Temeljne ovlasti radničkog vijeća

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: Od 1.499 kn + PDV

Naziv: Verlag Dashöfer

Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Najsnažniji pravni institut kojim radnici sudjeluju u odlučivanju je radničko vijeće. Participaciju kroz radničko vijeće imaju radnici zaposleni kod poslodavca koji zapošljava najmanje dvadeset radnika, osim radnika zaposlenih u tijelima državne uprave. Na taj način putem radničkog vijeća radnici imaju pravo sudjelovati u odlučivanju o pitanjima u vezi s njihovim gospodarskim i socijalnim pravima i interesima na način i pod uvjetima propisanim ZOR-om.

Pravo na izbor radničkog vijeća radnici ostvaruju na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na kojima mogu izabrati jednog ili više svojih predstavnika u radničkom vijeću, a koji će ih zastupati kod poslodavca u zaštiti i promicanju njihovih prava i interesa. Provedbeni propis kojim se uređuje postupak glede izbora radničkog vijeća je Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća („Narodne novine“, br. 3/16. i 52/17.).

Namjena seminara je prikazati zakonodavni okvir koji regulira rad radničkih vijeća, postupak njihovog osnivanja i rada, te odnos radničkih vijeća s drugim subjektima radnog prava, poglavito poslodavcima, radnicima, sindikatima i sindikalnim predstavnicima, njihovo međudjelovanje, te pravne posljedice izbjegavanja ili jednostavnog propuštanja suradnje navedenih tijela. Na stvarnim primjerima iz prakse, poslovne i sudske, prikazat će se neka pitanja i nedoumice koje se pojavljuju u radu radničkih vijeća, te stav sudske prakse o tim pitanjima. Odgovarat će se na pitanja polaznika o njihovim konkretnim problemima iz rada radničkih vijeća i pojasniti njegova uloga u procesu donošenja odluka kod poslodavca.

U cijenu su uključeni:

 • materijali
 • kava
 • ručak
 • certifikat o prisustvu na seminaru

Ciljna skupina

Seminar je namijenjen menadžerima, direktorima društava, ravnateljima ustanova i uprava, pravnim zastupnicima u tvrtkama, voditeljima ljudskih resursa, predsjednicima i članovima radničkih vijeća, predsjednicima i tajnicima sindikata te sindikalnim povjerenicima.

Datum Mjesto Cijena
18.02.2020 Zagreb 1499 Kn + PDV

Raspored seminara

08:45 - 09:00

Prijem i registracija sudionika

09:00 - 11:00

Uvod u radnička vijeća

 • Način osnivanja radničkih vijeća,
 • Broj članova radničkih vijeća,
 • Glavno radničko vijeće,
 • Temeljne ovlasti radničkog vijeća,
 • Oblici suradnje s poslodavcem,
 • Sporazumi radničkog vijeća s poslodavcem.

11:00 - 11:30

Pauza za kavu i zakusku

11:30 - 13:00

Skupovi radnika i radničko vijeće

 • Predstavnik radnika u nadzornom tijelu poslodavca,
 • Sindikati i sindikalni predstavnici,
 • Stranačka i parnička sposobnost radničkih vijeća,
 • Odgovornost članova radničkog vijeća za rad radničkog vijeća.

13:00 - 14:00

Pauza za ručak

14:00 - 16:00

Radnička vijeća kroz sudsku praksu i primjere

 • Nastupanje pred sudom,
 • Raspuštanje vijeća,
 • Isključenje članova,
 • Sudska nadležnost i rokovi za raspuštanje radničkog vijeća.

Završna diskusija i rasprava

Lokacija održavanja seminara:
Verlag Dashöfer 
Draškovićeva ulica 49
10 000 Zagreb

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi