Vi ste došli vs. Vi ste došla

Vi ste došli vs. Vi ste došla:  Iako nam je ova pogreška prilično šarmantna, evo ispravne varijante:

Uz zamjenicu Vi koja se upotrebljava kao izraz poštovanja (i stoga piše velikim slovom) predikat uvijek stoji u množini muškog roda. To vrijedi bez obzira na to obraćamo li se muškarcu ili ženi, npr: Vi ste me to pitao. > Vi ste me to pitali. Vi ste me to pitala. > Vi ste me to pitali.

Izvor: ciklopea.com