Informacijski sustavi – specijalistički diplomski stručni studij

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 2 godina(e)
EduCentar cijena: 14.380 kn

Naziv: Veleučilište Velika Gorica

Kategorija: Fakulteti

Opis

Stručni naziv (M): stručni specijalist inženjer informacijske tehnologije
Stručni naziv (Ž): stručna specijalistica inženjerka informacijske tehnologije
Kratica: spec. ing. techn. inf.

Broj ECTS bodova: 120 ECTS

Broj ukupnih ECTS bodova: 300 (180+120) ECTS
Način studiranja: redovni i izvanredni studij
Broj mjesta: 30 redovitih i 30 izvanrednih

Informacijski sustavi

Studij je, u prvom redu, namijenjen osobama koje obavljaju poslove vezane za programsko inženjerstvo i za informacijske sustave u širem smislu, ali osobama koje zadovoljavaju opće i posebne uvjete upisa na ovaj studij koji imaju cilj profesionalnog bavljenja poslovima projektiranja, razvoja i održavanja informacijskih sustava.

Studij "Informacijski sustavi", utemeljen je na specijalističkim znanjima i vještinama koje jamče uspješnost obavljanja poslova izgradnje, optimizacije, eksploatacije i održavanja informacijskih sustava u širokom rasponu primjena, kao i stjecanja polaznih znanja za nastavak usavršavanja u projektiranju informacijskih sustava. Sukladno tomu, ovaj specijalistički studij namijenjen osobama koje su, ili će biti zadužene za implementaciju, održavanje i eksploataciju informacijskih sustav, te za sudjelovanje u projektiranju i proizvodnji informacijskih sustava.

Specijalistički studij Informacijski sustavi je nastavak visokoškolskog obrazovanja, te za njegovo uspješno praćenje i savladavanje nastavnog gradiva, kao i za uspješan završetak u primjerenim rokovima, potrebno je da osobe koje upisuju ovaj studij imaju adekvatna temeljna predznanja:

 • iz više matematike (matrični račun, numeričko rješavanje matematičkih problema, te osnove teorije vjerojatnosti i statistike)
 • iz računarstva (arhitektura digitalnog računala, operacijski sustavi, računalne mreže, osnove programiranja, algoritmi i strukture podataka, baze podataka, računalne mreže, osnove informacijske sigurnosti i osnove projektiranja i razvoja informacijskih sustava i aplikacija)

i stečene vještine, kao što su:

 • napredno korištenje računala, uredskih i grafičkih aplikacija;
 • izvrsno korištenje Interneta i internetskih aplikacija

Studij je potpuno otvoren za prihvat studenata s drugih visokih učilišta koji žele nastaviti započeti specijalistički studij. Za svakog takvog studenta se donosi odgovarajuće rješenje o priznavanju ECTS bodova za predmete koji se priznaju, a položeni su na drugim visokim učilištima. Priznavanje ECTS bodova se zasniva na stupnju sukladnosti nastavnih programa studija s kojeg student dolazi s nastavnim programima Veleučilišta Velika Gorica. Ovisno o broju priznatih ECTS bodova, studenti se oslobađaju, u odgovarajućem proporcionalnom iznosu, plaćanja školarine za priznate nastavne predmete.

A. Završeni polaznik bi morao posjedovati sljedeća opća znanja i vještine:

 • Sposobnost uočavanja, definiranja i rješavanja inženjerskih problema
 • Korištenje tehnika, vještina i modernih inženjerskih alata neophodnih za praksu
 • Spoznaja o vezi između inženjerskih aktivnosti, dizajna, proizvodnje, marketinga i potreba korisnika proizvoda i usluge
 • Učestvovanje u timskom razvoju velikih i složenih kompjutorskih aplikacija
 • Usvojiti metode donošenja odluka i zaključivanja prilikom faza planiranja, izrade i primopredaje projekata temeljenih na korištenju informacijskih tehnologija, te dokumentiranje zaključaka o dobrim i lošim stranama pojedinog rješenja unutar vlastitih stručnih i seminarskih, te diplomskog rada

B. Završeni polaznik bi morao posjedovati sljedeća stručna znanja i vještine:

 • Programiranje u modernom strukturiranom, proceduralnom i objektnom programskom jeziku
 • Razumijevanje principa, izrada i održavanje baza podataka
 • Razumijevanje infrastrukture i arhitekture informacijskih sustava
 • Uporabu standardnih algoritama i struktura podataka u programiranju
 • Analize i planiranja informacijskih sustava za očuvanje neprekidnosti poslovanja
 • Primjene sustava autorizacije i autentikacije u razvoju i korištenju IS-a
 • Nadzora nad sigurnosti informacijskog sustava i podataka (zaštita od neovlaštenog pristupa,planiranje izrade sigurnosnih kopija podataka)
 • Razumijevanja sustava za očuvanje neprekidnosti poslovanja (Disaster recovery)
 • Razumijevanja principa rad i korištenja umreženih distribuiranih baza podataka
 • Upotrebe modernih programskih alata za programiranje
 • Izrade kompjutorskih aplikacija jednostavnih za korištenje i njihovo prilagođavanje korisniku
 •  Osnovne administracije najpoznatijih DBMS sustava (MSSQL, MySQL, Oracle)
 • Izrade programskih aplikacija korištenjem JAVA-e
 • Modeliranje i upravljanje procesima u informacijskim sustavima
 • Planiranje i uvođenje informacijskih sustava za potporu u odlučivanju
 • Upravljanje složenim projektima i projektnim timovima

C. Dodatna znanja i vještine koja se mogu steći preko izbornih predmeta:

 • Izrada programskih rješenja u suvremenom tehnološkom okruženju (PHP, ASP, DotNET)
 • Razumijevanje rada na GIS-u
 • Samostalna izrada složenih web aplikacija
 • Planiranje i uvođenje elektroničkog poslovanja u tvrtku
 • Savladavanje metodologije istraživačkog rada
 • Modeliranje ergonomskih grafičkih sučelja aplikacija
 • Upravljanje i korištenje sustavima za upravljanje bazom znanja
 • Razumijevanje utjecaja karakteristika informacijskih sustava na performanse
 • Korištenje nekonvencionalnih računalnih postupaka kao što su genetski algoritmi, neuronske mreže i neizraziti sustavi za rješavanje praktičnih problema
 • Razvijanje mobilnih aplikacija
 • Razumijevanje funkcioniranja i korištenja informacijskih sustava u malim i velikim organizacijama
 • Razvijanje Java web aplikacija korištenjem programskih okvira

Troškovi razredbenog postupka i upisa: 300,00 kn
Školarina za jedan semestar: 7.190,00 kn
Troškovi mentorstva, obrane diplomskog rada i tiskanje diplome: 2.100,00 kn

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi