Specijalist zaštite na radu

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 250 sat(i)
EduCentar cijena: 2.889 kn 3.000 kn - 111 kn popusta

Naziv: Pučko otvoreno učilište Zagreb

Kategorija: Tečajevi

Opis

​​​Program usavršavanja za poslove SPECIJALISTA ZAŠTITE NA RADU


CERTIFIKAT:  javna isprava - uvjerenje o usavršavanju za upis u e-radnu


SADRŽAJ PROGRAMA: • Uvod u zaštitu na radu i zakonska regulativa • Procjena rizika • Opasnosti i štetnosti na mjestima rada i ispitivanje radnog okoliša • Pregledi i ispitivanja sredstava rada • Osposobljavanja iz zaštite na radu • Organiziranje i provedba zaštite na radu • Evidencija iz zaštite na radu • Znakovi sigurnosti i sigurnosti sigurnosne upute • Inspekcijski nadzori dužnosti poslodavca prema tijelima nadzora • Privremena radilišta • Zdravstvena zaštita, medicina rad i prva pomoć • Praktična nastava.

UVJETI UPISA: navršenih 18 godina života, završena minimalno srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju, minimalno radno iskustvo od 6 mjeseci kod poslodavca i liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova specijalista zaštite na radu.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS (uz predočenje originala):  preslika zadnje završene škole, preslika domovnice, preslika rodnog lista, preslika potvrde o radnom iskustvu i liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova specijalista zaštite na radu. 

TRAJANJE PROGRAMA:  250 sati.

ORGANIZACIJA NASTAVE: program se održava svaki dan od ponedjeljka do petka po četiri školska sata dnevno u poslijepodnevnim satima.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA: • Obavljati poslove stručnjaka zaštite na radu I. stupnja na stručan i siguran način; • Izraditi procjenu rizika; • Primijeniti pozitivne propise iz područja zaštite na radu, tehničkih standarda i normi, kojima se razina rizika od opasnosti, štetnosti i napora može umanjiti ili svesti na prihvatljivu mjeru; • Provoditi interne nadzore procesa rada i opreme, pregledati i sudjelovati u provođenju ispitivanja radnog okoliša, sredstva rada i instalacija, prepoznavati vrste opasnosti i štetnosti te rizike u procesu rada kao i primijeniti odgovarajuća pravila zaštite na radu; • Organizirati osposobljavanja iz zaštite na radu i osposobljavanje radnika za rad na siguran način; • Koristiti znakove sigurnosti i natpisa u skladu s utvrđenim pravilima; • Voditi propisane evidencije i pismohrane isprava iz područja zaštite na radu; • Provoditi unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i pružati stručnu pomoć poslodavcu, ovlaštenicima i povjerenicima radnika za zaštitu na radu; • Provoditi suradnju s tijelima inspekcije rada, sudjelovati u inspekcijskim  nadzorima  i surađivati sa specijalistima medicine rada; • Organizirati zaštitu na radu i primijeniti pravila zaštite na radu kod poslodavca; • Prijaviti ozljede na radu sukladno zakonskim propisima te obavljati analize i istraživanja uzroka nastanka ozljeda radi sprječavanja ponavljanja istih; • Obavještavati poslodavca i odgovarajuće službe poslodavca o stanju zaštite na radu, potrebnim mjerama i aktivnostima za otklanjanje uočenih nedostataka; • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći kao i mjere zaštite okoliša; • Unapređivati stanja zaštite na radu uključivo i prevenciju stresa na radu i u vezi s radom.


PROGRAM USAVRŠAVANJE NAMIJENJEN JE ZA: 

Osobe koje su poslali poslodavci ili ovlaštenici poslodavca, koji zapošljavaju do 49 radnika, koji će sami obavljati poslove zaštite na radu ili će ih povjeriti svom ovlašteniku;

Osobe koje će obavljati poslove stručnjaka/inje zaštite na radu I. stupnja kod poslodavaca koji zapošljavaju do 49 radnika (čl.19. st.3. i čl.20.st.2. Zakona o zaštiti na radu, N.N., br. 71/14, 118/14 i 154/14, te čl.2. i čl.3. st. 1. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu, N.N., br. 112/14, 43/15 i 72/15);

Osobe koje će obavljati poslove stručnjaka/inje zaštite na radu I. stupnja kod onih poslodavaca koji zapošljavaju od 50 do uključivo 249 radnika i kod kojih najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima (čl.7., st. 2., čl.8. st.1. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu N.N., br. 112/14, 43/15 i 72/15);

Osobe koje će obavljati poslove stručnjaka/inje zaštite na radu I. stupnja kod poslodavaca koji zapošljavaju od 250 do 499 radnika i više od 500 radnika  i kod kojeg najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima (čl.8. st 1. i st.2. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu N.N.,br.112/14, 43/15 i 72/15);

Osobe koje se žele usavršiti za stručnjaka zaštite na radu I. stupnja i zaposliti se na ovim poslovima kod poslodavaca.


RAZINA OBRAZOVANJA:  Usavršavanje  /  OBRAZOVNI SEKTOR:  Osobne usluge zaštite i druge usluge

Korisnici koji se upišu preko EduCentra imaju popust od 111 kuna!

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Educentar koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.