OBRAZOVNI SEKTOR: Graditeljstvo i geodezija

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: (do donošenja HKO-a, određuje se na temelju NKZ-a Razina 2)

TRAJANJE PROGRAMA:  120 sati

CIJENA USAVRŠAVANJA: 120 eur (904.14 kn) po polazniku u što je uključen i priručnik koji služi kao nastavna dokumentacija. 

POČETAK USAVRŠAVANJA:

28. veljače 2022.
25. travnja 2022.
23. svibnja 2022.
11. srpnja 2022.

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za veći broj polaznika.

 

UVJETI UPISA

Osposobljavanja se provode na temelju članka 3., točke 1. i 2. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N., br. 5/84.) te članka 3., točke 5. (upravljanje dizalicama na mehanizirani pogon) te točke 6. (za signaliste i vezače tereta na dizalicama), a namijenjena su osobama koje će rukovati transportnim sredstvom, koje su starije od 18 godina i imaju završenu osnovnu školu. 
Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištunajkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja.
Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi, liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada, odgovarajuće vozačke dozvole i fotografiju za iskaznicu rukovatelja.

OPIS PROGRAMA

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 120 sati, od čega je 40 sati teoretske nastave, a praktični dio (80 sati) provodi se na poligonu tvrtke prema posebnom rasporedu.
Provjera znanja obavlja se iz teoretskog i praktičnog dijela, a polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje kao dokaz osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu.
Teoretski dio nastave provodi se popodne u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati, a praktična nastava se održava u tvrtkama.