Analiza i interpretacija financijskih izvještaja

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: 1.899 kn + PDV

Naziv: ZŠEM Poslovna akademija

Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Opis seminara:

Osnovni cilj ovakvog seminara je omogućiti polaznicima dostizanje osnovne razine znanja iz područja financija poduzeća. Tako stečena znanja bi se nakon provedene edukacije mogla koristiti na praktičnim primjerima u svakodnevnom poslovanju poduzeća. Sukladno tome, jedan od glavnih ciljeva je potaknuti polaznike seminara na stjecanje menadžerskih vještina i primjenu financijske teorije u rješavanju stvarnih problema. To će se postići razvijanjem timskog pristupa u interakciji s polaznicima na predavanju prilikom analiziranja studije slučaja kao i u situaciji rješavanja individualnog problemskog zadatka.

Seminar bi započeo stjecanjem osnovnih teoretskih znanja vezanih uz sastavljanje i interpretaciju temeljnih financijskih izvještaja (bilance, računa dobiti i gubitke te izvještaja o novčanom toku) s posebnim osvrtom na njihovu praktičnu primjenu. Naglasila bi se povezanost temeljnih financijskih izvještaja u fazi njihova sastavljanja. Nakon toga bi se dao kratki uvod u analizu financijskih izvještaja kroz primjenu horizontalne, vertikalne i trend analize te analize upotrebom odabranih pokazatelja. Posebno bi se naglasila interpretacija rezultata provedene analize financijskih izvještaja korištenjem različitih tipova pokazatelja (pojedinačni pokazatelji, skupine pokazatelja, sustavi pokazatelja i zbrojni pokazatelji). Detaljno bi se definirale osnovne skupine pokazatelja (profitbilnosti, likvidnosti, aktivnosti, zaduženosti i investoranja) koje se primjenjuju kod bilance i računa dobiti i gubitka.

U drugom dijelu seminara, u razmatranje bi se uvelo nekoliko različitih metoda kojima se mjeri vrijednost poduzeća za njegove vlasnike odnosno dioničare. Posebno se to odnosi na primjenu klasičnih pristupa u mjerenju vrijednosti poduzeća (EBIT, ROE, ROA) te dinamičkog pristupa koji se oslanja na projekciju novčanih tokova (FCFF, FCFE). Na kraju predavanja, u evaluaciji vrednovanja poduzeća istakli bi se moderni pristupi koji uključuju tržišni koncept (MVA) te koncept ekonomske dodane vrijednosti (EVA®) kao općeprihvaćenih pokazatelja u današnje vrijeme.

Koristi koje program pruža polaznicima:

Po završetku programa, od polaznika se očekuje usvajanje osnovnih znanja iz područja financija poduzeća koja će onda moći implementirati u svakodnevnom radu unutar poduzeća u kojem su zaposleni. Pri tome treba naglasiti kako su ta znanja prvenstveno usmjerena na poticanje što kvalitetnijih rješenja prilikom praktičnog obavljanja radnih zadataka polaznika ove edukacije.

Polaznici će rješavanjem studije slučaja, upoznati se s različitim metodama i tehnikama analize, ograničenjima i prednostima pojedinih segmenata analize, te mogućnostima korištenja informacija iz financijskih izvještaja u interne ili eksterne svrhe u svakodnevnom poslovanju. Istovremeno, biti će potaknuti na razvijanje sposobnosti kritičkog i analitičkog razmišljanja kroz rješavanje problemskog zadatka uz naglasak na interpretativni dio analize i razumijevanje i elaboriranje pozitivnih i negativnih elemenata analize. Na temelju takvog pristupa radu, biti će u mogućnosti donijeti konkretne zaključke koji će predstavljati osnovu za donošenje poslovnih, a u određenoj perspektivi i strateških odluka. Za primjenu odgovarajućeg kvantitativnog pristupa u ovakvoj vrsti analize, posebice kod rješavanja problemskog zadatka, koristiti će se alat MS Office Excel.

Po završetku programa, polaznici će moći:

  • osposobiti se za razumijevanje najvažnijih financijskih izvještaja kroz ispravno interpetiranje njihovih glavnih pozicija
  • moći prepoznati povezanost temeljnih financijskih izvještaja (bilance, računa dobiti i gubitka te izvještaja o novčanom toku)
  • biti u stanju provoditi analizu temeljnih financijskih izvještaja primjenom različitih tehnika analize (horizontalna, vertikalna i trend analiza te analiza upotrebom pokazatelja)
  • razumjeti adekvatno korištenje osnovnih skupina pokazatelja (profitabilnosti, likvidnosti, aktivnosti, zaduženosti i investiranja) kod provođenja analize na bilanci i računu dobiti i gubitka
  • identificirati i biti u stanju usporediti različite metode za mjerenje vrijednosti poduzeća iz perspektive vlasnika poduzeća odnosno dioničara
  • izračunati i interpretirati klasične i dinamičke koncepte vrednovanja poduzeća
  • razumjeti primjenu koncepta modernih pristupa vrednovanja poduzeća poput ekonomske dodane vrijednosti (EVA®) te tržišne vrijednosti poduzeća (MVA).

Seminar je namijenjen:

Ovaj program je namijenjen upravi poduzeća, srednjem i nižem menadžmentu poduzeća te zaposlenicima u različitim odjelima/direkcijama/sektorima poduzeća koji do sada nisu bili u mogućnosti baviti se problematikom iz područja poslovnih financija niti su za to bilo odgovorni u domeni svojeg djelovanja u poduzeću. Ovako stečena znanja mogu takvim zaposlenicima biti od velike važnosti u budućem procesu donošenja odluka, kako na operativnoj, tako i na strateškoj razini.

Potrebna predznanja:

Za pohađanje seminara ovakvog tipa nisu potrebna posebna predznanja iz poslovnih financija odnosno financija poduzeća, ali je za polaznike poželjno da im to nije prvi susret sa financijskim izvještajima kako bi imali jednostavniji uvod u zadanu tematiku.

Način izvođenja seminara:

Seminar će se izvoditi u kombinaciji teoretskog i praktičnog pristupa. Teoretski pristup se sastoji od dva uvodna predavanja u kojima se prezentira teoretska podloga koja se odnosi na predviđenu tematiku seminara. U drugom tj. praktičnom dijelu seminara rješavaju se dva zadana problemska zadatka korištenjem MS Office Excela.

Informacije i prijave:

Prijave traju do 15.11.2019. Broj mjesta na seminaru je ograničen.

Cijena seminara iznosi 1.899,00 kn + PDV. U iznos su uračunati materijali za seminar, konzultacije s predavačem nakon seminara, 1 mjesec neograničenog pristupa stručnoj literaturi u digitalnom obliku na www.ebook024.com, diploma, ručak i osvježenje.

Ako se prijavite do 25.10.2019., dobivate 15% popusta na redovnu cijenu (1.615,00 kn + PDV), a ako se prijavite u paru, nudimo Vam 25% popusta na obje kotizacije.

Za dvije kupljene kotizacije, treću dobivate GRATIS (isključivo za prijave do 25.10.2019.)*

*Popusti se ne zbrajaju.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi