Programi - Narodno učilište - ustanova za obrazovanje i kulturu Rijeka

Upisi u tijeku

Osnovni poslovi u vinskoj industriji

Tečajevi

Program osposobljavanja za osnovne poslove u vinskoj industriji. Po završetku programa osposobljavanja polaznik dobiva uvjerenje o osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu.

Naziv: Narodno učilište - ustanova za obrazovanje i kulturu Rijeka

Mjesto: Rijeka

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 2.780 kn

Upisi u tijeku

Rukovatelj robom

Tečajevi

Tečaj obuhvaća proces od crtanja do oblikovanja u raznim oblicima kamena, stakla, drva, lima, oblikovanje gline, žice. Polaznici razvijaju svoje motoričke sposobnosti uz stručno vodstvo te izrađuju moderan dizajn vratnog nakita, broša ili prsnog...

Naziv: Narodno učilište - ustanova za obrazovanje i kulturu Rijeka

Mjesto: Rijeka

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 42.223 kn

Upisi u tijeku

Ekonomist

Tečajevi

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje EKONOMIST

Naziv: Narodno učilište - ustanova za obrazovanje i kulturu Rijeka

Mjesto: Rijeka

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 6.100 kn

Upisi u tijeku

Hotelijersko-turistički tehničar

Tečajevi

Nakon izrade i obrane završnog rada izdaje se završna svjedodžba i stječe zvanje HOTELJERSKO TURISTIČKI TEHNIČAR što se upisuje u radnu knjižicu.

Naziv: Narodno učilište - ustanova za obrazovanje i kulturu Rijeka

Mjesto: Rijeka

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 6.100 kn

Upisi u tijeku

Tehničar zaštite osoba i imovine

Tečajevi

Programom se stječe srednja stručna sprema za zanimanje tehničara zaštite osoba i imovine.

Naziv: Narodno učilište - ustanova za obrazovanje i kulturu Rijeka

Mjesto: Rijeka

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 6.100 kn

Upisi u tijeku

Kozmetičar

Tečajevi

Nakon izrade i obrane završnog rada izdaje se završna svjedodžba i stječe zvanje KOZMETIČAR/KA što se upisuje u radnu knjižicu.

Naziv: Narodno učilište - ustanova za obrazovanje i kulturu Rijeka

Mjesto: Rijeka

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 6.100 kn

Upisi u tijeku

Ložač centralnog grijanja

Tečajevi

Rukovanje instalacijama centralnog toplovodnog grijanja, toplovodnim kotlovima na kruto gorivo i ručno loženje, čiji toplinski učin ne prelazi 300 kW ili toplovodnih i termouljnih kotlova za centralno grijanje na tekuće i/ili plinovito gorivo, čiji...

Naziv: Narodno učilište - ustanova za obrazovanje i kulturu Rijeka

Mjesto: Rijeka

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 600 kn

Upisi u tijeku

Rukovatelj centralnog grijanja i termoventilacije

Tečajevi

Samostalno rukovanje uređajima za centralno grijanje i uređajima za termoventilaciju, toplovodnim kotlom za centralno grijanje na kruta goriva i ručno loženje, čiji toplinski učin prelazi 300 kW, ili toplovodnim i termouljnim kotlovima za centralno...

Naziv: Narodno učilište - ustanova za obrazovanje i kulturu Rijeka

Mjesto: Rijeka

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 600 kn

Upisi u tijeku

Ložač - rukovatelj kotlom

Tečajevi

Loženje i rukovanja parnim i vrelovodnim kotlovima loženih krutim gorivom ili s plamenicima svih vrsta na tekuće ili plinovito gorivo, čiji nazivni toplinski učin prelazi 100 kW.

Naziv: Narodno učilište - ustanova za obrazovanje i kulturu Rijeka

Mjesto: Rijeka

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 600 kn

Upisi u tijeku

Rukovatelj posudama tehničkih plinova

Tečajevi

Samostalno punjenje pokretnih tlačnih posuda tehničkim plinovima i skladištenje tih posuda

Naziv: Narodno učilište - ustanova za obrazovanje i kulturu Rijeka

Mjesto: Rijeka

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 600 kn

Upisi u tijeku

Rukovatelj klimatizacije i prozračivanja

Tečajevi

Upravljanje uređajima za klimatizaciju, prozračivanje i ventilaciju, čiji ukupni nazivni učin prelazi 300kW.

Naziv: Narodno učilište - ustanova za obrazovanje i kulturu Rijeka

Mjesto: Rijeka

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 600 kn

Upisi u tijeku

Licence - zaštitari i čuvari

Tečajevi

Po odobrenju MUP-a RH vršimo izobrazbu zaštitara i čuvara za polaganje stručnog ispita (licence). Program izobrazbe realizira se prema Pravilniku o izobrazbi i stručnim ispitima zaštitara i čuvara (»Narodne novine«, br. 202/03). Teoretski dio...

Naziv: Narodno učilište - ustanova za obrazovanje i kulturu Rijeka

Mjesto: Rijeka

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 1.075 kn

Upisi u tijeku

Provjera vježbovnog gađanja za zaštitare

Tečajevi

Temeljem Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare (NN 103/2004) provodimo periodične provjere vježbovnog gađanja kratkim vatrenim oružjem za zašitare.

Naziv: Narodno učilište - ustanova za obrazovanje i kulturu Rijeka

Mjesto: Rijeka

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 120 kn + PDV

Upisi u tijeku

Osposobljavanje za poslove redara na športskim natjecanjima

Tečajevi

Po odobrenju MUP-a RH provodimo osposobljavanje za poslove redara na športskim natjecanjima.

Naziv: Narodno učilište - ustanova za obrazovanje i kulturu Rijeka

Mjesto: Rijeka

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 560 kn

Upisi u tijeku

Pripremni seminari za polaganje ECDL/ICDL ispita

Tečajevi

Pripreme i polaganje ispita za stjecanje europskog certifikata o poznavanju rada na računalu (ECDL/ICDL) certifikat usklađene su s novom koncepcijom ECDL programa koja se u Hrvatskoj primjenjuje od 1. srpnja 2014 godine. U "stari" ECDL program...

Naziv: Narodno učilište - ustanova za obrazovanje i kulturu Rijeka

Mjesto: Rijeka

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 1.000 kn

Upisi u tijeku

Individualni tečajevi instrumenata

Tečajevi

Znanje sviranja instrumenata stječe se unutar šest razreda (6 godina) s mogućnošću akceleriranja nakon čega je moguće pohađati napredni tečaj instrumenta. Tečaj instrumenata uključuje i grupnu nastavu teorije glezbe ili povijesti glazbe (po izboru)...

Naziv: Narodno učilište - ustanova za obrazovanje i kulturu Rijeka

Mjesto: Rijeka

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 3.950 kn

Upisi u tijeku

Individualni tečajevi solo i modernog pjevanja

Tečajevi

Individualni tečajevi solo i modernog pjevanja namijenjeni su svim dobnim skupinama. Polaznika se podučava klasičnoj tehnici pjevanja te modrenom izričaju.

Naziv: Narodno učilište - ustanova za obrazovanje i kulturu Rijeka

Mjesto: Rijeka

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Upisi u tijeku

Solfeggio

Tečajevi

Mali zbor je namijenjen djeci do 10 godina.

Naziv: Narodno učilište - ustanova za obrazovanje i kulturu Rijeka

Mjesto: Rijeka

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Upisi u tijeku

Financijski menadžment - napredni računovođa

Tečajevi

Poslovna edukacija

Napredni tečaj usavršavanja za poslove financijskog managementa namijenjen je računovođama koji žele napredovati u struci, budućim voditeljima računovodstava i financijskim managerima. Kroz individualan pristup svakom polazniku obradit će se svi...

Naziv: Narodno učilište - ustanova za obrazovanje i kulturu Rijeka

Mjesto: Rijeka

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 3.750 kn

Upisi u tijeku

Financijsko izvješćivanje

Tečajevi

Poslovna edukacija

Prema Zakonu o trgovačkim društvima, Uprave društava moraju vlasnike najmanje jednom godišnje izvješćivati o tijeku poslova, prihodima i rashodima, stanju društva, rentabilnosti poslovanja i poslovnoj politici te o svim poslovima od značaja za...

Naziv: Narodno učilište - ustanova za obrazovanje i kulturu Rijeka

Mjesto: Rijeka

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.500 kn