Škola javne i jednostavne nabave s aktualnostima za krizno razdoblje cijena - WEBINAR

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena:
2.500 kn (331,81 EUR)

Naziv: APPA edukacija i savjetovanje

Kategorija: Tečajevi

Opis

Mjesto održavanja:

Webinar

Usavršavanje u javnoj nabavi - 24 boda

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o pohađanju programa usavršavanja u trajanju od 24 sata (24 boda).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA I TEME

1. dan

    Istraživanje tržišta sa izvješćem, Zajednica ponuditelja , podugovaranje i oslanjanje, Pregled i ocjena ponuda sa praksom DKOM - WEBINAR 8 bodova

8:50 – 9:00

     Registracija polaznika

9:00 - 12:15

pauza 10.30 - 10.45

 

          Istraživanje tržišta - priprema postupka javne nabave

 • obveza istraživanja tržišta u pripremi postupaka nabave za EU projekte
 • metoda istraživanja tržišta
 • dokumentiranost o realnim troškovima za buduće postupke nabave

       Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata

 • Oslanjač vs podugovaratelj
 • oslanjanje na ekonomsku i financijsku sposobnost, tehničku i kadrovsku sposobnost
 • prepoznavanje veza oslanjača i nositelja ponude u ESPD odgovorima

      Podugovaranje

 • Utvrđivanje nepostojanja osnova za isključenje i uvjeta sposobnosti na strani podugovaratelja
 • Neposredna plaćanja podugovarateljima
 • Promjena podugovaratelja
 • Ograničenja podugovaranja
 • Može li se podugovarateljima prepustiti izvršenje čitava ugovora

 

           Interaktivno predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori  
12:15 - 12:45

     Virtualna pauza

12:45 - 15:45

    Pregled i ocjena ponude

 • Pregled i ocjena ponuda – izmjene u redoslijedu pregleda i ocjene ponuda
 • Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda
 • Razlozi za isključenje gospodarskog subjekta
 • Tajnost ponude – koji dijelovi ponude ne mogu biti tajni
 • Provjera podataka iz ESPD obrasca
 • Ponuda zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja u postupku javne nabave
 • Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata

    Odluke u javnoj nabavi i završetak postupka

 • Zapisnik o pregledu i ocjeni - osnova za donošenje odluke o odabiru
 • Razlozi za poništenje postupka - odluka o poništenju
 • ogledni primjer odluka

     Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

2. dan

Pregovarački postupak bez prethodne objave – prednosti i preduvjeti za primjenu u kriznim vremenima, Okvirni sporazumi i dinamički sustav – intenzivnija primjena u kriznom razdoblju- WEBINAR 8 bodova

9:00 - 12:15

pauza 10.30 - 10.45

      Pregovarački postupak bez prethodne objave - iznimna žurnost, za dodatne isporuke robe, za nove usluge iz izvornog ugovora, za nove radove iz izvornog ugovora

 • preduvjeti za korištenje najmanje transparentnog postupka nabave
 • postupak bez obveznih zakonskih rokova
 • izlaz iz situacije kad u otvorenom postupku nije dostavljena niti jedna ponuda niti jedna prikladna ponuda
 • specifičnost u dokumentaciji o nabavi
 • procedura na EOJN

      Dinamički sustav javne nabave vs. Okvirni sporazum - stalna raspoloživost dobavljača

 • Dinamički sustav vs. Okvirni sporazum
 • Priprema dinamičkog sustava nabave
 • Podjela predmeta nabave i izračun procijenjene vrijednosti
 • Provedba dinamičkog sustava nabave - ogledni primjer na EOJN
  • Prva faza – uspostava dinamičkog sustava nabave
  • Druga faza – sklapanje ugovora u okviru dinamičkog sustava nabave
 • Uspostava dinamičkog sustava od strane središnjeg tijela za nabavu
 • Rokovi za izjavljivanje žalbe u dinamičkom sustavu nabave

   Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

12:15 - 12:45   Virtualna pauza
12:45 - 15:45

    Tijek pregovaračkog postupka bez prethodne objave na EOJN

 • Ogledni primjer na EOJN
 • Upućivanje poziva gospodarskim subjektima za dostavu inicijalne ponude
 • Objava Obavijesti za ex ante transparentnost
 • Objava Obavijesti o dodjeli ugovora

    Tijek dinamičkog postupka javne nabave na EOJN

 • Ogledni primjer objave o nadmetanju na EOJN
 • Ogledni primjer mini nadmetanja na EOJN

    Tijek okvirnog sporazuma sa više gospodarskih subjekata na EOJN

 • Ponovna provedba nadmetanja i dodjeljivanje pojedinačnih ugovora - prikaz na EOJN

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

3. dan

Praktikum jednostavne nabave, interni akt za jednostavnu nabavu, novi modul na EOJN - WEBINAR 8 bodova

9:00 - 12:15

pauza 10.30 - 10.45

   Jednostavna nabava za 2022. godinu

 • zakonski okvir za jednostavnu nabavu
 • primjena načela javne nabave u domeni jednostavne nabave
 • načelo učinkovitosti i ekonomičnosti
 • načelo tržišnog nadmetanja
 • načelo transparentnosti
 • prekršajne odredbe za područje jednostavne nabave

    Interni opći akt za jednostavnu nabavu

 • ogledni primjer pravilnika za jednostavnu nabavu
 • postupci za jednostavnu nabavu
 • propisivanje postupka za izravno ugovaranje u internom pravilniku za jednostavnu nabavu

      Plan i registar ugovora i narudžbenica za jednostavnu nabavu

 • Zakonski okvir za planiranje i registar ugovora / narudžbenica

   Interaktivna radionica, ogledni primjer internog akta, pitanja i odgovori, diskusija

12:15 - 12:45  Virtualna pauza
12:45 - 15:45

  Jednostavna nabava na primjerima u Elektroničkom oglasniku javne nabave

 • Ogledni primjer izrade plana nabave za jednostavnu nabavu
 • Ogledni primjer izrade registra ugovora za jednostavnu nabavu

    Jednostavna nabava - novi modul na EOJN

 • eDostava s javnom objavom poziva - NOVO
 • eDostava s pozivom odabranim gospodarskim subjektima (GS) - NOVO
 • Ogledni primjer na Elektroničkom oglasniku javne nabave

      Check lista za provedbu jednostavne nabave

 • od internog akta do ugovora za jednostavnu nabavu

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

Predavači:

 Karmen Meić (Grad Varaždin), Zoran Turuk ((Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture), Ostap Graljuk (EOJN), Alenka Poljičak (APPA)

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o usavršavanju u području javne nabave - 24 boda
 • ePrezentacija predavača
 • ogledni primjeri na EOJN - pregovarački postupak bez PBO, dinamički sustav i mini nadmetanja za okvirni sporazum
 • ogledni primjer zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
 • ogledni primjer odluke o odabiru
 • ogledni primjer Internog akta za jednostavnu nabavu
 • prikaz izrade i ažuriranja registra ugovora/narudžbenica, te provedbe jednostavne nabave putem novog modula na EOJN
 • Check lista za provedbu jednostavne nabave
 • Savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Educentar koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.