Programi - Škola stranih jezika SUVAG

Verificirani jezični programi

Tečajevi

Nakon položenog završnog ispita za pojedini europski stupanj, polaznici dobivaju svjedodžbu koja je javno priznata isprava, a postignuti stupanj upisuje se u radnu knjižnicu.

Naziv: Škola stranih jezika SUVAG

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

IELTS

Tečajevi

Pripremni tečaj za dobivanje međunarodne Cambridge diplome IELTS iz znanja engleskog jezika.

Naziv: Škola stranih jezika SUVAG

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 2.520 kn

Maturalni esej iz engleskog jezika

Tečajevi

Tečaj koji priprema maturante za uspješno svladavanje tehnika pisanja eseja na ispitu za državnu maturu.

Naziv: Škola stranih jezika SUVAG

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 630 kn

Pripreme za državnu maturu

Tečajevi

Rad na komunikacijskoj jezičnoj kompetenciji u slušanju, čitanju i pisanju prema nastavnom planu i programu za gimnazije.

Naziv: Škola stranih jezika SUVAG

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 2.520 kn

Posebni programi

Tečajevi

Posebni jezični programi.

Naziv: Škola stranih jezika SUVAG

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Ispit o poznavanju stranog jezika

Tečajevi

Po pristupanju i uspješno položenom ispitu, kandidatu se izdaje potvrda o poznavanju stranog jezika. Potvrda je namijenjena onima kojima je takav dokaz o znanju stranog jezika potreban radi osobnih potreba, potreba poslodavca ili obrazovne ustanove.

Naziv: Škola stranih jezika SUVAG

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Ispit za stjecanje europskog stupnja znanja (A1, A2, B1, B2, C1, C2)

Tečajevi

Kandidati koji žele i trebaju potvrdu o europskom stupnju znanja stranog jezika i svjedodžbu s pravom upisa u e-radnu knjižicu, pristupaju standardiziranom ispitu prema ZEROJ-u (Zajedničkom europskom referetnom okviru za jezike), na 6 mogućih...

Naziv: Škola stranih jezika SUVAG

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Jezični dio ispita za sudske tumače - C2

Tečajevi

Ispit je europske razine C2, a može se polagati za engleski, njemački, talijanski i španjolski jezik.

Naziv: Škola stranih jezika SUVAG

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Međunarodne diplome

Tečajevi

Već dugi niz godina Škola uspješno organizira pripremne tečajeve za polaganje ispita i stjecanje međunarodno priznatih diploma o znanju stranih jezika: - ispiti iz engleskog jezika za diplomu Sveučilišta Cambridge (Young Learners of English), za...

Naziv: Škola stranih jezika SUVAG

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Tečajevi za ustanove i tvrtke

Tečajevi

Poslovna edukacija

Tečajevi za ustanove i tvrtke temeljeni su na fleksibilnim programima prilagođenim specifičnim potrebama korisnika. Pristup i način rada maksimalno su individualizirani, a nastava se odvija individualno ili u vrlo malim skupinama.

Naziv: Škola stranih jezika SUVAG

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Programi poslovnog jezika

Tečajevi

Programi su namijenjeni polaznicima koji prvenstveno trebaju strani jezik za komunikaciju u poslovnim situacijama: usvajanje i utvrđivanje specifičnog leksika struke, te usvajanje i razvijanje svih jezičnih vještina (razumijevanje, čitanje, pisanje i...

Naziv: Škola stranih jezika SUVAG

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Kreativne jezične radionice

Tečajevi

Kreativne jezične radionice specifičan su program Škole stranih jezika SUVAG, temeljen na AVGS metodi. U prvom je planu kvaliteta jezičnog izraza, pa se velika pozornost posvećuje vrednotama govornog jezika (intonaciji, tempu, pokretu, akcentu,...

Naziv: Škola stranih jezika SUVAG

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Fonetska korekcija

Tečajevi

Posebna se pozornost posvećuje slušanju, slušnoj koncentraciji i izgovoru. Važno je razviti prirodan govor koji uključuje sve elemente govornog izričaja. Radi toga organizirane su i posebne vježbe izgovora - fonetske korekcije temeljene na...

Naziv: Škola stranih jezika SUVAG

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Konverzacijski tečaj za umirovljenike

Tečajevi

Za one koji žele obnoviti svoje znanje kroz dijalog i dramatizaciju situacija iz svakodnevnog života.

Naziv: Škola stranih jezika SUVAG

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.260 kn

Priprema za maturu iz engleskog jezika

Tečajevi

Dvotjedna intezivna priprema za maturu.

Naziv: Škola stranih jezika SUVAG

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.260 kn