CERTIFICIRANI TEČAJ: stručnjak za obračun plaća

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: 8.000 kn + PDV 8.000 kn - 0.00kn popusta

Naziv: Verlag Dashöfer

Kategorija: Tečajevi

Opis

Porezna reforma donijela je potpuno novi Zakon i Pravilnik o porezu na dohodak te izmjene i dopune Zakona o doprinosima i novi Opći porezni zakona.

Novim i izmijenjenim poreznim propisima znatno su se izmijenila pravila u oporezivanju dohotka pa tako i pravila obračuna plaćakao jednog od najsloženijih područja oporezivanja dohotka. Između ostalog, izmijenila se visina osnovnog osobnog odbitka kao i osnovica i način utvrđivanja osobnih odbitaka za djecu i uzdržavane članoveporezni razredi i porezne stope, ali i način i visina neoporezivih naknada.

Edukacija "Stručnjak za obračun plaća" pruža Vam mogućnost da dobijete odgovore na pitanja iz ovog složenog područja ili da naučite kako se utvrđuju neoporezive naknade i obračunava plaća kao redovno primanje u punom i nepunom radnom vremenu, kako obračunati primanja u naravi, bonuse, bolovanja na teret HZZO-a, obvezne doprinose za članove uprave, volontere i radnike na stručnom usavršavanju, mlađe od 30 godina, kao i sastavljanje obveznih izvješća (JOPPD obrazac), kao se oporezuje inozemni dohodak, dohodak izaslanih radnika i onih koji su u radnom odnosu za poslodavca u inozemstvu. S našim iskusnim predavačima moći ćete porazgovarati 'jedan na jedan' i riješiti većinu dilema s kojima se susrećete u svakodnevnoj praksi.

Prijavite se na tečaj ''Stručnjak za obračun plaća'' i iz prve ruke saznajte sve o:

 • novostima u poreznim propisima,
 • na što je sve poslodavac dužan paziti prilikom obračuna i isplate plaće u skladu s odredbama kolektivnog ugovora,
 • kako voditi evidencije o radnicima i o radnom vremenu uz primjere iz prakse,
 • kako popunjavati obrazac za isplatu i neisplatu plaće, izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja,
 • isplata primitaka od nesamostalnog rada,
 • isplata materijalnih prava radnika,

Na ovom tečaju dobiti ćete odgovore i saznati načine praktičnih rješenja koja će Vam služiti kada se ukažu problemi u poslovnoj praksi.

Polaznici tečaja će dobiti certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju:

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashofer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema,
 2. Kao dobitnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje,
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka,
 4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za obračun plaća" na hrvatskom i engleskom jeziku,
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, to znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja otvorenog i zatvorenog tipa.

Kotizacija uključuje: 
sudjelovanje na tečaju, 
potvrdu o usavršavanju, 
materijale s predavanja u pisanom i elektroničkom obliku, 
interaktivan razgovor s predavačem,
razmjenu iskustava s kolegama, 
osvježenja u pauzama i ručak.

Ciljna skupina

Tečaj je namijenjen osobama koje rade u računovodstvu i financijama te svima onima koji sudjeluju pri obračunu plaća, ostalih primitaka, dnevnica, drugog dohotka i izvještavanja putem JOPPD obrasca.

Datum Mjesto Cijena
26.8. – 16.9.2019 Zagreb 8000 Kn + PDV

Raspored seminara

1. MODUL: Obavezni doprinosi, oporezivanje plaće i prekovremeni rad 26.08.2019.

Predavačica: mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec.

08:45-09:00 Prijam i registracija polaznika
09:00-11:00 Struktura plaće

 • Struktura plaće: obvezni doprinosi,
 • Oporezivanje plaća,
 • Evidencije plaća,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30 Pauza za kavu
11:30-13:00 Obračun plaće I.

 • Obračuni plaća uz iskazivanje na JOPPD obrascu:
  • Za redovan rad (iz bruta, iz neta),
  • Za prekovremeni rad,
  • Za rad za vrijeme blagdana,
  • Za vrijeme praznika,
  • Za vrijeme godišnjeg odmora,
  • Za rad u nepunom radnom vremenu.
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00 Pauza za ručak
14:00-16:00 Obračun plaće II.

 • Obračuni plaća uz iskazivanje na JOPPD obrascu:
  • Za radnike koji se prvi puta zapošljavaju,
  • Za poduzetničku plaću,
  • Za mjere poticanje zapošljavanja,
  • Za plaću u naravi,
  • Za minimalnu plaću,
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava

2. MODUL: Obračun plaće, beneficirani radni staž i bolovanja 02.09.2019.

Predavačica: mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec.

08:45-09:00 Prijam i registracija polaznika
09:00-11:00 Obračun plaće III.

 • Obračun plaće:
  • Za nagrade i bonuse,
  • Za beneficirani radni staž,
  • Po sudskoj presudi,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30 Pauza za kavu
11:30-13:00 Obračun plaće IV.

 • Obračun plaće:
  • Za rad umirovljenika u starosnoj mirovini,
  • Za plaće u slučaju stečaja i blokade poslodavca,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00 Pauza za ručak
14:00-16:00 Obračun plaće V.

 • Obračun plaće:
  • Za vrijeme bolovanja,
  • Ozljeda na radu,
  • Porodiljni dopust,
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava

3. MODUL: Video - seminar: Obračun plaće u naravi 

4. MODUL: Zapošljavanje kod stranog poslodavca, izaslani radnici i otpremnine 09.09.2019.

Predavačica: mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec.

08:45-09:00 Prijam i registracija polaznika
09:00-11:00 Zapošljavanje kod stranog poslodavca

 • Zapošljavanje kod stranog poslodavca:
  • Izaslani radnici u i iz Hrvatske - EU i treće države,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30 Pauza za kavu
11:30-13:00 Zapošljavanje kod stranog poslodavca: Plaća i materijalna prava radnika

 • Zapošljavanje kod stranog poslodavca:
  • Plaće u diplomatskim i konzularnim predstavništvima,
  • Materijalna prava radnika: otpremnine, božićnica i regres za GO, dar u naravi i dar djetetu, prijevoz na posao i s posla, jubilarne nagrade, potpore, troškovi službenog puta i rada na terenu, korištenje privatnog automobila,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00 Pauza za ručak
14:00-16:00 Zapošljavanje kod stranog poslodavca: Materijalna prava radnika

 • Zapošljavanje kod stranog poslodavca:
  • Dopunski rad,
  • Naknada za neiskorišteni GO,
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

5. MODUL: Ugovor o djelu i autorsko djelo, drugi dohodak i ovrha na plaći 16.09.2019.

Predavačica: mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec.

08:45-09:00 Prijam i registracija polaznika
09:00-11:00 Isplate plaće i primici

 • Isplate bivšim radnicima,
 • Primici ostvareni izvan radnog odnosa: ugovor o djelu i autorsko djelo,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30 Pauza za kavu
11:30-13:00 Isplata plaće

 • Drugi dohodak: rezidenti, nerezidenti kad je/nije u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00 Pauza za ručak
14:00-16:00 Isplata plaće i ovrha na plaći

 • Neoporezive isplate osobama koje nisu u radnom odnosu,
 • Ovrha na plaći,
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

6. MODUL: Pismeni ispit u dogovoru s predavačima u prostorijama Verlag Dashöfera

Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za obračun plaća" na hrvatskom i engleskom jeziku. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

*NAPOMENE: Organizator zadržava pravo izmjene termina održavanja i redoslijeda tema unutar programa zbog koordinacije s predavačima.

Lokacija održavanja tečaja:
Verlag Dashöfer
Draškovićeva ulica 49,
10000 Zagreb

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi