Certificirani tečaj za stručnjaka u poreznom postupku

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: 8.000 kn + PDV

Naziv: Verlag Dashöfer

Kategorija: Tečajevi

Opis

Cjelokupni porezni postupak složeni je sustav kojeg čini više različitih postupaka sa svojim zakonitostima. Poznavanje tih postupka, sa svim svojim specifičnostima, preduvjet je uspješnog sudjelovanja poduzetnika, računovođa, financijskih managera i drugih sudionika u porezno – pravnom odnosu s poreznim tijelima.

Tečajem će biti obuhvaćen cjelokupni porezni postupak, od osnovnih načela poreznog postupka, zakonskih uvjeta za njegovo pokretanje i vođenje, dokazivanje činjenica u postupku, donošenje poreznih akata te dovršetak postupka i izvršenje obveza u porezno-dužničkom odnosu. Biti će također detaljno obrađen postupak poreznog nadzora kao najsloženiji ispitni postupak kojega provodi porezno tijelo kao i redovni i izvanredni pravni lijekovi u poreznom postupku.

Tečaj je zamišljen na način da polaznicima približi sve navedene teme, ne samo kroz teoretska izlaganja, nego i kroz spontanu interakciju s predavačem u analizama primjera i rješavanju konkretnih zadataka s osvrtom na relevantnu sudsku praksu o pojedinim poreznim temama.

Polaznici tečaja će kroz šest modula naučiti savladati osnove poreznog sustava RH uključujući vrste poreza i drugih javnih davanja. Naučiti će osnove poreznog postupka, specifičnosti poreznog postupka, vrste poreznih akata, pravne lijekove (redovne i izvanredne) te posebnosti u svezi upravnog spora u poreznim stvarima.

Također će biti riječi o poreznom nadzoru kao najkompleksnijem obliku postupka utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje od strane poreznog tijela, poreznoj nagodbi, institutu porezne zastare i njenim posebnostima.

Polaznici tečaja, koji obave sve predviđene zadatke i polože završni ispit, dobiti će certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju:

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashöfer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema,
 2. Kao dobitnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje,
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka,
 4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za porezni postupak" na hrvatskom i engleskom jeziku,
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, to znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

Kotizacija uključuje: 

 • sudjelovanje na tečaju, 
 • potvrdu o usavršavanju, 
 • materijale s predavanja u pisanom i elektroničkom obliku, 
 • interaktivan razgovor s predavačem,
 • konzultantske usluge tokom trajanja tečaja,
 • razmjenu iskustava s kolegama, 
 • osvježenja u pauzama i ručak.

Ciljna skupina

Tečaj je namijenjen poduzetnicima, voditeljima računovodstvenih usluga, računovođama, knjigovođama i financijskim managerima. Također tečaj je namijenjen svima koji žele proširiti svoja znanja i naučiti nešto novo.

Datum Mjesto Cijena
30.9. – 28.10.2019 Zagreb 8000 Kn + PDV

Raspored seminara

1. MODUL: Osnove poreznog postupka 30.09.2019.
Predavač: Marjan Filković, dip. iur.

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Osnovni pojmovi i načela poreznog postupka

 • Opći porezni zakon – pravni okvir poreznog postupka,
 • Definicije: porezi i druga javna davanja, porezno tijelo, porezni postupak,
 • Načela poreznog postupka,
 • Porezno – pravni odnos (definicija i sudionici toga odnosa),
 • Porezno – dužnički odnos (definicija i sudionici toga odnosa),
 • Primjeri iz prakse,
 • Zadaci.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Porezni postupak

 • Usporedba poreznog i upravnog postupka,
 • Nadležnost za vođenje postupaka – stvarna i mjesna,
 • Pokretanje postupka – po zahtjevu stranke i  po službenoj dužnosti,
 • Skraćeni i ispitni postupak,
 • Primjeri iz prakse,
 • Zadaci.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Dokazivanje u poreznom postupku

 • Dokazna sredstva,
 • Teret dokaza u postupku,
 • Slobodna ocjena dokaza,
 • Primjeri iz prakse,
 • Zadaci,
 • Završna diskusija i rasprava.

2. MODUL: Porezni sustav RH, porezni akti, pravni lijekovi, upravni spor 07.10.2019.
Predavač: Marjan Filković, dip. iur.

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Porezni sustav RH i porezni akti

 • Vrste poreza i njihove osnovne značajke,
 • Vrste poreznih akata,
 • Dostava poreznih akata,
 • Porezno rješenje kao akt kojim se odlučuje o pravima i obvezama,
 • Primjeri iz prakse,
 • Zadaci.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00      

Pravni lijekovi

 • Redovni pravni lijekovi (prigovor, žalba, tužba),
 • Dopustivost, pravo na podnošenje žalbe, pravni učinci žalbe,
 • Sudionici žalbenog postupka,
 • Postupanje prvostupanjskog i drugostupanjskog tijela po žalbi,
 • Odluke u žalbenom postupku,
 • Izvanredni pravni lijekovi,
 • Primjeri iz prakse,
 • Zadaci.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Upravni spor

 • Pokretanje upravnog spora,
 • Nadležnost upravnih sudova i Viskog upravnog suda,
 • Stranke u upravnom sporu,
 • Vrste odluka u upravnom sporu (presuda i rješenje),
 • Redovni i izvanredni pravni lijekovi u upravnom sporu,
 • Primjeri iz prakse,
 • Zadaci,
 • Završna diskusija i rasprava.

3. MODUL: Porezni nadzor, porezna nagodba, ovrha, upravni ugovor 14.10.2019.                                           

Predavač: Marjan Filković, dip. iur.

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Porezni nadzor

 • Pojam i ovlaštene osobe za provođenje nadzora,
 • Dopustivost i predmet nadzora,
 • Obavijest o poreznom nadzoru i tijek nadzora,
 • Zapisnik o nadzoru, porezna nagodba,
 • Donošenje poreznih akta u postupku poreznog nadzora,
 • Primjeri iz prakse,
 • Zadaci.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Izvršavanje obveza u porezno – dužničkom odnosu

 • Izvršnost, ovršnost i pravomoćnost poreznog rješenja,
 • Pojam i načela ovrhe, sudionici ovrhe,
 • Ovršna i vjerodostojna isprava,
 • Mjere osiguranja poreznog duga, provedba ovrhe,
 • Ovršne mjere i radnje poreznih tijela,
 • Primjeri iz prakse,
 • Zadaci.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Prestanak prava i obveza u porezno – dužničkom odnosu                        

 • Namirenje i obročna otplata duga,
 • Upravni ugovor,
 • Otpis poreznog duga,
 • Zastara u poreznom pravu,
 • Primjeri iz prakse,
 • Zadaci,
 • Završna diskusija i rasprava.                                                               

 

4. MODUL: Odgovornost u porezno – dužničkom odnosu, administrativna suradnja članica EU u porezima, porezni prekršaji i kaznena djela 21.10.2019.

Predavač: Marjan Filković, dip. iur.

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Utvrđivanje zlouporabe prava

 • Pojam i ovlaštene osobe za provođenje postupka utvrđivanja zlouporabe prava,
 • Dopustivost i predmet postupka utvrđivanja zlouporabe prava,
 • Obavijest o postupku utvrđivanja zlouporabe prava,
 • Zapisnik o utvrđivanju zlouporabe prava,
 • Odgovornost osoba kojima je utvrđena zlouporaba prava u porezno – dužničkom odnosu,
 • Primjeri iz prakse,
 • Zadaci.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Administrativna suradnja među državama članicama EU na području poreza

 • Normativna osnova i načela administrativne suradnje,
 • Razmjena informacija – vrste,
 • Drugi oblici administrativne suradnje,
 • Uzajamna pomoć pri naplati tražbina i provedbi drugih mjera,
 • Primjeri iz prakse,
 • Zadaci.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Porezni prekršaji i porezno – kaznena djela

 • Općenito o poreznim prekršajima,
 • Općenito o porezno – kaznenim djelima,
 • Primjeri iz prakse,
 • Zadaci,
 • Završna diskusija i rasprava.

5. MODUL: Radionica i vježbe 28.10.2019.

Predavač: Marjan Filković, dip. iur.

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Izrada nacrta prigovora na Zapisnik o poreznom nadzoru

 • Uvod i izlaganje o konkretnom poreznom slučaju,
 • Diskusija o činjenicama i dokazima – argumentacija,
 • Pravni okvir – materijalno pravo relevantno za konkretni slučaj,
 • Pisanje nacrta prigovora na zapisnik o nadzoru.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Nastavak izrade nacrta prigovora na Zapisnik o poreznom nadzoru

 • Nastavak pisanja nacrta prigovora u konkretnom poreznom slučaju

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Izrada nacrta žalbe protiv poreznog rješenja

 • Uvod i izlaganje o konkretnom poreznom slučaju,
 • Diskusija o činjenicama i dokazima – argumentacija,
 • Pravni okvir – materijalno pravo relevantno za konkretni slučaj,
 • Pisanje nacrta žalbe,
 • Završna diskusija i rasprava.

6. MODUL: Pismeni ispit u dogovoru s predavačima u prostorijama Verlag Dashöfera

Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za porezni postupak" na hrvatskom i engleskom jeziku. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

*NAPOMENE: Organizator zadržava pravo izmjene termina održavanja i redoslijeda tema unutar programa zbog koordinacije s predavačima.

Lokacija održavanja tečaja:
Verlag Dashöfer
Draškovićeva ulica 49,
10000 Zagreb

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi