Kada ste zadnji puta uzeli knjigu u ruke?

Program osposobljavanja za poslove njegovatelj/ica starijih i nemoćnih osoba

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 500 sat(i)
EduCentar cijena: Na upit

Naziv: Andragog, pučko otvoreno učilište

Kategorija: Tečajevi

Opis

UVJETI UPISA

– završena osnovna škola

– 18 godina

– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Trajanje programa: 500 sati

Program osposobljavanja u trajanju od 500 sati realizirat će se redovitom ili konzultativnom nastavom ovisno o broju polaznika.

Teorijski dio programa u trajanju od 170 sati izvodi se u učionici ustanove, vježbe se izvode 50 sati u specijaliziranoj učionici opremljenoj za vježbe i praktični dio programa u  trajanju od 280 sati koji se izvodi u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji.

Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor, u pravilu viša medicinska sestra s položenim stručnim ispitom i najmanje tri do pet godina radnog iskustva u zdravstvenoj, odnosno socijalnoj ustanovi. Prednost pri izboru mentora ima osoba s položenim dopunskim pedagoško-psihološkim i didaktičko-metodičkim obrazovanjem.

 

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE NJEGOVATELJ/ICA STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA


ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Program osposobljavanja za obavljanje poslova njegovatelja/ice
RB. REZULTAT (biti sposoban…) VJEŠTINE ZNANJE
1. prepoznati znakove starosti i starenja i razumjeti najvažnije promjene organizma u procesu starenja  upoznati starost i starenje i razviti vještinu komunikacije sa starim, nemoćnim i bolesnim osobama građa i funkcija čovječjeg tijela kao cjeline; osnove građe i funkcije čovječjeg tijela i životnih funkcija za vrijeme bolesti; zdravlje, bolest i uzroci; zarazne bolesti, mikroorganizmi-pojam
2. prepoznati osnovne potrebe korisnika i najčešće promjene u organizmu u procesu starenja; najčešće bolesti starijih ljudi pružiti emocionalnu podršku starijoj i nemoćnoj osobi;

 

primijeniti osnovne elemente komunikacije (slušanje, brižnost)

osnovne ljudske potrebe – potrebe starijih, nemoćnih i bolesnih osoba; promjene u procesu starenja
3. komunicirati i pristupiti korisnicima koji imaju posebne potrebe i/ili teškoće u komunikaciji primijeniti vještinu kulturne komunikacije;

 

razviti humani odnos prema bolesnicima/štićenicima

zapreke u komunikaciji; prepoznati neverbalne poruke u komunikaciji
4. prepoznati aspekte starenja pravilno pristupiti starijoj i nemoćnoj osobi kod koje se prepoznaju različiti aspekti starenja osnovni aspekti starenja (fizički, psihički, pamćenje i zaboravljanje, emocionalni problemi i slično)
5. znati postupati sa starijim ljudima i sa zaraženim bolesnikom prepoznati rizik za pad i komplikacije, suzbijati i sprječavati infekcije najčešće bolesti starijih ljudi i osnove zaraznih bolesti; zadaće njegovatelja u radu s izlučevinama bolesnika/štićenika (iskašljaj, povraćeni sadržaj, mokraća, stolica); uporaba pljuvačnice, bubrežaste zdjelice, posude za nuždu
6. razviti pozitivne stavove u  odnosu na zdravlje, nemoć i bolest primijeniti mjere za očuvanje zdravlja i prevencije bolesti čimbenici koji utječu na zdravlje i pojavu bolesti i/ili nemoći
7. higijenski održavati bolesničku sobu (okolinu bolesnika, krevet, noćni ormarić, stol za serviranje hrane);

 

osigurati zdravu mikroklimu i okoliš korisnika

primijeniti postupke higijenskog održavanja prostora i osiguranja odgovarajućih mikroklimatskih uvjeta izgled i mikroklima; načini osiguranja mikroklimatskih uvjeta u bolesničkoj sobi i okolini bolesnika/štićenika te razumjeti važnost  higijenskog  održavanja prostora
8. spriječiti pojavu infekcija i prepoznati osnovne simptome infekcija;

 

prema uputi zdravstvenih djelatnika brinuti za bolesnike u izolaciji

sudjelovati u sprječavanju infekcije i provođenju izolacije bolesnika pod nadzorom zdravstvenih djelatnika; dezinficirati pribor za njegu i okoline bolesnika/štićenika (mehanički i kemijski) pojam infekcije; intrahospitalne infekcije;

 

mjere sprječavanja;

mehanička i kemijska dezinfekcija i sredstva za dezinfekciju

9. namjestiti i presvući korisnikov krevet pravilno namjestiti i presvući krevet standardni i specijalni krevet; vrste bolesničkog rublja; postupak s čistim i nečistim rubljem; razvrstavanje rublja, transportna kolica, vreće i postupak s inficiranim rubljem (oznake); pravila namještanja i presvlačenja kreveta s bolesnikom, inkontinentnim bolesnikom/štićenikom
10. pomagati korisniku pri kretanju ili kretanju uz pomoć pomagala (hodalice, štapovi, štake, sobna kolica, nosila), namještanju u krevetu, promijeniti položaj, prenositi prema procjeni medicinske sestre, sprječavati komplikacije; pomoći pri ustajanju, iskašljavanju, vježbanju pridržavati korisnika pri hodu ili mu dodavati pomagala; pomagati pri korištenju pomagala i invalidskih kolica; pomoći pri promjeni položaja i sprječavanju komplikacija od dugotrajnog ležanja osnove kretanja starijih i nemoćnih osoba; načini osiguravanja udobnosti položaja; osobna pomagala za kretanje; osnove komplikacija dugotrajnog ležanja; antidekubitalna sredstva i pomagala
11. održavati osobnu higijenu tijela bolesnika/štićenika ili pomagati u održavanju osobne higijene;

 

provoditi depedikulaciju

pomagati u održavanju osobne higijene (umivanje, pranje, kupanje, pranje kose, zubi, genitalija, pranje ruku prije i poslije obroka i nakon obavljene nužde); pripremati i odlagati pribor za osobnu higijenu, sudjelovati u održavanju osobne higijene nepokretnih i inkontinentnih bolesnika prema procjeni i nalogu medicinske sestre: higijena zubi i umjetnog zubala; pomoći sestri u njezi nepokretnih korisnika važnost održavanja osobne higijene bolesnika/štićenika;

 

osnove o sredstvima za umivanje, pranje, kupanje i njegu; znati pravila sigurnosti pri umivanju, kupanju, pranju i depedikulaciji

12. pomagati korisniku pri odijevanju i razodijevanju;

 

odijevati ga

pomoći korisniku pri odijevanju, razodijevanju, obuvanju i skidanju odjeće i obuće  pravila odijevanja i obuvanja
13. pripremati korisnika za hranjenje i hraniti ga ako nema smetnje gutanja, žvakanja ili disanja pomagati pri smanjenoj mogućnosti hranjenja, hraniti nepokretne bolesnike/štićenike; pomagati pri uzimanju tekućine osnove prehrane starijih, bolesnih, pokretnih i nepokretnih korisnika; dnevne potrebe organizma za hranom i tekućinom
14. voditi korisnike (prema potrebi na nužnik), nepokretnima dati posude za nuždu, mijenjati pelene i slično čistiti i održavati posude za nuždu ili sani-kolica, mijenjati pelene, dezinficirati prostor; pravilno održavati osobnu higijenu korisnika osnove o izlučivanju stolice, urina i drugih izlučevina iz organizma-eliminacija
15. pratiti i prevoziti bolesnika na dijagnostičke pretrage i prenositi materijal u laboratorij čistiti i održavati posude za nuždu ili sani-kolica, mijenjati pelene, dezinficirati prostor; pravilno održavati osobnu higijenu korisnika način postupanja i čuvanja materijala za pretrage;
16. sudjelovati u presvlačenju, uređivanju i oblačenju umrlog; primjereno i etično postupati s umrlim pomagati u poslovima pranja, uređivanja i oblačenja umrle osobe; obavljati pomoćne poslove kod postupka s umrlom osobom i transportom; obavljati postupak sa stvarima umrle osobe i organizirati transport proces umiranja i osnovni postupci s umrlom osobom
17. pružiti prvu pomoć razviti vještine pružanja prve pomoći osnovna znanja pri pružanju prve pomoći, sadržaj ormarića ili kutije prve pomoći
18. razviti sposobnost razumijevanja zahtjeva i radnih naloga koje postavlja zdravstveno/medicinsko osoblje razviti kulturno-higijenske navike, savjesnost, urednost razlike između poslova pomoćnog osoblja i kompetencija profesionalaca
19. provoditi mjere zaštite na radu i odabrati prikladnu zaštitnu odjeću te alat i pribor provoditi mjere zaštite na radu i odabrati prikladnu zaštitnu odjeću te alat i pribor mjere zaštite na radu; rad na siguran način; odabir zaštitne odjeće i obuće te odgovarajućih zaštitnih sredstava
20. raditi na primjeren način u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi; primijeniti poslovni bonton; uvažavati temeljna prava čovjeka raditi na primjeren i kulturan način s bolesnikom/štićenikom; osobna higijena i izgled njegovatelja/ice; nošenje zaštitne odjeće i pravilna uporaba, čuvanje tajne, ponašanje za vrijeme obavljanja dužnosti vrste zdravstvenih i socijalnih ustanova; osnove o organizaciji i djelokrugu rada, kućni red i posebnostima ustanova; definicija etike i obveza čuvanja tajne

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Educentar koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.