SELECTIO HR Akademija

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: Na upit

Naziv: SELECTIO Akademija

Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Prvi program za razvoj HR stručnjaka

SELECTIO HR Akademija prvi je i najpoznatiji program za razvoj HR stručnjaka koji pruža vještine za uspješno nošenje s izazovima. Kroz vježbe koje potiču aktivno sudjelovanje i uz pomoć najiskusnijih HR stručnjaka iz SELECTIO Grupe naučit ćete kako uspješno upravljati talentima i kako prilagoditi HR prakse čestim promjenama na tržištu rada. Teme su osmišljene po uzoru na najbolje svjetske HR prakse i svaki se modul može upisati kao zasebna cjelina. 

Što ćete dobiti?

 • iskusne predavače s dugogodišnjim iskustvom 
 • dokazane rezultate u prakse
 • aktualne primjere iz prakse
 • praktične zadatke
 • upoznavanje alata za nošenje s izazovima
 • individualan pristup i grupni rad
 • networking i razmjenu iskustava 
 • analizu tehnika koje se koriste u vašem radnom okruženju

Raspored predavanja

Grupa otvorena za prijave

Regrutacija i selekcija

Cjeline

 • Analiza radnog mjesta i poslova
 • Regrutiranje i predselekcija
 • Selekcija
 • Postselekcijski proces
 • Alati
 • Psihologijsko testiranje u selekciji
 • Mobile Recruiting and social platforms
 • Selekcija i zapošljavanje osoba s invaliditetom
 • Employer branding

Na kraju ovog modula, znat ćete kako (1) izraditi i ažurirati opise poslova, (2) argumentirati potrebu ažuriranja opisa poslova uslijed promjene organizacije rada i analizirati primjenjivost različitih pristupa, (3) procijeniti efikasnost i efektivnost regrutacijskih kanala, (4) odabrati i koristiti najbolje psihologijske testove, (5) pripremiti i provesti strukturirani intervju, (6) procijeniti i odabrati zaposlenike koji najviše odgovaraju zahtjevima radnog mjesta, (7) definirati zakonska, etička i kulturološka ograničenja u provođenju procesa selekcije te (8) naučiti važnost i primjenu brendiranja poslodavca u procesu regrutacije i selekcije. 

Upravljanje radnom uspješnošću

Cjeline 

 • Kompetencije, očekivanja i standardi rada
 • Raspodjela radnih zadataka
 • Modeli procjene rada
 • Prednosti i nedostaci različitih modela procjene
 • Postavljanje ciljeva i ocjenjivanje
 • Poteškoće pri uvođenju procesa praćenja radne uspješnosti i kako ih izbjeći – zaposlenici i manageri
 • Uloga HR odjela pri uvođenju i provođenju praćenja radne uspješnosti
 • Davanje povratne informacije o radu zaposlenika

Na kraju ovog modula znat ćete kako: (1) definirati ključne i specifične kompetencije, (2) analizirati korisnost definiranja ključnih kompetencija u odnosu na model radnih uloga ili neki drugi model, (3) argumentirati odluku o sadržaju i dinamici sustava upravljanja radnom uspješnošću, (4) postaviti targete i ciljeve, (5) odrediti kako postavljanjem ciljeva potaknuti ponašanja u skladu s organizacijskom kulturom i etikom poslovanja, (6) argumentirati odluku o povezanosti sustava upravljanja radnom uspješnošću i sustava nagrađivanja te (7) organizirati proces redovitog davanja povratne informacije za radnu uspješnost. 

Razvoj zaposlenika

Cjeline

 • Analiza razvojnih potreba
 • Talent management
 • 360º feedback
 • Succession planning
 • Learning organization
 • Sustav mentorstva
 • Uvođenje u posao i onboarding
 • Diskriminacija i diversity management u organizaciji
 • Karijerno savjetovanje i outplacement

Na kraju ovog modula znat ćete: (1) definirati sustav individualnog razvoja zaposlenika koji zadovoljava potrebe poslovanja, individualne želje i potencijal za razvoj, (2) definirati ključne elemente u procjeni talenata, sustavu upravljanja razvojem talenata i zadržavanju talenata, (3) postaviti sustav procjene talenata, (4) osmisliti sustav upravljanja očekivanjima talenata, (5) kreirati talent magement kulturu u organizaciji kao kompetitivnu prednost, (6) argumentirati potencijalne prepreke u planiranju nasljednika, (7) definirati sustav koji jasno razlikuje stručno i voditeljsko napredovanje, (8) procijeniti trošak i vrijednost razvojnih metoda, (9) izraditi katalog edukacija i budžet, (10) osnove tehnika facilitiranja – art of hosting, (11) upravljati raznolikostima, (12) prepoznati i prevenirati diskriminatorna ponašanja te (13) organizirati kvalitetan outplacement. 

Nagrađivanje, motivacija i organizacijska kultura

Cjeline

 • Nagrađivanje i motiviranje zaposlenika
 • Zadržavanje zaposlenika
 • Interna komunikacija
 • Organizacijska kultura
 • Mjerenje zadovoljstva zaposlenika – engagement
 • Preuzimanja, akvizicije i promjene organizacijske kulture
 • Financije za nefinancijaše: Plaće i nagrađivanje radnika i Kako čitati financijska izvješća

Na kraju ovog modula znat ćete: (1) definirati i procijeniti vrijednost elemenata sustava nagrađivanja, (2) detektirati uzroke (de)motivacije zaposlenika, (3) razliku ekstrinzične i intrinzične motivacije i ekstrovertiranog i introvertiranog ponašanja, (4) razliku između materijalnog i nematerijalnog nagrađivanja, (5) argumentirati sadržaj i dinamiku sustava nagrada, (6) argumentirati razlike u nagrađivanju stručnjaka i voditelja, (7) upravljati internom komunikacijom, (8) osmisliti pristup ispitivanju organizacijske kulture u svom radnom okruženju, (9) procijeniti usklađenost vrijednosti organizacijske kulture i poslovnih ciljeva, (10) koristiti istraživanje zadovoljstva zaposlenika kao dijagnozu organizacije i organizacijsku kulturu kao polugu za postizanje ciljeva, (11) čitati financijska izvješća te (12) analizirati troškove plaće i nagrađivanja zaposlenika.

HR Audit i HRIS

Cjeline

 • HR Audit
 • HRIS (Human Resources Information System)
 • Due Diligence

Nakon ovog modula znat ćete: (1) kritički i dijagnostički sagledati HR sustav u svojoj organizaciji prema metodologiji certifikata Poslodavac Partner, (2) argumentirati primjenjivost raznih modela HR praksi, (3) procijeniti stratešku važnost HR-a u svojoj organizaciji, (4) procijeniti mogućnost za bolju informatičku podršku u provođenju postojećih HR procesa, (5) zašto tvrtke uvode HRIS, (6) informacije koje HRIS mora osigurati, (7) analitiku HR-a, (8) transformirati kvalitativne podatke u kvantitativne podatke („jezik brojki“) te znati (9) ulogu HR voditelja pri preuzimanju i akviziciji.

HR strategija

Cjeline

 • Uvod u strateški HR
 • Strateško upravljanje
 • Organizacija HR funkcije
 • Balanced scorecard model

Na kraju ovog modula znat ćete: (1) analizirati prednosti i nedostatke organizacijskih shema, (2) analizirati ulogu i pozicioniranost HR-a u funkciji organizacije poslovnih procesa, (3) ulogu HR-a kao strateškog partnera – na koji način funkcija ljudskih resursa sudjeluje u realizaciji poslovnih ciljeva organizacije, suradnja CEO-a i HR managera, (4) definirati ulogu HR managera i managementa u provođenju procesa upravljanja ljudskim resursima i postizanju strateških ciljeva, (5) postaviti okvire za mjerenje uspješnosti HR-a i pojedinih HR inicijativa, (6) izraditi budžet te (7) povezati poslovne i HR ciljeve.

Funkcija internog konzultanta, etika poslovanja i zakonske regulative

Cjeline

 • Poslovna etika
 • Zakoni i pravilnici
 • HR poslovno partnerstvo (funkcija internog savjetnika)

Na kraju ovog modula znat ćete: (1) odgovoriti na glavna pitanja voditelja i uprave u upravljanju ljudskim resursima, (2) argumentirati i otkloniti najčešće greške managera u radu s ljudima, (3) ulogu internog savjetnika, (4) osmisliti i odabrati najbolji model HR business partneringa u svojoj organizaciji, (5) ključne uloge HR partnera za stvaranje održive konkurentske prednosti –  razumijevanje businessa, (6) balansirati brojne uloge HR-a, (7) osvijestiti ekspertna znanja i kompetencije HR odjela, (8) konstruktivno sudjelovati u procesu change managementa u organizaciji, (9) zakone koji definiraju funkciju upravljanja ljudskim resursima, (10) razliku između: Ugovora o radu, managerskog ugovora, ugovora o djelu, ugovora o autorskom honoraru i studentskog ugovora, (11) odrediti svoju ulogu u balansu između zaposlenika i managera te znati (12) važnost poslovanja u skladu s vrijednostima i načina postizanja poslovnih ciljeva za kredibilitet organizacije.

Osobni razvoj i vođenje drugih

Cjeline

 • Leading self
 • Leading others
 • Emocionalna i socijalna inteligencija u radnom okruženju
 • Upravljanje konfliktima
 • BELBIN® timske uloge

Na kraju ovog modula znat ćete: (1) svoj Belbin profil i preferiranu timsku ulogu te uloge tima koje su potrebne za dobro funkcioniranje (2) svoj psihološki tip, vlastiti menadžerski stil, tipične oblike ponašanja i reagiranja te način na koji upravljamo svojim osobnim i profesionalnim životom, (3) prepoznati i razumjeti razne oblike komunikacije (4) upravljati i voditi komunikaciju (5) važnost i primjenu emocionalne i socijalne inteligencije u radnom okruženju, (6) kako funkcionira grupa i kako funkcionira pojedinac u grupi, (7) koji su najčešći uzroci poteškoća u internom komuniciranju u organizaciji, (8) principe i oblike interne komunikacije, (9) koje vrste konflikata postoje i koji su najčešći uzroci i posljedice te (9) kako uspješno rješavati konflikte, ostvariti kompromis i suradnju te kako spriječiti nastajanje konflikata u timu i organizaciji.

Predavači

Tanja Prekodravac

 • Senior HR consultant, Selectio

Stručna savjetnica za edukacije i razvoj ljudskih potecijala, dolazi u Grupu SELECTIO 2006. godine kao Projekt menadžer Dana karijera. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a kontinuirano se obrazuje u području upravljanja i razvoja ljudskih potencijala kao i u terapijskom radu. Dodatno je educirana u području stresa i burnouta, psiholoških kriznih intervencija, komunikacije, obiteljske medijacije, grupnog vođenja i dr.  Završila je edukaciju iz Gestalt psihoterapije, body psihoterapije te coachinga.

Profesionalno iskustvo uključuje profesionalnu regrutaciju i selekciju, edukaciju i razvoj te savjetničke projekte i certificiranje u projektu izvrsnosti u upravljanju ljudskim resursima certifikat Poslodavac Partner.

Radila je na razvoju, provedbi i koordinaciji više edukacijskih programa u Hrvatskoj. Održala je mnoge seminare i radionice iz područja komunikacijskih i prezentacijskih vještina, timskog rada, upravljanja vremenom, profesionalnog stresa, motivacije, psihološkog testiranja i procjene i dr. za pojedince, grupe, ustanove i organizacije te sudjelovala u provođenju savjetodavnog rada s mladima i odraslima.

Marina Čavić

 • Head of assessment development, Selectio

Nakon rada u ustanovama primarne zdravstvene zaštite pri Medicini rada i Službi za psihijatriju i neurologiju, Marina se pridružila SELECTIO Grupi kao Voditeljica razvoja Centra za procjene. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje se bavila istraživačkim radom u području zdravstvene psihologije. Tijekom godina stječe iskustvo rada s onkološkim pacijentima na odjelima pedijatrije i savjetovanja djece i roditelja te se educirala pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije.

U SELECTIO Grupi radi na projektima procjene za razvojne i selekcijske svrhe zaposlenika i kandidata. Razvija, provodi i evaluira assessment i development centre te optimizira njihovu primjenu. Afinitet za savjetovanje ispunjava u programima podrške zaposlenicima te kroz karijerno savjetovanje. Držala je radionice i edukacije o nošenju sa stresom, prilagodbom na promjene te komunikacijskim i samoprezentacijskim vještina.

Članica je certifikatorskog tima na projektu Employer Partner zahvaljujući čemu ima dobar uvid u prakse brojnih internacionalnih i domaćih organizacija za koje procjenjuje uspješnost HR sustava. Najveći interes pronalazi u razvoju zaposlenika i njihovom wellbeingu.

Aleksandar Zemunić

 • Managing partner, Selectio

Ponosan na priliku da raste i razvija se zajedno sa SELECTIO Grupom, vodećom tvrtkom za savjetovanje u upravljanju ljudskim potencijalima, Aleksandar Zemunić već 20 godina surađuje s timom izuzetnih HR stručnjaka koji su uspješno završili neke od najznačajnijih projekata za domaće tržište rada. Magistrirao je Upravljanje ljudskim resursima u Velikoj Britaniji na Cardiff University, a diplomirao Financijski management na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Predavač je brojnih HR tema, licencirani savjetnik BELBIN® metodologije timskih uloga i certifikator izvrsnosti u upravljanju ljudskim resursima u sklopu projekta Poslodavac Partner. Dobitnik je i Chevening stipendije, administrirane od strane British Councila. Područja njegove ekspertize uključuju analizu organizacije i kadrova, strategiju upravljanja ljudskim resursima, sustave kompetencija, upravljanje radnim učinkom, motiviranje i nagrađivanje te regrutaciju i selekciju zaposlenika.

Martina Udovičić

 • Head of organizational development and consulting, Selectio

Martina je diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te završila MBA na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani. Ima bogato profesionalno iskustvo u području upravljanja ljudskim resursima i razvoja poslovanja. U konzultantskoj kući SELECTIO vodi grane poslovanja koje obuhvaćaju HR savjetovanje, edukacije i razvoj te HR reviziju i certificiranje.

Radila je na brojnim projektima kroz HR reviziju, organizacijski razvoj, procjenu menadžmenta i izgradnju kapaciteta vođenja u organizacijama, a neki od klijenata s kojima je surađivala su Abbvie, British American Tobacco, Coca-Cola, Erste bank, Heineken, Hekel, INA, Infobip, LIDL, Philip Morris International, Pliva, Procter&Gamble, McDonald’s, Microsoft, Molson Coors itd. 

Kao voditeljici odjela Organizacijski dizajn i razvoj, Martinin je cilj razvijati rješenja koja su odgovor na stvarne potrebe organizacija, a već 10 godina radi i na razvoju Poslodavac Partner certifikata - jedinog regionalnog priznanja za izvrsnost u upravljanju ljudskim resursima.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Educentar koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.