MSFI 16 te ostale izmjene u HSFI i MSFI

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: 1.499 kn + PDV

Naziv: Verlag Dashöfer

Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

Namjena seminara

Radionica se temelji na praktičnim iskustvima. Naučiti ćete kako sastaviti i primijeniti računovodstvene politike, a uz to će Vam biti prezentiran pregled najvažnijih određenja i poveznica s poreznim propisima koja su bitna za primjenu u praksi. Objasniti će Vam se primjena računovodstvenih pravila koja proizlaze iz standarda, a koja se odnose na redovno poslovanje poduzetnika.

U Narodnim novinama 78/2015 objavljen je Zakon o računovodstvu, kojim su u hrvatski računovodstveni sustav ugrađene odredbe  računovodstvene Dire­ktive 2013/34/EU. Sukladno članku 18. stavak 1. točka 1.  Zakona o računovodstvu , u Narodnim novinama broj 86/2015 objavljeni su izmijenjeni Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (HSFI). U navedenim  HSFI izmijenjene su definicije određenih raču­novodstvenih pojmova koji se odnose na povezane osobe, konsolidaciju i sl. kako bi se uskladile s Direktivom.  Uveden je i  termin - rezerve fer vrijednosti koje čine promjene fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju, učinkoviti dio zaštite novčanog toka i zaštita s osnove ulaganja u inozemno poslovanje, ukinuta je kategorija izvanrednih prihoda i rashoda koji će se prema novim zahtjevima evidentirati kao ostali poslo­vni prihodi i ostali poslo­vni rashodinajviše je izmijenjen i dopunjen HSFI 2 - Konsolidirani financijski izvještaji.

Detalje ovih izmjena saznajte na seminaru koji obrađuje područje primjene HSFI i MSFI.

Program seminara:

 • primjena HSFI-a i povezanost s MSFI-ima MRS-ovima;
 • financijska izvješća (HSFI 1 i MRS 1) 
 • učinci promjene računovodstvenih politika i pogrešaka (HSFI 3 i MRS 8)
 • postupci s događajima nakon datuma bilance (HSFI 4 i MRS 10) 
 • posebnosti dugotrajne nematerijalne imovine (HSFI 5 i MRS 38)
 • dugotrajna materijalna imovina (HSFI 6, HSFI 7, MRS 16, 36 i 40)
 • dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja (HSFI 8 i MSFI 5)
 • knjigovodstvo financijske imovine (HSFI 9, MRS 32 i 39)
 • knjigovodstvo zaliha materijala, proizvoda i robe (HSFI 10 i MRS 2, 11 i 41)
 • knjigovodstvo potraživanja i obveza (HSFI 11, HSFI 13 i MRS 1, 11, 20 i 39)
 • računovodstvo poreza na dobit (HSFI 12, HSFI 14 i MRS 12)
 • utvrđivanje prihoda prema HSFI-ima (HSFI 15 i MRS 11, 17 i 18)
 • utvrđivanje rashoda prema HSFI-ma (HSFI 16 i MRS 1, 16, 36 i 37)
 • kapitalizacija troškova kamata – obveza ili mogućnost (HSFI 16, MRS 23)
 • tečajne razlike, ugovori na valutnu klauzulu (HSFI 16, MRS 21)
 • biološka imovina i poljoprivredni proizvodi (HSFI 17 i MRS 41)
 • kapital i promjene kapitala u HSFI-ima (HSFI 12 i MRS 1)

U cijenu su uključeni:

 • materijali
 • kava
 • ručak
 • certifikat o prisustvu na seminaru

Ciljna skupina

Edukacija je namijenjena menadžerima računovodstva i financija, svim razinama menadženta koji radi na poslovima upravljanja poduzećem, svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te plana i analize, svima koji rade na operativnim poslovima, a željeli bi znati više. Zapravo edukacija je namijenjena svim poduzetnicima.

Datum Mjesto Cijena
22.2.2019 Zagreb 1499 Kn + PDV

Raspored seminara

08:45 - 09:00 - Prijem i registracija sudionika

09:00 - 11:00

 • predavanje

11:00-11:30 - Pauza za kavu

11:30-13:00

 • predavanje

13:0-14:00- Pauza za ručak

14:00-16:00

 • predavanje

Lokacija održavanja seminara:

Verlag Dashofer 
Draškovićeva ulica 49
10 000 Zagreb

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi