INTENZIVNI TEČAJ: Pripreme za završni račun i sastavljanje financijskih izvještaja

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: 3.999 kn + PDV

Naziv: Verlag Dashöfer

Kategorija: Tečajevi

Opis

Za računovodstvene i porezne stručnjake započinje zahtjevno razdoblje u kojemu je najvažnije utvrditi jesu li dobro optimizirane porezne i računovodstvene obveze. Ako se utvrdi da su se napravile neke pogreške tijekom godine, zadnji je čas da se to ispravi.

Završni račun je neizostavna stavka koju svaki poslodavac mora imati. Iz njega se vidi koliko je uspješno ili neuspješno poslovala određena tvrtka u navedenoj godini. Završni račun čini dokumentacija pod koju se najčešće smatraju zajedno: bilanca, račun dobiti i gubitka, porezna prijava. Potrebno je priložiti i bilješke koje sadržavaju dodatne i dopunske informacije koje nisu prikazane u bilanci i računu dobiti i gubitka. One pružaju dodatne informacije potrebne za pravilno razumijevanje izvještaja. Poduzeće je, sukladno zakonskim odredbama, poslovne knjige tijekom godine dužno voditi sukladno donesenim računovodstvenim politikama poduzeća.

Isto tako, vrlo je važno provesti kontrolne postupke u računovodstvu kako bismo uočili moguće pogreške i nedostatke učinjene tijekom 2019., uklonili ih te sastavili kvalitetne financijske izvještaje i porezne obrasce. Veliki i srednje veliki poduzetnici dužni su osim toga, predati i izvještaj o novčanom tijeku, kao i izvještaj o promjenama kapitala.

Bitno je i biti aktualan sa svim poreznim i računovodstvenim propisima koji će se navesti u seminaru.

Namjena intenzivnog tečaja je dati odgovore na ova i druga pitanja te upute koje je sve radnje potrebno izvršiti za sastavljanje financijskih izvještaja te kako sastaviti PD obrazac po važećim poreznim i računovodstvenim propisima.

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja tečaja.

U cijenu su uključeni:

 • materijali
 • kava
 • ručak
 • certifikat o prisustvu na tečaju

Ciljna skupina

Tečaj je namijenjen menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje, te svim razinama menadžmenta koji sudjeluju u kreiranju poslovne i porezne politike društva. Također, namijenjen je svima koji svakodnevno rade na poslovima računovodstva i financija te kontrolinga, te svima koji rade na operativnim poslovima, a željeli bi znati više.

Datum Mjesto Cijena
30.1. – 31.1.2020 Zagreb 3999 Kn + PDV

Raspored seminara

1.MODUL:

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Kratki pregled zakonodavnih propisa i računovodstveni aspekt

 • Kratki pregled zakonodavnih propisa
 • Porezne promjene i novosti
 • Zalihe
 • Rezerviranja
 • Potraživanja od kupaca
 • Financijska imovina
 • Amortizacija i revalorizacija dugotrajne imovine

 

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Kontrolni postupci i pripremne radnje

 • Obavezne provjere i koraci prije sastavljanja završnog računa
 • Kontrolni postupci
 • Pripremne radnje
 • Računovodstveni i porezni aspekt manjkova

 

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Inventura

 • Zakonsko uređenje popisa imovine i obaveza,
 • Faze inventure,
 • Specifičnosti popisa potraživanja i obveza,
 • Ispravni porezni i računovodstveni tretman popisnih razlika,
 • Početno i naknadno priznavanje knjigovodstvenih kategorija,
 • Primjeri iz prakse

Završna diskusija i rasprava

 

2. MODUL

08:45-9:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Bilanca, račun dobiti i gubitka, analiza financijskih izvještaja

 • Specifične bilančne pozicije,
 • Unaprijed plaćeni troškovi budućeg razdoblja (primjeri priznavanja, PDV aspekti),
 • Prihodi budućeg razdoblja i odgođeno plaćanje troškova,
 • Bilančne promjene,
 • Bilanca – pregled i objašnjenje pozicije aktive i passive,
 • Račun dobiti i gubitka – pregled i objašnjenje pozicija,
 • Primjer izrade bilance i računa dobiti i gubitka,
 • Osnove analize financijskih izvještaja,
 • Primjeri iz prakse

 

11:00-11:30

Pauza za kavu

 

Izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, bilješke uz financijske izvještaje

 • Izvještaj o promjenama kapitala – objašnjenje pozicije,
 • Izvještaj o promjenama kapitala – izrada izvještaja,
 • Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti – objašnjenje pozicije,
 • Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti – izrada izvještaja,
 • Što prikazati u bilješkama uz financijske izvještaje?,
 • Primjeri iz prakse

 

13:00-14:00

Pauza za ručak

 

Ostali izvještaji i revizija financijskih izvještaja

 • Godišnje izvješće,
 • Izvješće poslovodstva,
 • Ukratko o reviziji financijskih izvještaja (svrha, obveznici, rokovi i sl.),
 • Primjeri iz prakse

Završna diskusija i rasprava.

 

+ DODATAK:

 1. ONLINE tečaj "Analiza financijskih izvještaja i njeno korištenje u poslovanju trgovačkog društva"

Autorica: dipl.oec. Ksenija Kramar ovlašteni revizor i porezni savjetnik

Bilo da želite provjeriti i poboljšati svoje znanje ili znanje svojih trenutnih ili budućih zaposlenika ovaj online tečaj je koncipiran da vam u tome pomogne. Lekcije detaljno prolaze jedno po jedno područje, a na lagan i zabavan način možete provjeriti što ste naučili uz interaktivne online testove.

Saznajte više..

 1. Video seminar "Konsolidacija financijskih izvještaja"

Autorica: mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor

Namjena video seminara je prikazati zakonski okvir sastavljanja konsolidacijskih financijskih izvještaja, kroz praktične primjere proći primjere izrade financijskih izvještaja i upozoriti na najčešće greške u izradi konsolidiranih financijskih izvještaja.

Saznajte više..

Lokacija održavanja seminara:
Verlag Dashöfer 
Draškovićeva ulica 49
10 000 Zagreb

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi