Što se da, to se više ne vraća! Ili?

Javna nabava: Otvoreni postupak - ePonuda, Tijek pregleda i ocjene ponuda, Sklapanje ugovora, E-žalba

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 1 dan(a)
EduCentar cijena: 1.390 kn + PDV

Naziv: Mapa znanja

Kategorija: Tečajevi

Opis

Predavač

Loreta Zdrilić

Svrha seminara

Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja te za isti ostvaruju 8 bodova.

Tvrtka Mapa znanja d.o.o. ovlaštena je od Ministarstva gospodarstva za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2019-0288.

Saznajte na koji način se primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi, s osobitim osvrtom na pogreške naručitelja pri pregledu i ocjeni ponuda kao i najčešće pogreške sa strane ponuditelja prilikom pripreme i predaje ponude te koji su sve obvezni dijelovi e-ponude i na koji način se ista predaje od strane ponuditelja a kada, kako i koji dijelovi izvan e-ponude..

Seminar ima za svrhu naručiteljima dati upute u kojoj fazi postupka javne nabave koristiti članke 263. i 293. ZJN 2016 te na koji način tražiti dostavu dokumenata i dokaza odnosno ažuriranih popratnih dokumenata. Koliko puta naručitelj smije tražiti upotpunjavanje i pojašnjenje dokumenata iz ponude te na koji način tražiti upotpunjavanje ažuriranih popratnih dokumenata od ekonomski najpovoljnije ponude, kako ponuditelje tretirati na jednak način kroz primjenu instituta iz članaka 293.,263.,289.,294. ZJN 2016 kako bi poštivali osnovna načela javne nabave i druga slična pitanja bit će tema ovog seminara. Prema izvješćima Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave vidljivo je kako se najčešće greške događaju upravo pri izradi dokumentacije o nabavi te prilikom pregleda i odabira ponuda što nerijetko dovodi i do poništenja cjelokupnog postupka nabave. S obzirom da se prema odredbama Zakona i Pravilnika postupak pregleda i ocjene ponuda odvija u više faza, sam proces je dugotrajan pa oko načina postupanja u pregledu i ocjeni ponuda dolazi do nedoumica u samoj praksi iz kojeg razloga će se na seminaru obraditi konkretni primjeri iz prakse u cilju što učinkovitijeg postupka pregleda i ocjene ponuda. Osim toga, kroz EOJN će se objasniti kroz koji modul Naručitelj šalje zahtjev prema Ponuditelju za prihvat ispravka računske pogreške i objašnjenje izuzetno niske cijene te u kojoj fazi pregleda i ocjene ponude.

Kako poslati e-žalbu kroz Elektronički oglasnik javne nabave od strane žalitelja te koja je obveza naručitelja u slučaju dobivene e-žalbe također je dio teme koje će se obraditi na seminaru zajedno s elektronskim prikazom rada u sustavu.

Namjena

Seminar je namijenjen stručnjacima javne nabave, osobama koje sudjeluju u procesu javne nabave, predstavnicima javnih naručitelja i sektorskih naručitelja (zaposleni u državnim tijelima - ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, državnim poduzećima i sl.) Ovaj Program usavršavanja relevantan je i za osobe s certifikatom u području javne nabave jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprava za politiku javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave. Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja te za isti ostvaruju 8 bodova.

Način realizacije

Predavanje s PPT prezentacijom i primjeri iz prakse.

Iz programa seminara

I. ePonuda i pripadajući dijelovi izvan ePonude

 • Zaprimanje ponuda (elektroničkih i dijelova izvan ePonude)
 • Javno otvaranje – procedura i elektronički ključevi ovlaštenih predstavnika naručitelja
 • Zapisnik o javnom otvaranju ponuda i sastavni dijelovi zapisnika

II. Tijek pregleda i ocjene ponuda do konačnog sklapanja ugovora

 • Upiti za pojašnjenjem i dopunom ponude – primjeri dokumenata
 • Ažurirani dokumenti za ENP
 • Primjena članaka 263. i 293. ZJN 2016.
 • Sastavljanje Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa prilozima
 • Praksa DKOM-a za fazu pojašnjenja i dopunjavanja ponuda
 • Donošenje Odluke o odabiru ili poništenju
 • Kad se može poništiti postupak?
 • E-žalba

III. Sklapanje ugovora o javnoj nabavi

 • Obvezni elementi ugovora
 • Kako predvidjeti izmjene ugovora?
 • Obvezna jamstva pri nabavi robe, radova i usluga

Predavač

Loreta Zdrilić diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Posjeduje certifikat za internog auditora prema normi 9001 (DNV GL) te važeći certifikat iz područja javne nabave izdan od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Dosadašnje radno iskustvo stekla je u KBC Sestre Milosrdnice gdje sada izvršava funkciju voditelja Odsjeka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave, sklapanje i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima u Službi nabave. Aktivno sudjeluje u izradi plana nabave, praćenju i izradi izvješća o njegovom ostvarenju. Provodi postupke javne nabave roba, usluga i radova, prikuplja podatke potrebne za izradu specifikacija i dokumentacije o nabavi, provodi prethodna savjetovanja, objavljuje postupke u EOJN RH, javno otvara, pregledava i ocjenjuje ponude, te kao član stručnog povjerenstva sudjeluje u donošenju odluke o odabiru/poništenju i sklapanju ugovora/OS s ponuditeljima. Dodatna znanja i vještine stekla je kroz brojna usavršavanja u raznim područjima javne nabave. Kao stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) predavačica je na raznim konferencijama i radionicama kao i u Specijalističkoj izobrazbi u području javne nabave. Sudjeluje u Projektu zajedničke javne nabave pri Ministarstvu zdravstva te je ovlaštena predstavnica za KBC Sestre milosrdnice kao središnjeg tijela 16 javno nabavnih kategorija za provođenje postupaka zajedničke javne nabave za 36 ustanova u Republici Hrvatskoj. Član je povjerenstva za izradu nacrta II. Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2018 - 2020 godine s pogledom do 2023. godine pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Sudjeluje u pripremi i provedbi  projekata koji se temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava financiraju iz EU fondova, te je u sklopu istih član povjerenstva za postupke javne nabave građevinskih radova i usluga, medicinskih proizvoda i opreme te ostalih potrebnih usluga.

Vrijeme

četvrtak, 19.9.2019. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1290,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV. Redovna cijena je 1.390,00 HRK + PDV. Rane prijave: 1.290,00 HRK + PDV. Rane prijave vrijede za prijave i uplate do 20.8.2019.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Educentar koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.