Programi - Lingua Grupa - škola stranih jezika

Specijalizirani tečajevi

Tečajevi

Lingua grupa predstavlja dva oblika specijaliziranog učenja stranog jezika: specijalizirane tečajeve i modularnu nastavu. Specijalizirani tečajevi namijenjeni su zaposlenicima u radnoj sredini gdje je poznavanje engleskog i općeg poslovnog jezika ne...

Naziv: Lingua Grupa - škola stranih jezika

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 2.500 kn

Tečajevi poslovnog jezika

Tečajevi

Poslovna edukacija

Sistematsko i kontinuirano ulaganje u poslovnu edukaciju danas se u Hrvatskoj veže uglavnom za velika i srednje velika poduzeća. Posljednje istraživanje o edukativnim potrebama i ponudi profesionalne edukacije u RH, pokazuje kako više od polovice...

Naziv: Lingua Grupa - škola stranih jezika

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.690 kn

Tečaj hrvatskog jezika za strance

Tečajevi

Dinamika 2x2 sata tjedno; individualna nastava; mjesto i vrijeme održavanja tečaja prema dogovoru.                                                                      

Naziv: Lingua Grupa - škola stranih jezika

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Tečajevi općeg jezika

Tečajevi

U Lingua Grupi možete učiti sljedeće jezike: engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski, ruski i kineski jezik. Grupe prosječno broje 6 do 10 polaznika, što ih čini dovoljno velikima za postizanje zanimljive, zabavne i dinamične nastave,...

Naziv: Lingua Grupa - škola stranih jezika

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.590 kn