Programi - Pilgrim

Business coaching

Poslovna edukacija

Jedan od najboljih načina da organizacije podrže razvoj kompetencija svojih zaposlenika, a posebno onih na rukovodećim pozicijama, jest business (i executive) coaching. Najčešće situacije u kojima je prikladan coaching su značajne promjene na...

Naziv: Pilgrim

Mjesto:

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Edukacije

Poslovna edukacija

Razvoj zaposlenika predstavlja razvoj njihovih kompetencija, kao i promjenu ponašanja, u smjeru koji obično koristi i organizaciji i samim zaposlenicima. To je zajedničko ulaganje zaposlenika i organizacije u kojoj rade te time zahtijeva ravnotežu...

Naziv: Pilgrim

Mjesto:

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Poslovno savjetovanje

Poslovna edukacija

Strateško upravljanje je kao um organizacije, kapacitet za rasuđivanje, planiranje, logiku. HR (Human Resources) procesi bi mogli predstavljati niz temeljnih fizoloških procesa, interakcije organa i ponašanja jednog složenog organizma, a o kojima...

Naziv: Pilgrim

Mjesto:

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit