Programi - Verlag Dashöfer

Računovodstvo povezanih osoba - konsolidacija financijskih izvještaja

Tečajevi

Radi ispravne klasifikacije pojedinih stavaka, sastavljanja financijskih i poreznih izvještaja, od subjekata se zahtijeva da zasebno prate transakcije s povezanim stranama. Stoga je potrebno odgovarajuće utvrditi koji subjekti se smatraju povezanim...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.499 kn + PDV

Microsoft Office paket za svakodnevnu uporabu

Poslovna edukacija

Unaprijedite svoje znanje, neka alati Word, Excel i PowerPoint budu ključ vaše produktivnosti koji će vam uvijek biti pri ruci i olakšati vam posao. Radionica se zove brzi početak i počinje se od najosnovnijih stvari. Temelji na praktičnim...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.499 kn + PDV

Putni naloz i rad na terenu

Poslovna edukacija

Vaša tvrtka ima uspješne i razgranate poslove, stoga vaši djelatnici moraju putovati te vrlo često mijenjati mjesto rada i boravka. Kada naš djelatnik odlazi službeni put ili teren uvijek rješavamo porezno računovodstveni tretman tog odlaska ....

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb, Split

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.499 kn + PDV

Primjena FIDIC modela ugovora u Hrvatskoj

Tečajevi

FIDIC-ovi Opći uvjeti ugovora su najviše primjenjivani modeli ugovora za građevinske i inženjerske radove u svijetu. Trenutno su najčešći, ako ne i jedini, međunarodni standard ugovaranja radova koji se koristi u Hrvatskoj. U posljednjih desetak i...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb, Rijeka

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.499 kn + PDV

Porez na dodanu vrijednost i Incotermsi za komercijaliste

Tečajevi

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.499 kn + PDV

Upis u Registar stvarnih vlasnika i Zakon o sprječavanju pranja novca

Poslovna edukacija

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara. Registar stvarnih vlasnika (nadalje: Registar) je središnja elektronička baza podataka koja sadrži...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb, Split

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.499 kn + PDV

Porezno priznati i nepriznati troškovi

Tečajevi

Porezni obveznik koji je obveznik poreza na dobit prilikom zaključivanja financijske godine mora sastaviti i predati Obrazac poreza na dobit. Prilikom sastavljanja obrasca utvrđuje poreznu osnovicu sukladno računovodstvenim propisima kao razliku...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.499 kn + PDV

Poslovna komunikacija s teškim sugovornicima

Poslovna edukacija

Tečajevi

Seminar je namijenjen svima koji žele ojačati svoju poslovnu vještinu komuniciranja s „teškim“ sugovornicima kao i onima koji žele razviti osjećaj vlastite sigurnosti upravljanja komunikacija sa zahtjevnim sugovornicima. Kako se oblik „teškog“...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.499 kn + PDV

Javna nabava i sve o e-ESPD obrascu

Tečajevi

Seminar je namijenjen osobama s certifikatom u području javne nabave. Certifikat je odobren od strane Ministarstva gospodarstva. Također seminar je za sve sudionike u postupcima javne nabave, kako naručitelje tako i ponuditelje, s obzirom na...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.499 kn + PDV

Procjena vrijednosti poduzeća

Poslovna edukacija

Tečajevi

Seminar je namijenjen vlasnicima poduzeća, financijskim i investicijskim direktorima, poslovnim konzultantima, project managerima, bankarima, investicijskim i financijskim analitičarima, financijskim managerima u poduzećima, revizorima, računovođama,...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.499 kn + PDV

Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima

Poslovna edukacija

Seminar je namijenjen društvim s ograničenom odgovornošću, jednostavnim društva s ograničenom odgovornošću, komanditnim društva, javnim trgovačkim društvima, gospodarsko interesnim udruženjima, podružnicama stranog trgovačkog društva.

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.249 kn + PDV

Računovodstvo proizvodnje

Poslovna edukacija

Tečajevi

Proizvodnja je stvaranje jednog proizvoda kroz jedan ili više procesa s ciljem da se proizvod proda, te bi trebala biti temeljna djelatnost svake privrede. Ovo područje je računovodstveno vrlo složeno područje, jer je opsežan zakonski okvir koji ga...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.499 kn + PDV

Što donosi novi Ovršni zakon? Novosti u provedbi ovrhe od 1.1.2020.

Poslovna edukacija

Tečajevi

Novi Ovršni zakon stupa na snagu 1.1.2020. godine. Prema navodima predlagatelja zakona ovršni postupak trebao bi vratiti pod isključivi nadzor suda i time značajnije izmijeniti način njegovog pokretanja i tijeka na koji je zainteresirana javnost do...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb, Rijeka

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.499 kn + PDV

Alternativni, obnovljivi, održivi, izvori energije i održivi razvoj; benefiti s nula otpada

Tečajevi

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji je ispunjavanje obveze Republike Hrvatske o potpunom usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije. Cilj je povećanja proizvodnje i korištenja...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.499 kn + PDV

Implementacija i provedba interne revizije

Tečajevi

Prema definiciji instituta internih revizora, interna revizija je neovisno i objektivno jamstvo koje se rukovodi filozofijom dodatne vrijednosti u cilju poboljšanja poslovanja organizacije. Uspješno implementirana interna revizija, Vašoj organizaciji...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.499 kn + PDV

Certificirani tečaj: Stručnjak u pripremi konoslidiranih financijskih izvještaja

Tečajevi

Konsolidirani financijski izvještaji su financijski izvještaji grupe poduzetnika koji prikazuju financijski položaj i uspješnost grupe kao cjeline. Tako se dobiva realniji prikaz poslovanja grupe nego što bi se zaključilo razmatranjem pojedinačnih...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 8.000 kn + PDV