Intenzivni trening javne nabave 16. do 18. ožujka 2021. - webinar

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: 2.500 kn

Naziv: APPA edukacija i savjetovanje

Kategorija: Tečajevi

Opis

Datum održavanja:

Utorak, 16.03.2021.  -  Četvrtak, 18.03.2021.

Mjesto održavanja:

WEBINAR

Redovito usavršavanje u području javne nabave 24 boda.

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 24 sata (24 boda).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima - ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu javne nabave i financija
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

NAPOMENA: Svaki webinar se može odabrati i pojedinačno

RASPORED PREDAVANJA 1. dan

Dokumentacija o nabavi, ključni kriteriji za odabir gospodarskog subjekta i ENP,

primjeri kriterija za ENP, pregled i ocjena ponuda, odluka o odabiru ili poništenju - WEBINAR 8 bodova

8:50 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

          DOKUMENTACIJA O NABAVI

 • Obvezni sadržaj Dokumentacije o nabavi
 • Kako izbjeći žalbe na dokumentaciju
 • Rješenja DKOM u fazi objave i ispravaka Dokumentacije o nabavi
 • Tehničke specifikacije za robe, usluge i radove i jednakovrijednost
 • Formuliranje tehničkih specifikacija
 • Gdje pronaći norme?
 • Kriterij jednakovrijednosti i dokazivanje jednakovrijednosti
 • Može li se primijeniti odredba članka 293. ZJN 2016 u odnosu na jednakovrijednost?
  • ogledni primjer Dokumentacije

           Ključni kriteriji za odabir gospodarskog subjekta i ENP

 • Povezivanje kriterija sa predmetom nabave i načini bodovanja
 • Mogući kriteriji za odabir ENP pri nabavi roba, usluga i/ili radova
 • Ogledni primjeri za najčešće predmete nabave
 • Modeli evaluacije ponuda prema odabranim kriterijima za ENP

        Interaktivna radionica, ogledni primjer DON, pitanja i odgovori    

12:15 – 13:00

 Pauza

13:00 – 16:15

 

pauza

14:30 - 14:45

         Pregled i ocjena ponuda

 • Pregled i ocjena ponuda – izmjene u redoslijedu pregleda i ocjene ponuda
 • Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda
 • Razlozi za isključenje gospodarskog subjekta
 • Tajnost ponude – koji dijelovi ponude ne mogu biti tajni
 • Provjera podataka iz ESPD obrasca
 • Ponuda zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja u postupku javne nabave
 • Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata

         Odluke u javnoj nabavi i završetak postupka

 • zapisnik o pregledu i ocjeni - osnova za donošenje odluke o odabiru
 • Razlozi za poništenje postupka - odluka o poništenju
  • ogledni primjer odluka

   Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

RASPORED PREDAVANJA - 2. dan

Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi roba i usluga, aktualna rješenja DKOM i presude Visokog upravnog suda - WEBINAR 8 bodova

8:50 – 9:00

   Registracija polaznika                                                  

9:00 - 12:15

pauza

10:30 - 10:45

          Rješenja DKOM i Presude Visokog upravnog suda za javnu nabavu

 • Žalba na dokumentaciju o nabavi
 • Žalbe na tehničke specifikacije predmeta nabave
 • Žalbe na kriterije za odabir gospodarskih subjekata
 • Žalbe na kriteriji za odabir ENP
 • Jamstva i ažurirani dokumenti

    Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

 12:15 - 13:00     Pauza

13:00 – 16:15

 

pauza

14:30 - 14:45

        UPRAVLJANJE UGOVOROM O JAVNOJ NABAVI

 • Priprema i potpisivanje ugovora
 • Realizacija ugovora  - dokumenti za zaprimanje roba i preuzimanje usluga
 • Obveze po ZJN 2016 – obveze naručitelja i isporučitelja
 • Moguće izmjene ugovora po ZJN 2016 – članci 315 .do 321.
 • Što je potrebno napraviti u slučaju promjene ugovorenog iznosa?
 • Izmjene vremenskog trajanja ugovora
 • Aneksi ugovoru i obvezne obavijesti u EOJN
 • Raskid ugovora
 • Moguće izmjene po Zakonu o obveznim odnosima
 • Primjeri (kašnjenje isporučitelja, nedostaci u realizaciji, ograničenje količina)
 • Jamstva pri ugovaranju nabave roba i usluga

        Naplata jamstava (uredno ispunjenje ugovora, otklanjanje nedostataka

 • izmjena ugovora i dopuna jamstava

     Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

RASPORED PREDAVANJA - 3. dan

Dokumentacija o nabavi i Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi radova - WEBINAR 8 bodova

8:30 – 9:00

      Registracija polaznika                                       

9:00 - 12:15

pauza

10:30 - 10:45

         DOKUMENTACIJA O NABAVI RADOVA

 • Obvezni sadržaj Dokumentacije o nabavi
 • Kriterij za odabir gospodarskog subjekta
 • Kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude
  • ogledni primjer Dokumentacije

          UGOVOR O JAVNOJ NABAVI RADOVA

 • Izrada i sastavljanje ugovora o javnoj nabavi radova
 • Obvezni elementi ugovora
 • Što čini ugovor o javnoj nabavi radova - komplet dokumenata
 • Kako sastaviti jednostavan ugovor o javnoj nabavi radova
  • Ogledni primjer ugovora o javnoj nabavi radova

    Interaktivna radionica, ogledni primjer DON i ugovora, pitanja i odgovori, diskusija

  12:15 - 13:00    pauza

13:00 – 16:15

 

pauza

14:30 - 14:45

          UPRAVLJANJE UGOVOROM O JAVNOJ NABAVI RADOVA

 • Priprema i potpisivanje ugovora
 • Obveze po ZJN 2016
 • Moguće izmjene ugovora po ZJN 2016
 • Što je potrebno napraviti u slučaju promjene ugovorenog iznosa?
 • Izmjene vremenskog trajanja ugovora
 • Moguće izmjene po Zakonu o građenju
 • Primjeri (kašnjenje izvođača, zamjena podugovaratelja, nedostaci u izvođenju, uloga nadzora)
 • Jamstva u ugovaranju radova
 • Naplata jamstava (uredno ispunjenje ugovora, otklanjanje nedostataka)

     Interaktivna radionica,  ogledni primjeri, pitanja i odgovori

Predavači:  Karmen Meić (Grad Varaždin), Nada Gunjača (Grad Rijeka), Branka Filipović (konzultant), Alenka Poljičak (APPA), Zvonimir Jukić (DKOM), Ostap Graljuk (EOJN)

NAPOMENA: Svaki webinar se može odabrati i pojedinačno

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 24 boda
 • eSkripta sa prezentacijama predavača
 • savjetovanje tijekom seminara

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Educentar koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.