Znate li pametno postaviti svoje ciljeve?

Opće je poznato da je postavljanje ciljeva vodič kroz život. Svako od nas sebi postavlja neke ciljeve, od trenutka kada ujutro ustanemo (kratkoročni) do onih koji nas vode kroz cijeli život (dugoročni). Postavljanje ciljeva zato i je najteži posao. Jedini prioritet prilikom postavljanja ciljeva trebao bi vam biti da su ciljevi postavljeni pametno.

Što znači ‘pametno postaviti ciljeve’?

Kada se govori o kvalitetnom postavljanju ciljeva, akronim SMART znači:

 
S - (specific) specifično, konkretno, prepoznatljivo, jasno, razumljivo,

M - (measurable) mjerljiv rezultat, može se provjeriti je li i u kojem stupnju je ostvaren

A - (achievable) ambiciozan, ostvariv s raspoloživim resursima u određenom vremenu

R - (resource bond) realan, računa na raspoložive resurse

T - (time constrained) ima definirano vrijeme za ostvarenje

Dakle cilj mora biti jasan, merljiv, dostižan, izazovan i vremenski određen.

S - specifičan

Cilj treba biti jasno definiran i u potpunosti jasan. Pri postavljanu cilja trebali biste si odgovoriti na pitanja: Kako? Zašto? Što?

Na ovaj način jasno precizirate što želite postići, na koji način to planirate izvesti te koji je vaš motiv pri tome. Ukoliko ovaj plan zahtjeva više ljudi, precizno definirajte tko će sudjelovati u njegovom ostvarenju te koji su zadaci tih osoba. Osim toga, važna je i lokacija gdje će se izvršavanje cilja održati.

M - mjerljiv

Ukoliko možete mjeriti rezultate svog rada tada ćete moći i realizirati svoje ciljeve. Kada odredite cilj, tada i odredite kriterije prema kojima ćete moći pratiti idete li zaista prema ostvarenju zacrtanog cilja.

Na primjer: Ukoliko pripremate težak ispit, te ste učenje razdvojili u nekoliko dijelova, organizirajte se na način da nakon svakog poglavlja koje ste pročitali napravite malo ponavljanje te provjerite koliko ste iz tog dijela naučili.

Cilj koji ste si postavili treba biti ambiciozan (npr. naučit ću 500 stranica u 5 dana), ali opet mora biti u granicama vaših mogućnosti. Ovdje je važna vaša fleksibilnost, odnosno ako postoji prostor da ostvarenje cilja proširite prema vašim mogućnostima i slobodnom vremenu. U svakom slučaju ciljevi moraju biti ambiciozni i zahtijevati određeni trud i napor.

R – realan

Realan cilj znači da postoji volja, ali i mogućnost da nešto ostvarite. No, nemojte se zavarati – cilj ne treba biti lak za ostvarivanje, nego mora postojati mogućnost za njegovo ostvarenje. Što znači da nema smisla ako si zadate cilj ‘položit ću sve ispite u tjedan dana’ ako imate prevelik broj ispita i nemate ispitnih rokova na koje možete izaći. U definiranju visine cilja, motivacija ima veliku ulogu. Potreban je oprez u ovom slučaju jer ako je cilj previsoko postavljen, nećemo imati dovoljno snage za njegovo ostvaranje.

Prilikom definiranja cilja, svakako si postavite pitanje jeste li ikada ostvarili nešto slično te možete li isto ostvariti sada. Ključna riječ je da ste sposobni i u stanju izvršiti zadani cilj.

T – vremenski određen

Postavite vremenski rok do kada ćete moći ostvariti svoj cilj. Morate biti upoznati sa svojim mogućnostima jer ukoliko se podcijenite ili precijenite, ostvaranje vašeg cilja pada u vodu. Prilikom definiranja ciljeva, nemojte si dati previše vremena jer će se vaš cilj izgubiti u moru drugih obaveza. Osim toga, ni premalo vremena nije rješenje jer ga tada neće uspjeti ostvariti.