Javna nabava za početnike

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: 2.300 kn + PDV

Naziv: Mapa znanja

Kategorija: Tečajevi Kategorija: On-line edukacija

Opis

Predavač

Loreta Zdrilić

Svrha seminara

Broj polaznika je ograničen.

Namjera seminara je svim zainteresiranim polaznicima, prije svega početnicima u javnoj nabavi, na što jednostavniji način prikazati kako izgleda ciklus javne nabave u praksi. Može se reći da se isti, sa svim dosadašnjim izmjenama odvija u više faza pa će se na seminaru obraditi svaka faza po ključnim koracima što će, osim teoretskog dijela, obuhvaćati i prikaze kroz EOJN RH te primjenu iz prakse. Određene točke iz programa seminara također će biti popraćene primjerima iz prakse DKOM-a.

Namjena

Seminar je namijenjen svim početnicima predstavnika naručitelja i ponuditelja, osobama koje sudjeluju u procesu javne nabave, (zaposleni u državnim tijelima - ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samouporave, ustanovama, državnim poduzećima i sl.)

Način realizacije

Predavanje s PPT prezentacijom i primjeri iz prakse.

Iz programa seminara

I. dan - 4.6.2020.

 • Opće upravljanje nabavom i ustrojstvo javne nabave kod naručitelja
  • Uloga stručnog povjerenstva kod pripreme i provedbe postupka
 • Planiranje u sustavu javne nabave i registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – s prikazom na praktičnim primjerima
 • Priprema postupka javne nabave
 • Istraživanje tržišta – prethodna analiza tržišta i prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja - kreiranje i objava izvješća o provedenom savjetovanju – prikaz kroz EOJN
 • Izrada i sadržaj dokumentacije o nabavi (opis predmeta nabave, tehničke specifikacije i troškovnici, podjela predmeta nabave na grupe)
 • Osnove za isključenje gospodarskog subjekata
 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti
 • Kreiranje e-ESPD zahtjeva - naručitelji
 • Kreiranje e-ESPD odgovora - ponuditelji/natjecatelji
 • Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekata – s praktičnim primjerima
 • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi – ESPD obrazac

Prijava samo za 1. dan

II. dan - 5.6.2020.

 • Ponuda
  • Oblik i sadržaj
  • Izrada i dostava ponuda i dokumenata uz ponudu elektroničkim putem, upiti i pojašnjenja
  • E - komunikacija naručitelja i ponuditelja
  • Zaprimanje i otvaranje e-ponuda
  • Postupak pregleda i ocjene ponuda
  • Načela javne nabave - značaj i primjena u praksi
  • Provjera preliminarnih dokaza navedenih u ESPD-u
  • Primjena instituta iz članka 263. i 293. ZJN-a
  • Dohvat dokaza iz registara i evidencija u EOJN RH: za pravne i fizičke osobe, za strane državljane, za strane podružnice
  • Izrada zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
  • Odluke naručitelja (vrste odluka, rok mirovanja, učinak odluka)
 • e-Certis - Traženje ažuriranih popratnih dokumenata
 • Elektronski prikaz rada u sustavu
 • Pravilnik o elektroničkoj žalbi u postupcima javne nabave
 • Postupovne pretpostavke za izjavljivanje žalbe
 • Tko ima pravo na žalbu
 • Kako odrediti tko ima pravni interes za dobivanje ugovora javne nabave ili OS-a
 • e-Žalba
 • Jednostavna nabava i Ogledni primjerak općeg akta

Prijava samo za 2.dan

Predavač

Zvanje magistra ekonomije stekla je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Posjeduje certifikat za internog auditora prema normi 9001 (DNV GL) te važeći certifikat iz područja javne nabave izdan od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Dosadašnje radno iskustvo stekla je u KBC Sestre Milosrdnice gdje sada izvršava funkciju voditelja Odsjeka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave, sklapanje i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima u Službi nabave. Aktivno sudjeluje u izradi plana nabave, praćenju i izradi izvješća o njegovom ostvarenju.

Provodi postupke javne nabave roba, usluga i radova, prikuplja podatke potrebne za izradu specifikacija i dokumentacije o nabavi, provodi prethodna savjetovanja, objavljuje postupke u EOJN RH, javno otvara, pregledava i ocjenjuje ponude, te kao član stručnog povjerenstva sudjeluje u donošenju odluke o odabiru/poništenju i sklapanju ugovora/OS s ponuditeljima.

Dodatna znanja i vještine stekla je kroz brojna usavršavanja u raznim područjima javne nabave.

Kao stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) predavač je na raznim konferencijama i radionicama kao i u Specijalističkoj izobrazbi u području javne nabave i redovnim usavršavanjima u sustavu javne nabave. 

Sudjeluje u Projektu zajedničke javne nabave pri Ministarstvu zdravstva te je ovlaštena predstavnica za KBC Sestre milosrdnice kao središnjeg tijela 16 javno nabavnih kategorija za provođenje postupaka zajedničke javne nabave za 36 ustanova u Republici Hrvatskoj.

Član je povjerenstva za izradu nacrta II. Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2018 - 2020 godine s pogledom do 2023. godine pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Sudjeluje u pripremi i provedbi  projekata koji se temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava financiraju iz EU fondova, te je u sklopu istih član povjerenstva za postupke javne nabave građevinskih radova i usluga, medicinskih proizvoda i opreme te ostalih potrebnih usluga.

Vrijeme

četvrtak i petak, 4. i 5.6.2020. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

2300,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Educentar koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.