Programi - HalPet CENTAR POSLOVNE EDUKACIJE

Grupni tečaj hrvatskog jezika – FREE FORM

Tečajevi

Program se dizajnira u dogovoru s polaznikom ili naručiteljem. Moguće je kombinirati teme i sadržaje s najrazličitijim ciljevima – od kratke pripreme za intervju, prezentaciju ili sastanak do višemjesečne pripreme za međunarodni ispit.

Naziv: HalPet CENTAR POSLOVNE EDUKACIJE

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Grupni tečaj hrvatskog jezika – CLASSIC

Tečajevi

Program je dizajniran prema jednoj od linija renomiranih udžbenika za određeni stupanj općeg poslovnog jezika. Teme dolaze iz širokog spektra područja, tako da su vokabular i gramatičke strukture primjenjivi u najrazličitijim poslovnim i privatnim...

Naziv: HalPet CENTAR POSLOVNE EDUKACIJE

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Individualni tečaj hrvatskog jezika – FREE FORM

Tečajevi

Program se dizajnira u dogovoru s polaznikom ili naručiteljem. Moguće je kombinirati teme i sadržaje s najrazličitijim ciljevima – od kratke pripreme za intervju, prezentaciju ili sastanak do višemjesečne pripreme za međunarodni ispit.

Naziv: HalPet CENTAR POSLOVNE EDUKACIJE

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Individualni tečaj hrvatskog jezika – CLASSIC

Tečajevi

Program je dizajniran prema jednoj od linija renomiranih udžbenika za određeni stupanj općeg poslovnog jezika. Teme dolaze iz širokog spektra područja, tako da su vokabular i gramatičke strukture primjenjivi u najrazličitijim poslovnim i privatnim...

Naziv: HalPet CENTAR POSLOVNE EDUKACIJE

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Grupni tečaj španjolskog jezika – FREE FORM

Tečajevi

Program se dizajnira u dogovoru s polaznikom ili naručiteljem. Moguće je kombinirati teme i sadržaje s najrazličitijim ciljevima – od kratke pripreme za intervju, prezentaciju ili sastanak do višemjesečne pripreme za međunarodni ispit.

Naziv: HalPet CENTAR POSLOVNE EDUKACIJE

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Grupni tečaj španjolskog jezika – CLASSIC

Tečajevi

Program se dizajnira u dogovoru s polaznikom ili naručiteljem. Moguće je kombinirati teme i sadržaje s najrazličitijim ciljevima – od kratke pripreme za intervju, prezentaciju ili sastanak do višemjesečne pripreme za međunarodni ispit.

Naziv: HalPet CENTAR POSLOVNE EDUKACIJE

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Individualni tečaj španjolskog jezika – FREE FORM

Tečajevi

Program se dizajnira u dogovoru s polaznikom ili naručiteljem. Moguće je kombinirati teme i sadržaje s najrazličitijim ciljevima – od kratke pripreme za intervju, prezentaciju ili sastanak do višemjesečne pripreme za međunarodni ispit.

Naziv: HalPet CENTAR POSLOVNE EDUKACIJE

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Individualni tečaj španjolskog jezika – CLASSIC

Tečajevi

Program je dizajniran prema jednoj od linija renomiranih udžbenika za određeni stupanj općeg poslovnog jezika. Teme dolaze iz širokog spektra područja, tako da su vokabular i gramatičke strukture primjenjivi u najrazličitijim poslovnim i privatnim...

Naziv: HalPet CENTAR POSLOVNE EDUKACIJE

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Testiranje talijanskog jezika online

Tečajevi

Testiranje talijanskog jezika online pruža okvirno određivanje stupnja poznavanja jezičnih struktura u talijanskom jeziku.

Naziv: HalPet CENTAR POSLOVNE EDUKACIJE

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 150 kn

Grupni tečaj talijanskog jezika – FREE FORM

Tečajevi

Program se dizajnira u dogovoru s polaznikom ili naručiteljem. Moguće je kombinirati teme i sadržaje s najrazličitijim ciljevima – od kratke pripreme za intervju, prezentaciju ili sastanak do višemjesečne pripreme za međunarodni ispit.

Naziv: HalPet CENTAR POSLOVNE EDUKACIJE

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Grupni tečaj talijanskog jezika – CLASSIC

Tečajevi

Program je dizajniran prema jednoj od linija renomiranih udžbenika za određeni stupanj općeg poslovnog jezika. Teme dolaze iz širokog spektra područja, tako da su vokabular i gramatičke strukture primjenjivi u najrazličitijim poslovnim i privatnim...

Naziv: HalPet CENTAR POSLOVNE EDUKACIJE

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Individualni tečaj talijanskog jezika – FREE FORM

Tečajevi

Program se dizajnira u dogovoru s polaznikom ili naručiteljem. Moguće je kombinirati teme i sadržaje s najrazličitijim ciljevima – od kratke pripreme za intervju, prezentaciju ili sastanak do višemjesečne pripreme za međunarodni ispit.

Naziv: HalPet CENTAR POSLOVNE EDUKACIJE

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Individualni tečaj talijanskog jezika – CLASSIC

Tečajevi

Program je dizajniran prema jednoj od linija renomiranih udžbenika za određeni stupanj općeg poslovnog jezika. Teme dolaze iz širokog spektra područja, tako da su vokabular i gramatičke strukture primjenjivi u najrazličitijim poslovnim i privatnim...

Naziv: HalPet CENTAR POSLOVNE EDUKACIJE

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Testiranje francuskog jezika online

Tečajevi

Testiranje francuskog jezika online pruža okvirno određivanje stupnja poznavanja jezičnih struktura u francuskom jeziku.

Naziv: HalPet CENTAR POSLOVNE EDUKACIJE

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 150 kn

Grupni tečaj francuskog jezika – FREE FORM

Tečajevi

Program se dizajnira u dogovoru s polaznikom ili naručiteljem. Moguće je kombinirati teme i sadržaje s najrazličitijim ciljevima – od kratke pripreme za intervju, prezentaciju ili sastanak do višemjesečne pripreme za međunarodni ispit.

Naziv: HalPet CENTAR POSLOVNE EDUKACIJE

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Grupni tečaj francuskog jezika – CLASSIC

Tečajevi

Program je dizajniran prema jednoj od linija renomiranih udžbenika za određeni stupanj općeg poslovnog jezika. Teme dolaze iz širokog spektra područja, tako da su vokabular i gramatičke strukture primjenjivi u najrazličitijim poslovnim i privatnim...

Naziv: HalPet CENTAR POSLOVNE EDUKACIJE

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Individualni tečaj francuskog jezika – FREE FORM

Tečajevi

Program se dizajnira u dogovoru s polaznikom ili naručiteljem. Moguće je kombinirati teme i sadržaje s najrazličitijim ciljevima – od kratke pripreme za intervju, prezentaciju ili sastanak do višemjesečne pripreme za međunarodni ispit.

Naziv: HalPet CENTAR POSLOVNE EDUKACIJE

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Individualni tečaj francuskog jezika – CLASSIC

Tečajevi

Program je dizajniran prema jednoj od linija renomiranih udžbenika za određeni stupanj općeg poslovnog jezika. Teme dolaze iz širokog spektra područja, tako da su vokabular i gramatičke strukture primjenjivi u najrazličitijim poslovnim i privatnim...

Naziv: HalPet CENTAR POSLOVNE EDUKACIJE

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Testiranje ruskog jezika online

Tečajevi

Testiranje ruskog jezika online pruža okvirno određivanje stupnja poznavanja jezičnih struktura u ruskom jeziku.

Naziv: HalPet CENTAR POSLOVNE EDUKACIJE

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 150 kn

Grupni tečaj ruskog jezika – FREE FORM

Tečajevi

Program se dizajnira u dogovoru s polaznikom ili naručiteljem. Moguće je kombinirati teme i sadržaje s najrazličitijim ciljevima – od kratke pripreme za intervju, prezentaciju ili sastanak do višemjesečne pripreme za međunarodni ispit.

Naziv: HalPet CENTAR POSLOVNE EDUKACIJE

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit