CERTIFICIRANI TEČAJ: Stručnjak za obračun plaća

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: 8.000 kn + PDV

Naziv: Verlag Dashöfer

Kategorija: Tečajevi

Opis

Obračun plaća i pravila u oporezivanju dohotka smatra se jednim od najsloženijih područja rada u računovodstvu. Česte izmjene zakonskih propisa traži redovito usavršavanje i educiranje na tu temu. Novim i izmijenjenim poreznim propisima znatno su se izmijenila pravila u oporezivanju dohotka pa tako i pravila obračuna plaća kao jednog od najsloženijih područja oporezivanja dohotka. U najavi je novi krug Porezne reforme koja će donijeti izmjene i u obračunu plaća prije svega mladih do 30 godina starosti.

Uz predavače iz prakse dobiti ćete odgovore kroz praktične primjere i saznati sve o novostima u poreznim propisima, na što je sve poslodavac dužan paziti prilikom obračuna i isplate plaće u skladu s odredbama kolektivnog ugovora, kako voditi evidencije o radnicima i o radnom vremenu, o JOPPD obrascu i svim njegovim tajnama, o obračunu i isplati posebnih kategorija rada, materijalnim pravima radnika.

Polaznici tečaja će kroz šest modula biti osposobljeni za samostalni rad poslova obračuna plaća i drugog dohotka kroz praktične primjere i diskusiju s predavačem. Tečajem su pokriveni većina poslovnih slučajeva iz prakse s ciljem da se dobiju odgovori i saznaju načini praktičnih rješenja koja će Vam služiti kada se ukažu problemi u poslovnoj praksi kao što su: prekovremeni rad, rad za vrijeme blagdana i praznika, godišnjih odmora i naknada za neiskorišteni godišnji odmor, rad u nepunom radnom vremenu, minimalna plaća radnika, poduzetnička plaća, rad radnika koji se prvi put zapošljava ili je mlađi od 30 godina ili je dijete smrtno stradalog ili nestalog branitelja, plaće u slučaju stečaja i blokade poslodavca, isplate bivšim radnicima.

Polaznici tečaja, koji obave sve predviđene zadatke i polože završni ispit, dobiti će certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju:

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashöfer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema,
 2. Kao dobitnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje,
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka,
 4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za obračun plaća" na hrvatskom i engleskom jeziku,
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, to znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

Kotizacija uključuje: 

 • sudjelovanje na tečaju, 
 • potvrdu o usavršavanju, 
 • materijale s predavanja u pisanom i elektroničkom obliku, 
 • interaktivan razgovor s predavačem,
 • razmjenu iskustava s kolegama, 
 • osvježenja u pauzama i ručak.

Ciljna skupina

Tečaj je namijenjen knjigovođama, osobama koje rade u računovodstvu i financijama te svima onima koji sudjeluju pri obračunu plaća, ostalih primitaka, dnevnica, drugog dohotka i izvještavanja putem JOPPD obrasca. Također tečaj je namijenjen svima koji žele proširiti svoja znanja i naučiti nešto novo.

Datum Mjesto Cijena
14.1. – 4.2.2020 Zagreb 8000 Kn + PDV

Raspored seminara

1. MODUL: Dokumentacija, evidencije, obvezni doprinosi i oporezivanje plaće 14.01.2020.
Predavačica: mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec.

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Dokumentacija radnika i evidencije

 • Dokumentacija radnika potrebna za obračun plaća,
 • Bitne stvari iz Ugovora o radu/Pravilnika o radu/Kolektivnog ugovora,
 • Evidencija rada,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Struktura plaće: obvezni doprinosi i oporezivanje

 • Obvezni doprinosi,
 • Oporezivanje plaće,
 • Obračun plaće za redovan rad i JOPPD obrazac,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Obračuni plaća uz iskazivanje na JOPPD obrascu za radno vrijeme

 • Obračun plaće za prekovremeni rad,
 • Obračun plaće za rad za vrijeme blagdana i praznika,
 • Obračun plaće za vrijeme godišnjeg odmora,
 • Obračun plaće za rad u nepunom radnom vremenu,
 • Primjeri iz prakse – zadatak,
 • Završna diskusija i rasprava.

2. MODUL: Obračun plaće, mjere poticanja zapošljavanja i bolovanja 21.01.2020.
Predavačica: mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec.

