Putni nalozi, terenski dodaci, izaslanja djelatnika i rad u dvije ili više država - zakonske izmjene

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: 1.499 kn + PDV

Naziv: Verlag Dashöfer

Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

Namjena seminara

Vaša tvrtka ima uspješne i razgranate poslove, stoga vaši djelatnici moraju putovati te vrlo često mijenjati mjesto rada i boravka. Kada naš djelatnik odlazi službeni put ili teren uvijek rješavamo porezno računovodstveni tretman tog odlaska . Pogotovo kada se službeni put ili teren odnosi na zemlje EU ili treće zemlje. Tu se susrećemo s gomilom pravnih i računovodstvenih propisa i vrlo nam se teško snaći u tome.  Ponekad nismo ni svjesni da se običan odlazak na teren, u smislu socijalnog osiguranja, pretvorio u rad u dvije ili više država.

Vrlo često djelatnici odlaze  u izaslanje ili rade u dvije ili više država. U tim je situacijama važno  poznavati propise Republike Hrvatske i države rada kako se ne bi izložili nepotrebnim problemima i sankcijama. Isto tako,   u Službenom listu Europske unije objavljena je Direktiva 2018/957 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 28. lipnja 2018.  o izmjeni Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga. To su najveće izmjene Direktive o izaslanim radnicima  od 1996. godine koje će  će znatno promijeniti uvjete izaslanja djelatnika u druge države članice EU  za koje se potrebno pripremiti na vrijeme.

Naši stručnjaci imaju veliko iskustvo u ovoj problematici i imaju već gotova rješenja za Vas.

Program seminara:

 • Službeni put u zemlji i zemljama EU i trećim zemljama
 • Koji troškovi se mogu pravdati na službenom putu?
 • Kako obračunati dnevnicu na službenom putu?
 • Per diem - dnevnice
 • Kada se isplaćuje dnevnica, a kada dnevnica za rad na terenu?
 • Konkretni primjeri s uputama za obračune i knjiženja
 • Posebni doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu
 • Izaslanje radnika u inozemstvo (Ugovor o radu) te treće države
 • Izaslanstvo u zemlje EU, EGP, države s kojima RH ima potpisan Sporazum o  socijalnom osiguranju
 • Mirovinsko i zdravstveno osiguranje izaslanih radnika
 • Gdje platiti porez za izaslanog radnika?
 • Obustava plaćanja poreza u Hrvatskoj
 • Obračun i knjiženje plaće izaslanih radnika
 • INO DOH obrazac        
 • Rad u dvije ili više država

U cijenu su uključeni:

 • materijali
 • kava
 • ručak
 • certifikat o prisustvu na seminaru

Ciljna skupina

Seminar je namijenjen polaznicima iz uprava kompanija koji odlučuju o troškovima i ovoj problematici, zatim šefovima računovodstva, računovođama, knjigovođama.

Datum Mjesto Cijena
24.4.2019 Zagreb 1499 Kn + PDV
10.6.2019 Rijeka 1499 Kn + PDV
30.8.2019 Zagreb 1499 Kn + PDV
12.10.2019 Split 1499 Kn + PDV
12.12.2019 Zagreb 1499 Kn + PDV

Raspored seminara

08:45 - 09:00 Prijem i registracija sudionika

09:00 - 10:30

 • Službeni put u zemlji, zemljama EU i trećim zemljama
 • Koji se troškovi mogu pravdati na službenom putu?
 • Kako obračunati dnevnicu na službenom  utu?
 • Per diem - dnevnice
 • Kome pripada dnevnica rad na terenu?
 • Kada se dnevnica za rad na terenu ne može isplatiti u gotovini?
 • Posebni doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu

10:30-11.00   Pauza za kavu

11:00-13:00

 • Što donosi izmijenjena Direktiva 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga
 • Izaslanje radnika u inozemstvo (Ugovor o radu)
 • Izaslanstvo u zemlje EU, EGP, države s kojima RH ima potpisan Sporazum o  socijalnom osiguranju
 • Izaslanje u treće zemlje
 • Mirovinsko i zdravstveno osiguranje izaslanih radnika
 • Gdje platiti porez za izaslanog radnika?
 • Obustava plaćanja predujma poreza na dohodak u Hrvatskoj

14:00-15:30  

 • Materijalna prava izaslanih radnika
 • RADIONICA: Obračun i knjiženje plaće izaslanih radnika
 • INO DOH obrazac        
 • Porezno računovodstveni aspekti rada u dvije ili više država

Lokacija održavanja seminara:

Verlag Dashofer 
Draškovićeva ulica 49
10 000 Zagreb

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi