Trodnevni trening o javnoj i jednostavnoj nabavi - WEBINAR

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: 2.500 kn

Naziv: APPA edukacija i savjetovanje

Kategorija: Tečajevi

Opis

Mjesto održavanja:

WEBINAR
 

Usavršavanje u javnoj nabavi - 24 boda

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

1. dan

Aktualnosti, Check lista – od imenovanja stručnog povjerenstva do sklapanja ugovora o javnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova

8:55 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:15

 

pauza

10.30 - 10.45   

    Aktualnosti u javnoj nabavi   

   Check lista - od imenovanja povjerenstva do sklapanja ugovora o javnoj nabavi - 1. dio

 • Aktivnosti tijekom pripreme postupka javne nabave
 • Check lista A - kontrolni alat za redoslijed aktivnosti u pripremi postupka
 • obveze koje su propisane Zakonom o javnoj nabavi za pripremu postupka
 • što još naručitelj korisno može napraviti tijekom pripreme postupka za kvalitetan postupak nabave
 • koje dokumente naručitelj obvezno stavlja na raspolaganje gospodarskim subjektima u svrhu davanja ponude?
 • informacije u prethodnom savjetovanju
 • obveze koje su propisane Zakonom o fiskalnoj odgovornosti
  • ogledni primjer odluke o imenovanju povjerenstva
  • ogledni primjer izjave o (ne)postojanju sukoba interesa
  • ogledni primjer plana nabave
  • ogledni primjer check liste za pripremu postupka

   Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:15 – 12:45

   Pauza

12:45 - 15:45

    Check lista - od imenovanja povjerenstva do sklapanja ugovora o javnoj nabavi - 2. dio

    Aktivnosti tijekom provedbe postupka javne nabave

 • Check lista B - kontrolni alat za redoslijed aktivnosti u provedbi postupka
 • obveze koje su propisane Zakonom o javnoj nabavi za provedbu postupka
 • standardni obrasci koje naručitelj obvezno koristi u otvorenom postupku javne nabave
 • važni zakonski rokovi u provedbi postupka 
 • rokovi za postavljanje upita za pojašnjenje Dokumentacije o nabavi
 • rokovi za odgovaranje na upite o Dokumentaciji o nabavi
 • aktivnosti i rokovi za produženje roka za dostavu ponuda
 • praćenje rada povjerenstva i rokovi u fazi pregleda i ocjene ponuda
 • istek roka mirovanja i žalbenog roka
 • interne aktivnosti naručitelja oko donošenja odluke o odabiru ili poništenju
 • informiranje ponuditelja o odluci o odabiru ili poništenju 
  • ogledni primjer obavijesti o nadmetanju
  • ogledni primjer obavijesti o produženju roka za dostavu ponuda
  • ogledni primjer Zapisnika o javnom otvaranju
  • ogledni primjer odluke o odabiru
  • ogledni primjer obavijesti o dodjeli ugovora

     Interaktivna radionica, ogledni primjei,pitanja i odgovori

2. dan

RADIONICA NA EOJN - Od objave Obavijesti o nadmetanju do objave Obavijesti o dodjeli ugovora - WEBINAR 8 bodova

9:00 – 12:15

 

pauza

10.30 - 10.45 

     Aktivnosti za pripremu postupka na Elektroničkom oglasniku javne nabave

 •  Plan nabave - izrada, izmjena i dopuna na EOJN

    Objava Obavijesti o nadmetanju - praktični primjer početka postupka na EOJN

 • Izrada Obavijesti o nadmetanju na EOJN
 • Priprema ESPD zahtjeva na EOJN

 

    Aktivnosti do roka za dostavu ponuda na Elektroničkom oglasniku javne nabave   

   1. Komunikacija naručitelja sa ponuditeljima kroz EOJN u fazi pregleda i ocjene ponuda  

 • upiti i pojašnjenja ponuda u javnom nadmetanju na EOJN -praktični primjer na EOJN
 • komunikacija kroz platformu Elektroničkog oglasnika

    2.  Žalba na Dokumentaciju o nabavi                         

 • izrada eŽalbe na EOJN
 • kako naručitelj postupa u slučaju žalbe na DON - objava na EOJN

    3. Moguće izmjene do roka za dostavu ponuda

 • Izmjene Dokumentacije o nabavi kroz EOJN
 • Ispravak Obavijesti o nadmetanju - produženje rokova i drugi razlozi

   

    Aktivnosti nakon zaprimanja ponuda do donošenja odluke o odabiru / poništenju

 • Javno otvaranje ponuda - ogledni primjer na EOJN
 • Nedostupnost EOJN - kako postupa naručitelj ?
 • Zahtjev za pojašnjenjem ili upotpunjavanjem ponude
 • Objava Odluke o odabiru / poništenju i zapisnika o pregledu i ojceni sa prilozima

   

   Interaktivna radionica, ogledni primjeri na EOJN, pitanja i odgovori

12:15 – 12:45  Pauza
12:45 - 15:45

   Aktivnosti ponuditelja na Elektroničkom oglasniku javne nabave za pripremu postupka

 • Priprema ESPD odgovora
 • Dostava ponude kroz sustav EOJN RH

   Žalba na Odluku o odabiru i/ili poništenju                           

 • izrada eŽalbe na EOJN
 • kako naručitelj postupa u slučaju žalbe na Odluku o odabiru / poništenju
 • objave u EOJN nakon osnovane žalbe na Odluku o odabiru 

     Sklapanje ugovora o javnoj nabavi - Obavijest o dodjeli ugovora /OS

 • prikaz objave Obavijesti o dodjeli ugovora na EOJN
 • Registar ugovora / OS - prijenos podataka iz objave
 • ažuriranje registra ugovora
 • praktični primjer na EOJN

      Tromjesečne objave ugovora - vježba na EOJN

 • središnja i zajednička nabava
 • uloga korisnika OS
 • objava ugovora u modulu Tromjesečna objava ugovora

      Obavijest o izmjenama ugovora o javnoj nabavi tijekom trajanja ugovora

 • objava na EOJN - vježba
 • što se može mijenjati pri kreiranju obavijesti o izmjenama ugovora 
 • povezanost sa Registrom ugovora / OS

     Provođenje postupaka jednostavne nabave na EOJN RH

 • Modul za jednostavnu nabavu sa upitom za dostavu ePonuda - javna objava
 • Modul za upit za dostavu ponuda prema jednom ili tri gospodarska subjekta - ograničeno ili direktno prikupljanje ponuda

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri na EOJN, pitanja i odgovori

3. dan

Redoslijed radnji za sastavljanje Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, Zeleni kriteriji za ENP, DON i primjena načela u jednostavnoj nabavi za EU projekte - WEBINAR 8 bodova

9:00 – 12:15

 

pauza

10.30 - 10.45 

   Pregled i ocjena ponuda i izrada Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

 • tijek pregleda i ocjene ponuda
 • faza I. i faza II. pregleda
 • pojašnjenje i dopunjavanje ponuda
 • dostava ažuriranih dokumenata za ENP
 • izrada Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa prijedlogom za donošenje Odluke o odabiru / poništenju
 • rok mirovanja i žalbeni rok

   Zeleni kriteriji za ENP

 • Zelena javna nabava i kriteriji za očuvanje okoliša
 • Europski zeleni plan - strateški europski prioritet u razdoblju od 2019 - 2024. godine
 • fokus na čisto kružno gospodarstvo
 • Primjeri iz prakse - kriteriji za odabir ENP za očuvanje okoliša
 • Norme osiguranja kvalitete i norme upravljanja okolišem

   Interaktivna radionica, ogledni primjer interenog akta, pitanja i odgovori, diskusija

12:15 – 12:45     Pauza
12:45 - 15:45

   Dokumentacija o nabavi u jednostavnoj nabavi i obrasci za donošenje odluke o odabiru u jednostavnoj nabavi

 • ogledni primjer   Dokumentacije o nabavi za jednostavnu nabavu
 • ogledni primjer Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u jednostavnoj nabavi
 • ogledni primjer Obavijesti o odabiru ponude u jednostavnoj nabavi

   Zakon o javnoj nabavi i procedura koja je propisana za jednostavnu nabavu

 • Načela javne nabave
 • Planiranje i registar ugovora
 • Prekršajne odredbe

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

Predavači:

    Karmen Meić (Grad Varaždin), Kristina Zovko (Grad Zagreb), Ostap Graljuk (EOJN),  Alenka Poljičak (APPA)

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave - 24 bodova
 • Prezentacija predavača
 • ogledni primjer   Dokumentacije o nabavi za jednostavnu nabavu
 • ogledni primjer Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u jednostavnoj nabavi
 • ogledni primjer Obavijesti o odabiru ponude u jednostavnoj nabavi
 • ogledni primjer odluke o imenovanju povjerenstva
 • ogledni primjer izjave o (ne)postojanju sukoba interesa
 • ogledni primjer plana nabave
 • ogledni primjer check liste za pripremu postupka
 • ogledni primjer obavijesti o nadmetanju
 • ogledni primjer obavijesti o produženju roka za dostavu ponuda
 • ogledni primjer Zapisnika o javnom otvaranju
 • ogledni primjer odluke o odabiru
 • ogledni primjer obavijesti o dodjeli ugovora
 • savjetovanje tijekom predavanja

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Educentar koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.