja
 • otkazi ugovora o radu i s tim povezana pitanja kroz primjere i sudsku praksu

U cijenu su uključeni:

 • materijali
 • kava
 • ručak
 • certifikat o prisustvu na seminaru

Ciljna skupina

Voditelji i članovi pravnih, kadrovskih/human resources odjela, financijskih i drugih službi različitih poslodavaca koji u praksi primjenjuju Zakon o radu i podzakonske propise donesene na temelju toga zakona, obrtnici, fizičke osobe koje obavljaju s radnim zakonodavstvom povezane samostalne djelatnosti (npr. knjigovodstva, računovodstva), radnici i drugi. Zatim pravni laici koji se u svom poslovanju često susreću s predmetnom problematikom radi boljeg upoznavanja s istom, sve u svrhu izbjegavanja dvojbenih situacija i/ili nepotrebnih sudskih postupaka. 

Također, radionica je namijenjena radnicima, članovima uprava (direktorima) društava, voditeljima odjela ili drugih organizacijskih oblika poslodavaca koji se u svome svakodnevnom radu bave radnim pravom odnosno na bilo koji način dolaze u doticaj s problematikom Zakona o radu, radnopravnim odnosima, radnim sporovima i sličnim pitanjima.

Datum Mjesto Cijena
17.1.2020 Zagreb 1499 Kn + PDV

Raspored seminara

08:45-09:00

prijem i registracija polaznika

 

09:00-11:00

 • zakonodavni okvir i izvori radnog prava
 • sklapanje ugovora o radu
 • bitni elementi ugovora
 • ugovori na određeno ineodređeno vrijeme
 • različite posebne vrste ugovora
 • probni rad
 • upućivanje radnika u inozemstvo
 • agencije za zapošljavanje
 • odmori i dopusti radnika
 • godišnji odmor i kako utvrditi njegovo točno trajanje;
 • odluke o odmorima i dopustima
 • naknada za neiskorišteni godišnji odmor
 • sporazumi radnika i poslodavca o godišnjem odmoru
 • (nejednak) raspored radnog vremena
 • prekovremeni rad
 • dopunski rad i rad kod više poslodavaca
 • evidencija o radnicima i radnom vremenu
 • GDPR i radni odnosi
 • način određivanja plaće radnika
 • odluke poslodavca koje mogu utjecati na visinu plaće

 

11:00-11:30

 

pauza za kavu

 

11:30-13:00

 • prestanak ugovora o radu
 • posebno o otkazu ugovora o radu  (primjeri i sudska praksa)
 • vrste otkaza
 • oblik i način dostave odluke o otkazu
 • odabir točne vrste otkaza
 • razlozi za izvanredni otkaz kroz pravilnike o radu i sudsku praksu
 • računanje otkaznih rokova
 • zastoj u tijeku otkaznih rokova
 • neopravdani razlozi za otkaz
 • zabrana otkazivanja
 • otpremnina i njezino računanje

 

13:00-14:00

pauza za ručak

 

14:00-15:00

 • dostava odluke o otkazu
 • prava radnika upućenog na rad u inozemstvo u sluačju otkaza ugovora
 • obveze poslodavca nakon prestanka ugovora o radu
 • sudjelovanje radničkog vijeća i sindikata u postupku otkazivanja
 • zaštita prava iz radnog odnosa
 • sporazum o prestanku ugovora o radu
 • stečaj i predstečaj te njihov utjecaj na radne odnose
 • sudski raskid ugovora
 • ovrha radi vraćanja na rad
 • ovrha na plaći radnika
 • inspektorat rada
 • utuživanje neisplaćenih plaća)

Lokacija održavanja seminara:

Verlag Dashofer 
Draškovićeva ulica 49
10 000 Zagreb

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi