Programi - APPA edukacija i savjetovanje

Online

Izrada Registra ugovora / narudžbenica i okvirnih sporazuma – radionica na računalima - WEBINAR

Tečajevi

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati...

Naziv: APPA edukacija i savjetovanje

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 998 kn

Rezervacija mjesta

Pisani ispit za ovlaštenog specijalista javne nabave - ŠIBENIK

Tečajevi

Pisani ispit za ovlaštenog specijalista javne nabave - ŠIBENIK

Naziv: APPA edukacija i savjetovanje

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 490 kn

Aktualnosti, Odgovornost naručitelja, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude, pregled ESPD i APD, Rješenje DKOM, presude VUS, osobito bitne povrede postupka - webinar

Tečajevi

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati...

Naziv: APPA edukacija i savjetovanje

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 998 kn

Aktualnosti, Istraživanje tržišta i priprema postupka, Objava postupka na EOJN, Zeleni kriteriji za odabir ENP, Zajednička nabava više naručitelja - webinar

Tečajevi

Aktualnosti, Istraživanje tržišta i priprema postupka, Objava postupka na EOJN, Zeleni kriteriji za odabir ENP, Zajednička nabava više naručitelja - webinar

Naziv: APPA edukacija i savjetovanje

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 998 kn

Aktualnosti, interni akt za jednostavnu nabavu, jednostavna nabava za EU projekte, upravljanje ugovorom o javnoj nabavi, izmjene i raskidi webinar

Poslovna edukacija

Tečajevi

Aktualnosti, interni akt za jednostavnu nabavu, jednostavna nabava za EU projekte, upravljanje ugovorom o javnoj nabavi, izmjene i raskidi webinar

Naziv: APPA edukacija i savjetovanje

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 998 kn

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave - Šibenik

Tečajevi

Program izobrazbe je program u trajanju od 50 nastavnih sati koji se provodi prema novom Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16), novim podzakonskim propisima, a sve prema nastavnom programu propisanom u Prilogu Pravilnika o izobrazbi u području javne...

Naziv: APPA edukacija i savjetovanje

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 4.100 kn

Pravni praktikum - izrada ugovora prema Zakonu o obveznim odnosima

Poslovna edukacija

Pravni praktikum - izrada ugovora prema Zakonu o obveznim odnosima

Naziv: APPA edukacija i savjetovanje

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 300 kn

Online

Design Thinking za poslovne inovacije - radionica - Online

Tečajevi

Design Thinking je više od dizajna; radi se o procesu spoznaje i rješavanja izazova. Design Thinking uči ljude rješavanju problema na novi način, inovativno i kreativno.

Naziv: APPA edukacija i savjetovanje

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.300 kn

Online

Kako otvoriti OPG i koristiti EU sredstva za ruralni razvoj i ribarstvo - interaktivna radionica ONLINE

Tečajevi

Poljoprivrednici mlađi od 40 godina rukovode sa samo 11 % svih poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (EU). Motivirati više mladih ljudi da se počnu baviti poljoprivredom popriličan je izazov. S obzirom na to da su poljoprivrednici sve...

Naziv: APPA edukacija i savjetovanje

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 998 kn

Brzi tečaj o provedbi EU projekata - ključni koraci

Poslovna edukacija

Najčešće tek u provedbi EU projekta korisnik bespovratnih sredstava spozna nove okolnosti i potrebu organiziranja aktivnosti koje uopće nije predvidio. Organiziranost i spremnost na vođenje uredne evidencije o svim detaljima projekta nije u opisu...

Naziv: APPA edukacija i savjetovanje

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 998 kn

Kako koristiti sredstva iz EU fondova za ruralni razvoj i ribarstvo? - interaktivna radionica

Tečajevi

Za OPG-ove i mlade poljoprivrednike, i za one koji to žele postati predviđene su brojne potpore iz EU fondova. Mladim poljoprivrednicima pruža se pomoć pri pokretanju poslovanja bespovratnim sredstvima za novoosnovana poduzeća, potporom dohotku i...

Naziv: APPA edukacija i savjetovanje

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 998 kn

Online

EU fondovi - osnove o sustavu EU fondova 2021 - 2027. i raspoloživim EU projektima - ONLINE

Poslovna edukacija

Pripremite se za intenzivno korištenje sredstava iz EU fondova u novom programskom razdoblju 2021 - 2027. Saznajte i novosti koje dolaze kroz dopunski zakonodavni okvir RH kako bi se pojednostavile procedure prijave i korištenja EU fondova.

Naziv: APPA edukacija i savjetovanje

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.090 kn

Online

EU fondovi - nova perspektiva za novo financijsko razdoblje 2021-2027. - Online

Poslovna edukacija

Republika Hrvatska će u periodu od 2021. do 2027. godine imati na raspolaganju 22 milijarde eura. Višegodišnji financijski okvir (VFO) za razdoblje od 2021. do 2027. godine donosi 12,68 milijardi eura, dok instrument EU nove generacije (Next...

Naziv: APPA edukacija i savjetovanje

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 998 kn

Online

Otvoreni natječaji za dodjelu raspoloživih bespovratnih sredstava iz EU fondova - ONLINE radionica

Poslovna edukacija

Pripremite se za intenzivno korištenje sredstava iz EU fondova u novom programskom razdoblju 2021 - 2027. Saznajte sve o otvorenim natječajima i prilikama za korištenje bespovratnih sredstava iz EU fondova.

Naziv: APPA edukacija i savjetovanje

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 440 kn

Online

Izrada projektnog prijedloga i poslovnog plana za ruralni razvoj - interaktivna radionica

Poslovna edukacija

Tečajevi

Naučite sve što vam je potrebno kako bi napisali kvalitetan projekt prema uputama iz otvorenih natječaja, prijavili ga i ostvarili bespovratna sredstva iz ESI fondova. U novonastalim uvjetima EU fondovi su siguran izvor sredstava za razvoj...

Naziv: APPA edukacija i savjetovanje

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 998 kn

Naziv: APPA edukacija i savjetovanje

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.330 kn

Jednostavna nabava - zakonski okvir i Interni akt za jednostavnu nabavu, eDražba za jednostavnu nabavu, interni registar ugovora za jednostavnu nabavu - ZAGREB

Tečajevi

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati...

Naziv: APPA edukacija i savjetovanje

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.330 kn

Online

TRENING JAVNE NABAVE - WEBINAR

Tečajevi

Usavršavanje u javnoj nabavi.

Naziv: APPA edukacija i savjetovanje

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 2.500 kn

Aktualnosti u javnoj nabavi, Javna nabava u EU projektima i i fnancijske korekcije, Upravljanje ugovorima - WEBINAR

Tečajevi

Aktualnosti u javnoj nabavi, javna nabava u EU projektima i i fnancijske korekcije, upravljanje ugovorima.

Naziv: APPA edukacija i savjetovanje

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 998 kn

Dvodnevna radionica o javnoj nabavi - ZAGREB

Tečajevi

Redovito usavršavanje u javnoj nabavi.

Naziv: APPA edukacija i savjetovanje

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 2.500 kn

Educentar koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.