Programi - Verlag Dashöfer

Materijalno knjigovodstvo

Tečajevi

Materijalno knjigovodstvo je analitičko knjigovodstvo materijala koje prati stanje i kretanje materijala po vrsti, količini i vrijednosti. Pojam materijalno knjigovodstvo obuhvaća i analitičko knjigovodstvo sitnog inventara, ambalaže, auto guma i...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.499 kn + PDV

Javna nabava i sve o e-ESPD obrascu

Tečajevi

Seminar je namijenjen osobama s certifikatom u području javne nabave. Certifikat je odobren od strane Ministarstva gospodarstva. Također seminar je za sve sudionike u postupcima javne nabave, kako naručitelje tako i ponuditelje, s obzirom na...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.499 kn + PDV

Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima

Poslovna edukacija

Seminar je namijenjen društvim s ograničenom odgovornošću, jednostavnim društva s ograničenom odgovornošću, komanditnim društva, javnim trgovačkim društvima, gospodarsko interesnim udruženjima, podružnicama stranog trgovačkog društva.

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.249 kn + PDV

Računovodstvo proizvodnje

Poslovna edukacija

Tečajevi

Proizvodnja je stvaranje jednog proizvoda kroz jedan ili više procesa s ciljem da se proizvod proda, te bi trebala biti temeljna djelatnost svake privrede. Ovo područje je računovodstveno vrlo složeno područje, jer je opsežan zakonski okvir koji ga...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.499 kn + PDV

Alternativni, obnovljivi, održivi, izvori energije i održivi razvoj; benefiti s nula otpada

Tečajevi

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji je ispunjavanje obveze Republike Hrvatske o potpunom usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije. Cilj je povećanja proizvodnje i korištenja...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.499 kn + PDV

Implementacija i provedba interne revizije

Tečajevi

Prema definiciji instituta internih revizora, interna revizija je neovisno i objektivno jamstvo koje se rukovodi filozofijom dodatne vrijednosti u cilju poboljšanja poslovanja organizacije. Uspješno implementirana interna revizija, Vašoj organizaciji...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.499 kn + PDV

CERTIFICIRANI TEČAJ: Stručnjak za ugovor o građenju i njegovu provedbu u praksi

Tečajevi

Građevinski sporovi su sporovi s najvećim vrijednostima te je stoga i njihov ishod značajan za cjelokupno gospodarstvo. U praksi se u velikom broju tih sporova javljaju kao sporna neka od pitanja koja ćemo na ovom tečaju razmotriti s aspekta primjene...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 8.000 kn

Novine u izaslanju djelatnika od 2020. - rad u dvije ili više država

Poslovna edukacija

Tečajevi

Sve države članice EU dužne su do 30. srpnja 2020. donijeti i objaviti zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s Direktivom 2018/257 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. lipnja 2018 o izmjeni Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.499 kn + PDV

Zakonita obrada osobnih podataka u radnom odnosu

Poslovna edukacija

U radnom odnosu svakodnevno se obrađuju osobni podaci radnika. U tom procesu obrade podataka velika je odgovornost poslodavca ili osobe koju on ovlasti, primjerice voditelja ljudskih resursa, da pozorno obrađuje osobne podatke te da iste zaštiti...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.499 kn + PDV

Novosti u fiskalnoj odgovornosti u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama

Poslovna edukacija

Tečajevi

Sustav izvješćivanja o fiskalnoj odgovornosti u Republici Hrvatskoj u primjeni od 2011. godine, ali od 2019. godine primjenjuje se novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti kojim je proširen broj obveznika i nova Uredba o fiskalnoj odgovornosti po kojoj...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.499 kn + PDV

Računovodstvene i porezne izmjene u 2020.

Tečajevi

Početkom još jedne poslovne godine, kod knjigovođa, računovođa te šefova financija i računovodstva stvara se jedna prilično velika doza stresa. Sa početkom 2020. godine na snagu stupa velik broj zakonodavnih izmjena. Pred poreznim obveznicima je...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

INTENZIVNI TEČAJ: Pripreme za završni račun i sastavljanje financijskih izvještaja

Tečajevi

Za računovodstvene i porezne stručnjake započinje zahtjevno razdoblje u kojemu je najvažnije utvrditi jesu li dobro optimizirane porezne i računovodstvene obveze. Ako se utvrdi da su se napravile neke pogreške tijekom godine, zadnji je čas da se to...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 3.999 kn + PDV