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Obračuni plaća uz iskazivanje na JOPPD obrascu za vrstu plaće

 • Obračun plaće za minimalnu plaću radnika,
 • Obračun plaće za minimalnu plaću člana uprave,
 • Obračun plaće za poduzetničku plaću,
 • Obračun plaće za radnika koji se prvi put zapošljava,
 • Obračun plaće za radnika mlađeg od 30 godina,
 • Obračun plaće za radnika kojem je dijete smrtno stradalo ili je nestali branitelj,
 • Obračun plaće kod mjera poticaja za zapošljavanje,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Obračuni plaća uz iskazivanje na JOPPD obrascu za rad umirovljenika, nagrade i bonuse, benificirani radni staž, u slučaju blokade poslodavca

 • Obračun plaće za rad umirovljenika,
 • Obračun plaće za nagrade i bonuse,
 • Obračun plaće za beneficirani radni staž,
 • Obračun plaće za plaće u slučaju stečaja i blokade poslodavca,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Obračuni plaća uz iskazivanje na JOPPD obrascu za vrijeme bolovanja

 • Obračun plaće za vrijeme bolovanja na teret poslodavca,
 • Obračun plaće za vrijeme bolovanja na teret HZZO-a,
 • Obračun plaće zbog ozljede na radu,
 • Obračun plaće za vrijeme porodiljnog dopusta,
 • Obračun plaće za vrijeme roditeljskog dopusta,
 • Primjeri iz prakse – zadatak,
 • Završna diskusija i rasprava.

3. MODUL: Video – seminar: Plaće u naravi
Predavačica: Dijana Ivanković, voditeljica računovodstva

 

Plaće u naravi

 • Primici u naravi,
 • Određivanje vrijednosti primitka u naravi,
 • Drugi dohodak u naravi,
 • Iskazivanje plaće u naravi u obrascu JOPPD,
 • Primjeri iz prakse.

4. MODUL: Zapošljavanje kod stranog poslodavca, izaslani radnici i otpremnine 28.01.2020.
Predavačica: mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec.

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Zapošljavanje kod stranog poslodavca

 • Izaslani radnici tuzemnog poslodavca,
 • Porezna rezidentnost,
 • Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja,
 • Obračun i plaćanje poreza na dohodak iz inozemstva,
 • Izvještaji,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Zapošljavanje nerezidenata

 • Izaslani radnici u Hrvatskoj,
 • Plaće u diplomatskim predstavništvima,
 • Plaće u konzularnim predstavništvima,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Materijalna prava radnika

 • Otpremnine,
 • Božićnica i regres,
 • Dar u naravi i dar djetetu,
 • Prijevoz s posla i na posao,
 • Jubilarne nagrade,
 • Potpore,
 • Troškovi službenog putovanja i rada na terenu,
 • Korištenje službenog i privatnog automobila,
 • Donacija za zdravstvene potrebe,
 • Primjeri iz prakse – zadatak,
 • Završna diskusija i rasprava.

5. MODUL: Rad bez zapošljavanja – ugovor o djelu 04.02.2020.
Predavačica: mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec.

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Drugi dohodak

 • Ugovor o djelu,
 • Autorski honorar,
 • Honorar umjetnika.
 • Rad preko student servisa,
 • Neoporezive isplate osobama koje nisu u radnom odnosu,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Dopunski rad

 • Mogućnosti,
 • Obveze i prava,
 • Obračun plaća i JOPPD,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Bivši zaposlenici i ovrhe na plaći

 • Isplate bivšim zaposlenicima,
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor,
 • Otpremnina: isplata/neisplata,
 • Otpremnina po sudskoj presudi,
 • Ovrha na plaći,
 • Primjeri iz prakse – zadatak,
 • Završna diskusija i rasprava.

6. MODUL: Pismeni ispit u dogovoru s predavačima u prostorijama Verlag Dashöfera

Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za obračun plaća" na hrvatskom i engleskom jeziku. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

*NAPOMENE: Organizator zadržava pravo izmjene termina održavanja i redoslijeda tema unutar programa zbog koordinacije s predavačima.

Lokacija održavanja seminara:
Verlag Dashöfer 
Draškovićeva ulica 49,
10 000 Zagreb

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi